VTB-BANK

«ՀՀ դրամով փոխանցումներ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի և «ՎՏԲ Բանկ» ՀԲԸ-ի միջև» ծառայության պայմաններ

Փոխանցող բանկ

«ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

Ստացող բանկ

«ՎՏԲ Բանկ» ՀԲԸ

Ստացող

«ՎՏԲ Բանկ» ՀԲԸ ֆիզիկական անձ հաճախորդ

Փոխանցման արժույթ

ՀՀ դրամ

Ստացման արժույթ

ՀՀ դրամ

Փոխանցման եղանակ

Ուղարկող՝ ՎՏԲ Հայաստան Բանկում բացել ՀՀ դրամով հաշիվ, մուտքագրել հաշվին փոխանցման միջնորդավճարը և փոխանցվող գումարը։

Ստացման եղանակ

  1. Ստացողի՝ՎՏԲ Ռուսաստան Բանկում գործող ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ
  2. մինչև գումարի ելքագրումը Ստացողի բանկային հաշվից կատարվում է ՀՀ  դրամի փոխանակում ՌԴ ռուբլու՝ գործարքի պահին տվյալ ծառայության շրջանակներում Բանկում սահմանված ՌԴ ռուբլու փոխարժեքով:

Փոխանցման միջնորդավճար

 

2%, min 1500 AMD

Մեկ գործարքի առավելագույն գումար

  անսահմանափակ

Թարմացվել է առ՝ 06-02-2023թ., 15:00

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ