VTB-BANK

Ակնթարթային տրամադրման VISA/Mastercard Instant Issue դեբետային քարտերի թողարկման և սպասարկման սակագներ և պայմաններ

Ակնթարթային տրամադրման VISA/Mastercard Instant Issue դեբետային քարտերի թողարկում և սպասարկում1

Հաճախորդի անունով Բանկում կարող է գործել միայն մեկ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Ակնթարթային տրամադրման քարտ:

 Ծառայության անվանումը / սակագին (ՀՀ դրամ)
1Քարտի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար20 ՀՀ դրամ / 3,900 ՀՀ դրամ
2Քարտի սպասարկման միջնորդավճարԱնվճար
3Քարտի գործողության ժամկետ (տարիներով)2
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք (AMD) 0.00%
5Քարտի հատուկ սպասարկման վճար (ըստ հաճախորդի ընտրության)*13,500 ՀՀ դրամ
Ծանոթություն

«1 (մեկ) օրացուցային տարի ժամկետով տրամադրվող Քարտի հատուկ սպասարկումը իր մեջ ներառում է.
- Հատուկ ընդհանրացված տեղեկատվական ձևաչափով հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ (ԱՔՌԱ հարցման պատասխանի հիման վրա ձևավորված)  տեղեկատվության տրամադրում:
- “Ապահով քարտ” ապահովագրական ծածկույթ` 500,000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումար սահմանաչափով:
- Վճարային քարտերի պահպանման համար նախատեսված RFID պաշտպանությամբ դրամապանակ։

Հաճախորդի անունով Բանկում կարող է գործել միայն մեկ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Ակնթարթային տրամադրման քարտ:

2 Չատ-բանկ DIRECT-ից բացված քարտերի դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում:

Թարմացվել է առ՝ 13-06-2022թ., 12:29

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ