VTB-BANK

Մրցույթներ

 • “ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ բանկոմատների և մասնաճյուղերի տեսահսկման և ահազանգման համակարգերի ձեռք բերման, մատակարարման և տեղադրման մատակարար կազմակերպություններ ընտրելու նպատակով

  Մրցույթային առաջարկություններն անհրաժեշտ է ներկայացնել “ՎՏԲ – Հայաստան  Բանկ”  ՓԲԸ` ՀՀ, ք. Երևան, 0002, Մոսկովյան 35, 67-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  Մրցույթային հայտերն ընդունվում են մինչև 2020թ.  հոկտեմբերի 15 -ը, ժամը 17:30 ներառյալ:

  Մրցույթային հայտերի բացումը տեղի կունենա 2020թ հոկտեմբերի  19 -ին , ժամը 11:30-ին:

  Մրցույթին մասնակցելու հրավերն ու Մրցույթի պայմանները տեղադրված են “ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ”   ՓԲԸ  ինտերնետային կայքում` www.vtb.am:

  Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել “ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ  Մրցույթային կոմիտե: Հասցեն` ՀՀ,  ք. Երևան, 0002, Մոսկովյան 35, 67-73 ոչ բնակելի տարածքներ:

  Կոնտակտային անձ`

  Նազենի Ասատրյան

  Հեռ. (+37499)241123
  Էլ. փոստ` Tender@vtb.am

  Աշոտ Հովհաննիսյան

  Հեռ. (+37441) 811877

  Էլ. փոստ` secure@vtb.am

   

  Տեղեկություններ Մրցույթի անցկացման կարգի, պայմանների և ժամկետների վերաբերյալ

  I. Մրցույթի կազմակերպիչ`

  “ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ

  II. Մրցույթի անցկացման վայրը և մրցութային հայտերի ընդունման հասցեն`

  ՀՀ, ք. Երևան, 0002, Մոսկովյան 35, 67-73 ոչ բնակելի տարածքներ, “ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ

  III. Մրցութային հայտերի ընդունման ժամկետները

  Մրցույթին մասնակցելու համար հայտերը և  փաստաթղթերի փաթեթներն ընդունվում են Մրցույթի անցկացման վայրի հասցեով, ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10:00-ից մինչև 17:30: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ է սահմանվում ` 2020թ. հոկտեմբերի 15-ը, ժամը 17:30:

  IV. Մրցույթի անցկացման կարգը

  1. Մրցույթն անց է կացվում բաց ձևով` 3 լոտով:Մրցույթին կարող է  մասնակցել ցանկացած ռեզիդենտ իրավաբանական  և ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որը կներկայացնի անհրաժեշտ փաստաթղթերը և  Ճիշտ լրացված ձևաթուղթը (տես` Հավելված 2):
  2. Մրցույթի կազմակերպիչը  ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի հրաժարվել մրցույթն անցկացնելուց:
  3. Մրցութային հայտերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են տպագրված ֆիրմային ձևաթղթի վրա (կանոնադրության և պետական ռեգիստրում  գրանցման վկայականի պատճենները` “իսկականի հետ ճիշտ է” նշումով), հաստատված մասնակից-կազմակերպությունների ղեկավարների ստորագրություններով և կնիքներով, սոսնձված և մրցույթի մասնակցի կնիքով կնքված ծրարով, որի վրա նշվում է մրցույթի անվանումը, ուղարկողի (Մրցույթի մասնակցի) և ստացողի (Մրցույթի կազմակերպչի) հասցեները և անբողջական անվանումները և գրառում. “Մրցութային կոմիտեին: Չբացել, մինչև կոմիտեի նիստը”:

  Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ.

  • Փաստաթղթերի ցանկ;
  • Նամակ-հայտ Մրցույթին մասնակցելու համար (գրվում է ազատ ոճով);
  • Վերջնական գների (ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում ԱԱՀ) առաջարկներ համաձայն Հավելված 2-ի:
  • Վճարման պայմանները (կանխավճար, վճարման կարգը) և հնարավոր զեղչերի տրամադրման քաղաքականությունը;
  • Տեղեկանք` մրցույթի մասնակցի տվյալների մասին` կազմակերպության անվանումը, հասցեն և մասնակցի նախընտրությամբ լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն;
  • Պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճեն(այդ թվում գործադիր մարմնի ներդիրը);
  • Տեղեկանք` ՀՀ պետ. բյուջեին պարտավորությունների վերաբերյալ;
  • 2019թ  ֆինանսական հաշվետվություն:
  1. Մրցութային կոմիտեի աշխատանքի և մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.
  • Ծրարների բացման Մրցութային կոմիտեի նիստը նշանակվում է 2020թ. Հոկտեմբերի 19-ին, ժամը 11:30  Մրցույթի կազմակերպչի հասցեում: Մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակցի անունը, որի հայտով ծրարը բացվում է, հայտարարվում են նիստին ներկա գտնվող անձանց:
  • Մրցութային կոմիտեի հաջորդ նիստին մրցույթի հաղթողին որոշելու համար, համաձայն մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված կարգի և չափանիշների, ինչպես նաև «ՎՏԲ- Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումների կարգում նկարագրված բալային համակարգի,   Կոմիտեն իրականացում է  մրցույթում մասնակցության հայտերի գնահատումը և համադրումը:  Մրցութային կոմիտեի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ որոշվում է մրցույթի հաղթողը  և կազմվում է համապատասխան արձանագրություն:
  • Մրցութային կոմիտեի նիստից հետո` 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպիչը Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին առաջարկ է ներկայացնում կնքել պայմանագիր և ներկայացնում է դրա պայմանները:
  • Կողմերի միջև բոլոր պայմանները համաձայնեցնելուց հետո 15 (տասնհինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպչի և Մրցույթի հաղթողի միջև կնքվում է Պայմանագիր:

  V. Հանձնարարության նկարագիրը

  • Սարքավորումների տեխնիկական  նկարագրերը ներկայացված են  Հավելված 2-ում:
  • Մատակարարումը “ՎՏԲ Հայաստան Բանկ”  ՓԲԸ Գլխավոր գրասենյակ ՀՀ, ք.Երևան, Մոսկովյան 35, 67-73 ոչ բնակելի տարածքներ կատարվում է մատակարարի կողմից:

  VI. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ մեկնարկային պայմաններ

  • Բանկերի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար նմանատիպ աշխատանքների փորձի առկայություն:
  • Հնարավորության դեպքում` այլ պատվիրատուների կարծիքներ/արձագանքներ:
  • Համապատասխան աշխատանքային փորձ տեղական շուկայում (3 տարուց ոչ պակաս):
  • Պարտադիր անհրաժեշտ է  ներկայացնել  սարքավորումների Արտադրողի Վավերացնող Ձև (MAF):
 • «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ անկախ գնահատող կազմակերպություններ ընտրելու համար, Բանկին և Բանկի հաճախորդներին գնահատման ծառայություններ մատուցելու նպատակով:

  Հարգելի Գնահատող ընկերություններ`

  «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ հայտարարում է մրցույթ անկախ գնահատող կազմակերպություններ ընտրելու համար, Բանկին և Բանկի հաճախորդներին գնահատման ծառայություններ մատուցելու նպատակով: Մասնակցության պայմաններին մանրամասն կարող եք ծանոտանալ հրապարակային ընտրության անցկացման կարգի, պայմանների և ժամկետների վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկում (Հավելված 1) Փաստաթղթերի կազմման ընթացքում խնդրում ենք պահպանել ներքոհիշյալ պայմանները`

  Հարցեր առաջանալու դեպքում զանգահարեք, (+374 10) 51 37 49 ապա 82111 ներքին համարով Գրավադրվող գույքի հետ աշխատանքի բաժին: 

Թարմացվել է առ՝ 15-09-2020թ., 11:24

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ