VTB-BANK

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ աշխատավարձային VISA/Mastercard դեբետային քարտերի տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ աշխատավարձային  VISA/Mastercard դեբետային քարտերի տրամադրման և սպասարկման պայմաններ և սակագներ1
 Ծառայության անվանումը / սակագին (ՀՀ դրամ)Visa Classic Unembossed/ Mastercard Standard UnembossedVisa Classic Debit/ Mastercard Standard DebitVisa Gold Debit/
Mastercard Gold Debit
1Թողարկում
1.1Քարտի թողարկում2Անվճար
1.2Քարտի շտապ թողարկում 32,000 ՀՀ դրամ5,000 ՀՀ դրամ0
1.3Հավելյալ քարտի թողարկումԱնվճար
2Սպասարկում
2.1Քարտի սպասարկում (տարեկան)1,000 կամ 500* ՀՀ դրամ1,500 կամ 500* ՀՀ դրամ15,000 կամ 14,000* ՀՀ դրամ
2.2Հավելյալ քարտի սպասարկում (տարեկան)51,000 կամ 500* ՀՀ դրամ1,500 կամ 500* ՀՀ դրամ15,000 կամ 14,000* ՀՀ դրամ
2.3.Քարտի հատուկ սպասարկման վճար (ըստ հաճախորդի ընտրության)**13,500 AMD
3Չնվազող մնացորդ 60
4Քարտային հաշվի դրական մնացորդին տարեկան հաշվեգրվող տոկոսադրույք
4.1AMD3% կամ 0.01%*
4.2USD2% կամ 0.01%*
4.3EUR1% կամ 0.01%*
4.4RUB0.5% կամ 0.01%*
Ծանոթություն
1 Նշված սակագները ենթակա են փոփոխման` կախված Իրավաբանական անձի հետ կնքված պայմանագրի պայմաններից:
2 Երևանում` 3 բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` 5 բանկային օրվա ընթացքում:
³ Երևանում` մեկ բանկային օրվա ընթացքում, ՀՀ մարզերում` մինչև 3 բանկային օրվա ընթացքում:
4 Քարտի սպասարկման համար վճարը գանձվում է քարտի ստացման հայտի ներկայացման պահին: Հետագայում քարտի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում քարտի սպասարկման գումարը գանձվում է Հաճախորդի հաշվից յուրաքանչյուր հաջորդող օրացույցային տարվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը` առանց Հաճախորդի լրացուցիչ թույլատվության: Եթե հիմնական քարտային հաշվի մնացորդը պակաս է, քան քարտի սպասարկման սակագինը, չբավարարող գումարը գանձվում է ՎՏԲ-Հայաստան Բանկում առկա Հաճախորդի այլ հաշիվներից, իսկ արտարժույթային հաշիվների դեպքում` փոխանակելով տարադրամը ՀՀ դրամի` համաձայն գործարքի իրականացման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված փոխարժեքի:
Կազմակերպության ղեկավարին կարող է տրամադրվել անվճար սպասարկումով քարտ` ՄԲԶԴ տնօրենի համաձայնեցմամբ:
                                                                                                                        
Հավելյալ քարտն իր տեսակով/դասով չի կարող գերազանցել հիմնական քարտի տեսակին/դասին: Հավելյալ քարտերը տրամադրվում են միայն քարտի տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի գանձման տարբերակով: Հավելյալ քարտերով իրականացվող գործարքների նկատմամբ կիրառվում են հիմնական քարտով իրականացվող գործարքների համար սահմանված միջնորդավճարները:
6 Չնվազող մնացորդ-նվազագույն գումար, որը պետք է մշտապես առկա լինի քարտային հաշվին: 
* Աշխատավարձային նախագծերի շրջանակում սպասարկվող այն կազմակերպությունների աշխատակիցների համար, որտեղ միջին աշխատավարձը /բոլոր աշխատակիցների միջինացված աշխատավարձը/ գերազանցում է 100 000 /մեկ հարյուր հազար/ ՀՀ դրամը:

«1 (մեկ) օրացուցային տարի ժամկետով տրամադրվող Քարտի հատուկ սպասարկումը իր մեջ ներառում է.
- Հատուկ ընդհանրացված տեղեկատվական ձևաչափով հաճախորդի վարկային պատմության վերաբերյալ (ԱՔՌԱ հարցման պատասխանի հիման վրա ձևավորված)  տեղեկատվության տրամադրում:
- “Ապահով քարտ” ապահովագրական ծածկույթ` 500,000 ՀՀ դրամ ապահովագրական գումար սահմանաչափով:
- Վճարային քարտերի պահպանման համար նախատեսված RFID պաշտպանությամբ դրամապանակ։

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ !
Visa Electron գործող քարտերը սպասարկվում են Visa Classic Unembossed քարտի սակագներով: 

Թարմացվել է առ՝ 13-06-2022թ., 12:24

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ