VTB-BANK

Մրցույթներ

 • ՎՏԲ - Հայաստան Բանկը հայտարարում է բաց մրցույթ Բանկի արխիվի շենքի և մասնաճյուղային ցանցի համար սպլիտ-օդորակիչների, կանալային օդորակիչների և չիլեր համակարգերի, հովացման համակարգերի սպասարկման համար կազմակերպություններ ընտրելու նպատակով

  Մրցութային առաջարկությունները անհրաժեշտ է ներկայացնել ”ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ’’  ՓԲԸ` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  Մրցությանին հայտերն ընդունվում  են մինչև 2020թ. ապրիլի 20-ը, ժամը  17:30 - ներառյալ:

  Մրցութային հայտերի բացումը տեղի կունենա 2020 թ. ապրիլի 23-ին , ժամը 11:00--ին:

  Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ >> ՓԲԸ Մրցութային Կոմիտե: հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

   

  Կոնտակտայինանձ`

  Նազենի Ասատրյան

  Հեռ. (+37499)241123
  Էլ. փոստ` Tender@vtb.am

  ՊետրոսՊետրոսյան 
  Հեռ.(+37455)502107
  Էլ. փոստ` P.S.Petrosyan@vtb.am

   

   

  I. Մրցույթիկազմակերպիչ`

   

  “ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ”   ՓԲԸ Մրցույթային կոմիտե

   

  II. Մրցույթիանցկացմանվայրըևմրցութայինհայտերիընդունմանհասցեն`

  ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ, “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ

  III. Մրցութային հայտերի ընդունման ժամկետները

  Մրցույթին մասնակցելու համար հայտերը և փաստաթղթերի փաթեթներն ընդունվում են Մրցույթի անցկացման վայրի հասցեով, ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ է սահմանվում ` 2020թ. ապրիլի 20-ը, ժամը 17:30:

   

  IV. Մրցույթի անցկացման կարգը

   

  1. Մրցույթն անց է կացվում բաց ձևով, ԼՈՏ-երով: Մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած իրավաբանական  և ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որը կներկայացնի անհրաժեշտ փաստաթղթերը և Ճիշտ լրացված ձևաթուղթը (տես` Հավելված 2):
  2. Մասնակիցները կարող են ներկայացնել առաջարկներ ինչպես բոլոր, այնպես էլ առանձին ԼՈՏ-երով:
  3. Մրցույթի պատվիրատուն  ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի հրաժարվել մրցույթն անցկացնելուց:
  4. Մրցութային հայտերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են տպագրված ֆիրմային ձևաթղթի վրա (կանոնադրության և պետական ռեգիստրում  գրանցման վկայականի պատճենները` “իսկականի հետ ճիշտ է” նշումով), հաստատված մասնակից-կազմակերպությունների ղեկավարների ստորագրություններով և կնիքներով, սոսնձված և մրցույթի մասնակցի կնիքով կնքված ծրարով, որի վրա նշվում է մրցույթի անվանումը, ուղարկողի (Մրցույթի մասնակցի) և ստացողի (Մրցույթի կազմակերպչի) հասցեները և անբողջական անվանունմերը և գրառում. <<Մրցութային կոմիտեին: Չբացել, մինչև կոմիտեի նիստը>>:
  5. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
  • Փաստաթղթերի ցանկ;
  • Նամակ-հայտ Մրցույթին մասնակցելու համար (գրվում է ազատ ոճով):
  • Վերջնական գների (ներառյալ հարկերը և այլ ծախսերը), և մատակարարվող ծառայությունների վերաբերյալ առաջարկներ համաձայն Հավերված 2-ի:
  • Վճարման պայմանները(կանխավճար, վճարման կարգը);
  • Տեղեկանք` մրցույթի մասնակցի տվյալների մասին` կազմակերպության անվանումը, հասցեն և մասնակցի նախընտրությամբ լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն:
  • Պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճեն(այդ թվում գործադիր մարմնի ներդիրը);
  • Տեղեկանք` ՀՀ պետ .բյուջեին 2019թ․ պարտավորությունների վերաբերյալ:
  1. Մրցութային կոմիտեի աշխատանքի և մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.
  • Ծրարների բացման Մրցութային կոմիտեի նիստը նշանակվում է  ապրիլի 23-ին, ժամը 11:00 Մրցույթի պատվիրատուի հասցեում: Մրցույթին մասնակցության հայտերով ծրարների բացման արդյունքները ձևակերպվում են արձանագրությամբ: Մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակցի անունը, որի հայտով ծրարը բացվում է, հայտարարվում են նիստին ներկա գտնվող անձանց և արձանագրվում:
  • Մրցութային կոմիտեի հաջորդ նիստին մրցույթի հաղթողին որոշելու համար, համաձայն մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված կարգի և չափանիշների, ինչպես նաև «ՎՏԲ- Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումների կարգում նկարագրված բալային համակարգի,   Կոմիտեն իրականացնում է  մրցույթում մասնակցության հայտերի գնահատումը և համադրումը:  Մրցութային կոմիտեի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ որոշվում է մրցույթի հաղթողը  և կազմվում է համապատասխան արձանագրություն:
  • Մրցութային կոմիտեի նիստից հետո` 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպիչը Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին առաջարկ է ներկայացնում կնքել պայմանագիր և ներկայացնում է դրա պայմանները:
  • Կողմերի միջև բոլոր պայմանները համաձայնեցնելուց հետո 15 (տասնհինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի պատվիրատուի և Մրցույթի հաղթողի միջև կնքվում է Պայմանագիր:

  V. Հանձնարարությաննկարագիրը

  • Սպասարկման և վերանորոգման նկարագրերը ըստ երկու ԼՈՏ-երի  ներկայացված է Հավելված 2-ում.
  • ԼՈՏ1.  Սպլիտ- օդորակիչների վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ
  • ԼՈՏ 2.       Չիլեր, կանալային օդորակիչների և օդափոխության համակարգերի  վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ

   

  Բանկումշահագործվողապրանքներիապրանքանիշներնեն`

  Սպլիտ օդորակիչներ - LG, Mitsubishi Electric, Inventor, Rache, Vega, Sharp, General, Velena, Samsung, Changhong, Airfel, Panasonic, Daewoo, Toshiba, Shivaki, Ballu, Green, Hitachi, VS, National, Tadiran, Bosh, Vestel

  Կանալային օդորակիչներ - Coolwave, Galanz, Midea, General,  Panasonic

  Չիլեր –  Wills

  VI. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ մեկնարկային պայմաններ

  • Բանկերի կամ այլ կազմակերպությունների համար նմանատիպ աշխատանքների փորձի առկայություն;
  • Հնարավորության դեպքում` այլ պատվիրատուների կարծիքներ /արձագանքներ/:
  • Համապատասխան աշխատանքային փորձ տեղական շուկայում (երկու տարուց ոչ պակաս):
  • Պայմանագրի կնքման դեպքում “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ բանկային հաշվի առկայության ապահովում:

   

   

 • "ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ –ն հայտարարում է Ա4 ֆորմատի թղթի ձեռք բերման նպատակով մատակարար կազմակերպություն ընտրելու բաց մրցույթ

  Մրցութային առաջարկությունները անհրաժեշտ է ներկայացնել” ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ’’  ՓԲԸ` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  Մրցությանին հայտերն ընդունվում  են մինչև 2020թ. ապրիլի 20-ը, ժամը  17:30 - ներառյալ:

  Մրցութային հայտերի բացումը տեղի կունենա 2020 թ. ապրիլի 23-ին , ժամը 11:00--ին:

  Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Մրցութային Կոմիտե: հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

   

  Կոնտակտայինանձ`

  Նազենի Ասատրյան

  Հեռ. (+37499)241123
  Էլ. փոստ` Tender@vtb.am

  Պետրոս Պետրոսյան 
  Հեռ. (+37455) 502107
  Էլ. փոստ` P.S.Petrosyan@vtb.am

   

  I. Մրցույթիկազմակերպիչ`

  “ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ”   ՓԲԸ Մրցույթային կոմիտե

   

  II. Մրցույթիանցկացմանվայրըևմրցութայինհայտերիընդունմանհասցեն`

  ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ, “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ

  III. Մրցութային հայտերի ընդունման ժամկետները

  Մրցույթին մասնակցելու համար հայտերը և փաստաթղթերի փաթեթներն ընդունվում են Մրցույթի անցկացման վայրի հասցեով, ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ է սահմանվում ` 2020թ. ապրիլի 20-ը, ժամը 17:30:

  IV. Մրցույթի անցկացման կարգը

  1. Մրցույթն անց է կացվում բաց ձևով, ԼՈՏ-երով: Մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած իրավաբանական  և ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որը կներկայացնի անհրաժեշտ փաստաթղթերը և Ճիշտ լրացված ձևաթուղթը (տես` Հավելված 2):
  2. Մասնակիցները կարող են ներկայացնել առաջարկներ ինչպես բոլոր, այնպես էլ առանձին ԼՈՏ-երով:
  3. Մրցույթի պատվիրատուն  ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի հրաժարվել մրցույթն անցկացնելուց:
  4. Մրցութային հայտերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են տպագրված ֆիրմային ձևաթղթի վրա (կանոնադրության և պետական ռեգիստրում  գրանցման վկայականի պատճենները` “իսկականի հետ ճիշտ է” նշումով), հաստատված մասնակից-կազմակերպությունների ղեկավարների ստորագրություններով և կնիքներով, սոսնձված և մրցույթի մասնակցի կնիքով կնքված ծրարով, որի վրա նշվում է մրցույթի անվանումը, ուղարկողի (Մրցույթի մասնակցի) և ստացողի (Մրցույթի կազմակերպչի) հասցեները և անբողջական անվանունմերը և գրառում. "Մրցութային կոմիտեին: Չբացել, մինչև կոմիտեի նիստը":
  5. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
  • Փաստաթղթերի ցանկ;
  • Նամակ-հայտ Մրցույթին մասնակցելու համար (գրվում է ազատ ոճով):
  • Վերջնական գների (ներառյալ հարկերը և այլ ծախսերը), և մատակարարվող ծառայությունների վերաբերյալ առաջարկներ համաձայն Հավերված 2-ի:
  • Վճարման պայմանները(կանխավճար, վճարման կարգը);
  • Տեղեկանք` մրցույթի մասնակցի տվյալների մասին` կազմակերպության անվանումը, հասցեն և մասնակցի նախընտրությամբ լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն:
  • Պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճեն(այդ թվում գործադիր մարմնի ներդիրը);
  • Տեղեկանք` ՀՀ պետ .բյուջեին 2019թ․ պարտավորությունների վերաբերյալ:
  1. Մրցութային կոմիտեի աշխատանքի և մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.
  • Ծրարների բացման Մրցութային կոմիտեի նիստը նշանակվում է  ապրիլի 23-ին, ժամը 11:00 Մրցույթի պատվիրատուի հասցեում: Մրցույթին մասնակցության հայտերով ծրարների բացման արդյունքները ձևակերպվում են արձանագրությամբ: Մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակցի անունը, որի հայտով ծրարը բացվում է, հայտարարվում են նիստին ներկա գտնվող անձանց և արձանագրվում:
  • Մրցութային կոմիտեի հաջորդ նիստին մրցույթի հաղթողին որոշելու համար, համաձայն մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված կարգի և չափանիշների, ինչպես նաև «ՎՏԲ- Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումների կարգում նկարագրված բալային համակարգի,   Կոմիտեն իրականացնում է  մրցույթում մասնակցության հայտերի գնահատումը և համադրումը:  Մրցութային կոմիտեի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ որոշվում է մրցույթի հաղթողը  և կազմվում է համապատասխան արձանագրություն:
  • Մրցութային կոմիտեի նիստից հետո` 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպիչը Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին առաջարկ է ներկայացնում կնքել պայմանագիր և ներկայացնում է դրա պայմանները:
  • Կողմերի միջև բոլոր պայմանները համաձայնեցնելուց հետո 15 (տասնհինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի պատվիրատուի և Մրցույթի հաղթողի միջև կնքվում է Պայմանագիր:

   

  V.      Հանձնարարությաննկարագիրը

  • Ապրանքների տեխնիկական նկարագիրը ներկայացված է Հավելված 2-ում:
  • Ապրանքների առաքումը  <<ՎՏԲ-Հասյաստան Բանկ>> ՓԲԸ  ԳԳ և մասնաճյուղեր իրականացվում է մատակարարի կողմից:
  • Թղթի որակը որոշելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել  3-5 թերթ (մաքուր) համապատասխան տուփերի կազմերի հետ միասին:

   

  VI.     Մրցույթինմասնակցելուհամարանհրաժեշտմեկնարկայինպայմաններ.

  • Բանկերի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար նմանատիպ աշխատանքների փորձի առկայություն;
  • Տեղական շուկայում համապատասխան աշխատանքային փորձը` 2 տարուց ոչ պակաս:
  • Հնարավորության դեպքում` այլ պատվիրատուների կարծիքներ / արձագանքներ:
  • Պայմանագրի կնքման դեպքում “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ բանկային հաշվի առկայության ապահովում:

   

   

   

   

   

   

   

 • "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ համար գրասենյակային պարագաների և գրենական պիտույքների ձեռք բերման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով "ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ

  Մրցութային առաջարկությունները անհրաժեշտ է ներկայացնել” ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ’’  ՓԲԸ` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  Մրցությանին հայտերն ընդունվում  են մինչև 2020թ. ապրիլի 20-ը, ժամը  17:30 - ներառյալ:

  Մրցութային հայտերի բացումը տեղի կունենա 2020 թ. ապրիլի 23-ին , ժամը 11:00--ին:

  Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Մրցութային Կոմիտե: հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

   

  Կոնտակտայինանձ`

  Նազենի Ասատրյան

  Հեռ. (+37499)241123
  Էլ. փոստ` Tender@vtb.am

  Պետրոս Պետրոսյան 
  Հեռ. (+37455) 502107
  Էլ. փոստ` P.S.Petrosyan@vtb.am

  I. Մրցույթիկազմակերպիչ`

  “ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ”   ՓԲԸ Մրցույթային կոմիտե

  II. Մրցույթիանցկացմանվայրըևմրցութայինհայտերիընդունմանհասցեն`

  ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ, “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ

  III. Մրցութային հայտերի ընդունման ժամկետները

  Մրցույթին մասնակցելու համար հայտերը և փաստաթղթերի փաթեթներն ընդունվում են Մրցույթի անցկացման վայրի հասցեով, ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ է սահմանվում ` 2020թ. ապրիլի 20-ը, ժամը 17:30:

  IV. Մրցույթի անցկացման կարգը

  1. Մրցույթն անց է կացվում բաց ձևով, ԼՈՏ-երով: Մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած իրավաբանական  և ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որը կներկայացնի անհրաժեշտ փաստաթղթերը և Ճիշտ լրացված ձևաթուղթը (տես` Հավելված2):
  2. Մասնակիցները կարող են ներկայացնել առաջարկներ ինչպես բոլոր, այնպես էլ առանձին ԼՈՏ-երով:
  3. Մրցույթի պատվիրատուն  ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի հրաժարվել մրցույթն անցկացնելուց:
  4. Մրցութային հայտերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են տպագրված ֆիրմային ձևաթղթի վրա (կանոնադրության և պետական ռեգիստրում  գրանցման վկայականի պատճենները` “իսկականի հետ ճիշտ է” նշումով), հաստատված մասնակից-կազմակերպությունների ղեկավարների ստորագրություններով և կնիքներով, սոսնձված և մրցույթի մասնակցի կնիքով կնքված ծրարով, որի վրա նշվում է մրցույթի անվանումը, ուղարկողի (Մրցույթի մասնակցի) և ստացողի (Մրցույթի կազմակերպչի) հասցեները և անբողջական անվանունմերը և գրառում. <<Մրցութային կոմիտեին: Չբացել, մինչև կոմիտեի նիստը>>:
  5. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
  • Փաստաթղթերի ցանկ;
  • Նամակ-հայտ Մրցույթին մասնակցելու համար (գրվում է ազատ ոճով):
  • Վերջնական գների (ներառյալ հարկերը և այլ ծախսերը), և մատակարարվող ծառայությունների վերաբերյալ առաջարկներ համաձայն Հավերված 2-ի:
  • Վճարման պայմանները(կանխավճար, վճարման կարգը);
  • Տեղեկանք` մրցույթի մասնակցի տվյալների մասին` կազմակերպության անվանումը, հասցեն և մասնակցի նախընտրությամբ լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն:
  • Պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճեն(այդ թվում գործադիր մարմնի ներդիրը);
  • Տեղեկանք` ՀՀ պետ .բյուջեին 2019թ․ պարտավորությունների վերաբերյալ:
  1. Մրցութային կոմիտեի աշխատանքի և մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.
  • Ծրարների բացման Մրցութային կոմիտեի նիստը նշանակվում է  ապրիլի 23-ին, ժամը 11:00 Մրցույթի պատվիրատուի հասցեում: Մրցույթին մասնակցության հայտերով ծրարների բացման արդյունքները ձևակերպվում են արձանագրությամբ: Մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակցի անունը, որի հայտով ծրարը բացվում է, հայտարարվում են նիստին ներկա գտնվող անձանց և արձանագրվում:
  • Մրցութային կոմիտեի հաջորդ նիստին մրցույթի հաղթողին որոշելու համար, համաձայն մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված կարգի և չափանիշների, ինչպես նաև «ՎՏԲ- Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումների կարգում նկարագրված բալային համակարգի,   Կոմիտեն իրականացնում է  մրցույթում մասնակցության հայտերի գնահատումը և համադրումը:  Մրցութային կոմիտեի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ որոշվում է մրցույթի հաղթողը  և կազմվում է համապատասխան արձանագրություն:
  • Մրցութային կոմիտեի նիստից հետո` 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպիչը Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին առաջարկ է ներկայացնում կնքել պայմանագիր և ներկայացնում է դրա պայմանները:
  • Կողմերի միջև բոլոր պայմանները համաձայնեցնելուց հետո 15 (տասնհինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի պատվիրատուի և Մրցույթի հաղթողի միջև կնքվում է Պայմանագիր:

   

  V.      Հանձնարարության նկարագիրը

  • Ապրանքների տեխնիկական նկարագիրը ներկայացված է Հավելված 2-ում:
  • Ապրանքների առաքումը  <<ՎՏԲ-Հասյաստան Բանկ>> ՓԲԸ  ԳԳ և մասնաճյուղեր իրականացվում է մատակարարի կողմից:

  VI.       Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ մեկնարկային պայմաններ

  • Բանկերի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար նմանատիպ աշխատանքների փորձի առկայություն;
  • Տեղական շուկայում համապատասխան աշխատանքային փորձը` 2 տարուց ոչ պակաս:
  • Հնարավորության դեպքում` այլ պատվիրատուների կարծիքներ / արձագանքներ:
  • Պայմանագրի կնքման դեպքում "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկային հաշվի առկայության ապահովում:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Թարմացվել է առ՝ 25-12-2019թ., 03:07

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին