VTB-BANK

Մրցույթներ

 • «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚» ՓԲԸ Արխիվային տարածքի, մասնաճյուղերի և բանկոմատների հավաքման-մաքրման /քլինինգային/ ծառայություններ մատուցելու համար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ՚» ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ

  Մրցութային առաջարկությունները անհրաժեշտ է ներկայացնել «ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ»  ՓԲԸ` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  Մրցութային հայտերն ընդունվում  են մինչև 2022թ. հունիսի 1-ը, ժամը 17։30  ներառյալ:

  Մրցութային հայտերի բացումը տեղի կունենա 2022 թ. հունիսի  2-ին , ժամը 12։00-ին:

  Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Մրցութային Կոմիտե: հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  Կոնտակտայինանձ`

  Նազենի Ասատրյան

  Հեռ. (+37499)24-11-23
  Էլ. փոստ` Tender@vtb.am

  Պետրոս Պետրոսյան

  Հեռ. +(37410) 51-37-49, ներքին`3318

  Էլ. փոստ` P.S.Petrosyan@vtb.am

  ՏեղեկություններՄրցույթիանցկացմանկարգի, պայմաններիևժամկետներիվերաբերյալ

  I. Մրցույթիկազմակերպիչ`

  «ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ»   ՓԲԸ Մրցութային կոմիտե

  II. Մրցույթիանցկացմանվայրըևմրցութայինհայտերիընդունմանհասցեն`

  ՀՀ, ք. Երևան, 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ, «ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ»   ՓԲԸ

  III. Մրցութային հայտերի ընդունման ժամկետները

  Մրցույթին մասնակցելու համար հայտերը և փաստաթղթերի փաթեթներն ընդունվում են Մրցույթի անցկացման վայրի հասցեով, ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ է սահմանվում ` 2022թ. հունիսի 1-ը, ժամը 17:30:

  IV. Մրցույթի անցկացման կարգը

  1. Մրցույթն անց է կացվում բաց ձևով, ԼՈՏ-֊֊երով: Մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած իրավաբանական անձ, ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որը կներկայացնի անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ճիշտ լրացված ձևաթուղթը (տես` Հավելված 2):
  2. Մրցույթի պատվիրատուն  ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի հրաժարվել մրցույթն անցկացնելուց:
  3. Մրցութային հայտերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են տպագրված ֆիրմային ձևաթղթի վրա (կանոնադրության և պետական ռեգիստրում  գրանցման վկայականի պատճենները` «Իսկականի հետ ճիշտ է» նշումով), հաստատված մասնակից-կազմակերպությունների ղեկավարների ստորագրություններով և կնիքներով, սոսնձված և մրցույթի մասնակցի կնիքով կնքված ծրարով, որի վրա նշվում է մրցույթի անվանումը, ուղարկողի (Մրցույթի մասնակցի) և ստացողի (Մրցույթի կազմակերպչի) հասցեները և անբողջական անվանունմերը և գրառում. «Մրցութային կոմիտեին: Չբացել, մինչև կոմիտեի նիստը»:
  4. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
  • Փաստաթղթերի ցանկ;
  • Նամակ-հայտ Մրցույթին մասնակցելու համար (գրվում է ազատ ոճով):
  • Վերջնական գների (ներառյալ հարկերը և այլ ծախսերը), և մատակարարվող ծառայությունների վերաբերյալ առաջարկներ համաձայն Հավերված 2-ի:
  • Վճարման պայմանները (կանխավճար, վճարման կարգը) և հնարավոր զեղչերի տրամադրման քաղաքականությունը;
  • Տեղեկանք` մրցույթի մասնակցի տվյալների մասին` կազմակերպության անվանումը, հասցեն և մասնակցի նախընտրությամբ լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն:
  • Պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճեն(այդ թվում գործադիր մարմնի ներդիրը);
  • Տեղեկատվություն ընկերության բաժնետերերի վերաբերյալ։
  • Տեղեկանք`  ՀՀ պետ .բյուջեին   պարտավորությունների վերաբերյալ:
  1. Մրցութային կոմիտեի աշխատանքի և մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.
  • Ծրարների բացման Մրցութային կոմիտեի նիստը նշանակվում է  հունիսի 2-ին, ժամը 12:00 Մրցույթի պատվիրատուի հասցեում: Մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակցի անունը, որի հայտով ծրարը բացվում է, հայտարարվում են նիստին ներկա գտնվող անձանց :
  • Մրցութային կոմիտեի հաջորդ նիստին մրցույթի հաղթողին որոշելու համար, համաձայն մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված կարգի և չափանիշների, ինչպես նաև «ՎՏԲ- Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումների կարգում նկարագրված բալային համակարգի,   Կոմիտեն իրականացնում է  մրցույթում մասնակցության հայտերի գնահատումը և համադրումը:  Մրցութային կոմիտեի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ որոշվում է մրցույթի հաղթողը  և կազմվում է համապատասխան արձանագրություն:
  • Մրցութային կոմիտեի նիստից հետո` 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպիչը Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին առաջարկ է ներկայացնում կնքել պայմանագիր և ներկայացնում է դրա պայմանները:
  • Կողմերի միջև բոլոր պայմանները համաձայնեցնելուց հետո 15 (տասնհինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպչի և Մրցույթի հաղթողի միջև կնքվում է Պայմանագիր:

  V. Հանձնարարության նկարագիրը

  • Աշխատանքների ցանկը ներկայացված  է Հավելված 2-ի աղյուսակ 2-ում:
  • Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցը պետք է ապահովի հիգենիկ պարագաների համար նախատեսված դիսպենսերների առկայությունը «ՎՏԲ - Հայաստան բանկ»  ՓԲԸ  անհրաժեշտ  տարածքներում,
  • Հիգենիկ պարագաները պետք է համապատասխանեն  եվրոպական  չափանիշներին,
  • Անհրաժեշտ է ներկայացնել օգտագործվող նյութերի և հիգիենիկ պարագաների,  նկարագրությունը (ապրանքանիշը, արտադրման երկիրը, համապատասխանության սերտիֆիկատ և այլն), 
  • Անհրաժեշտ է ներկայացնել երկու գնային առաջարկ`
  • -նեռարյալ հեղուկ օճառի, զուգարանի թղթի և անձեռոցիկների ձեքբերման ծախսերը,
  • - առանց հեղուկ օճառի, զուգարանի թղթի և անձեռոցիկների ձեքբերման ծախսերի:

  VI. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ մեկնարկային պայմաններ

  • Համապատասխան աշխատանքային փորձը տեղական շուկայում:
  • Բանկի կամ այլ կազմակերպությունների  համար նմանատիպ  աշխատանքների փորձի առկայություն,
  • Կազմակերպությունը պետք է ապահովի մաքրության համար անհրաժեշտ պարագաները, նյութերը և սարքավորումները:
  • Պայմանագրի կնքման դեպքում «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ բանկային հաշվի առկայության ապահովում:
  • Պայմանագրի կատարման ժամանակահատվածում հնարավոր է մաքրման նախատեսված տարածքների չափերի, հասցեների փոփոխում, նոր բանկոմատների տեղադրում, բանկոմատների հանում և տեղափոխում (հասցեի փոփոխում):

  VII. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ լրացուցիչ փաստաթղթեր

  • Հնարավորության դեպքում` այլ պատվիրատուների կարծիքներ /արձագանքներ/:

  Նկատառում

  Այլ հավասար պայմանների դեպքում մրցույթում հաղթողի որոշման ժամանակ նախընրությունը կարող է տրվել այն մասնակցին, որը հանդիսանում է  «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի հաճախորդ:

   
 • <<ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ –ն հայտարարում է <<ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ-ի բանկոմատների, հերթերի կառավարման համակարգերի, Թել-Սել սարքավորումների և Պոս-տերմինալների համար գալանափաթեթների ձեռք բերման համար մատակարար կազմակերպություն ընտրելու նպատակով

  Մրցութային առաջարկությունները անհրաժեշտ է ներկայացնել <<ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ >>  ՓԲԸ` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  Մրցութային հայտերն ընդունվում  են մինչև 2022թ. մայիսի 25-ը, ժամը 17։30  ներառյալ:

  Մրցութային հայտերի բացումը տեղի կունենա 2022 թ. մայիսի 26-ին , ժամը 12։00-ին:

  Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Մրցութային Կոմիտե: հասցեն` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  Կոնտակտայինանձ`

  Նազենի Ասատրյան

  Հեռ. (+37499)24-11-23
  Էլ. փոստ` Tender@vtb.am

  Պետրոս Պետրոսյան

  Հեռ. +(37410) 51-37-49, ներքին`3318

  Էլ. փոստ` P.S.Petrosyan@vtb.am

  ՏեղեկություններՄրցույթիանցկացմանկարգի, պայմաններիևժամկետներիվերաբերյալ

  1. Մրցույթիկազմակերպիչ`

  «ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ»   ՓԲԸ Մրցութային կոմիտե

  II. Մրցույթիանցկացմանվայրըևմրցութայինհայտերիընդունմանհասցեն`

  ՀՀ, ք. Երևան, 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ, “ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ”   ՓԲԸ

  III. Մրցութային հայտերի ընդունման ժամկետները

  Մրցույթին մասնակցելու համար հայտերը և փաստաթղթերի փաթեթներն ընդունվում են Մրցույթի անցկացման վայրի հասցեով, ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ է սահմանվում ` 2022թ. մայիսի 25-ը, ժամը 17:30:

  IV. Մրցույթի անցկացման կարգը

  1. Մրցույթն անց է կացվում բաց ձևով, ԼՈՏ-֊֊երով: Մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած իրավաբանական անձ, ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որը կներկայացնի անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ճիշտ լրացված ձևաթուղթը (տես` Հավելված 2):
  2. Մրցույթի պատվիրատուն  ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի հրաժարվել մրցույթն անցկացնելուց:
  3. Մրցութային հայտերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են տպագրված ֆիրմային ձևաթղթի վրա (կանոնադրության և պետական ռեգիստրում  գրանցման վկայականի պատճենները` “իսկականի հետ ճիշտ է” նշումով), հաստատված մասնակից-կազմակերպությունների ղեկավարների ստորագրություններով և կնիքներով, սոսնձված և մրցույթի մասնակցի կնիքով կնքված ծրարով, որի վրա նշվում է մրցույթի անվանումը, ուղարկողի (Մրցույթի մասնակցի) և ստացողի (Մրցույթի կազմակերպչի) հասցեները և անբողջական անվանունմերը և գրառում. <<Մրցութային կոմիտեին: Չբացել, մինչև կոմիտեի նիստը>>:
  4. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
  • Փաստաթղթերի ցանկ;
  • Նամակ-հայտ Մրցույթին մասնակցելու համար (գրվում է ազատ ոճով):
  • Վերջնական գների (ներառյալ հարկերը և այլ ծախսերը), և մատակարարվող ծառայությունների վերաբերյալ առաջարկներ համաձայն Հավերված 2-ի:
  • Վճարման պայմանները (կանխավճար, վճարման կարգը) և հնարավոր զեղչերի տրամադրման քաղաքականությունը;
  • Տեղեկանք` մրցույթի մասնակցի տվյալների մասին` կազմակերպության անվանումը, հասցեն և մասնակցի նախընտրությամբ լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն:
  • Պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճեն(այդ թվում գործադիր մարմնի ներդիրը);
  • Տեղեկատվություն ընկերության բաժնետերերի վերաբերյալ։
  • Տեղեկանք`  ՀՀ պետ .բյուջեին   պարտավորությունների վերաբերյալ:
  1. Մրցութային կոմիտեի աշխատանքի և մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.
  • Ծրարների բացման Մրցութային կոմիտեի նիստը նշանակվում է  մայիսի 26-ին, ժամը 12:00 Մրցույթի պատվիրատուի հասցեում: Մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակցի անունը, որի հայտով ծրարը բացվում է, հայտարարվում են նիստին ներկա գտնվող անձանց :
  • Մրցութային կոմիտեի հաջորդ նիստին մրցույթի հաղթողին որոշելու համար, համաձայն մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված կարգի և չափանիշների, ինչպես նաև «ՎՏԲ- Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումների կարգում նկարագրված բալային համակարգի,   Կոմիտեն իրականացնում է  մրցույթում մասնակցության հայտերի գնահատումը և համադրումը:  Մրցութային կոմիտեի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ որոշվում է մրցույթի հաղթողը  և կազմվում է համապատասխան արձանագրություն:
  • Մրցութային կոմիտեի նիստից հետո` 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպիչը Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին առաջարկ է ներկայացնում կնքել պայմանագիր և ներկայացնում է դրա պայմանները:
  • Կողմերի միջև բոլոր պայմանները համաձայնեցնելուց հետո 15 (տասնհինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպչի և Մրցույթի հաղթողի միջև կնքվում է Պայմանագիր:

  V. Հանձնարարության նկարագիրը

  • Ապրանքների տեխնիկական նկարագիրը ներկայացված է Հավելված 2-ում:
  • Անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքների նմուշները:

  VI. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ մեկնարկային պայմաններ

  • Բանկերի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար նմանատիպ աշխատանքների փորձի առկայություն;
  • Տեղական շուկայում համապատասխան աշխատանքային փորձը:
  • Հնարավորության դեպքում` այլ պատվիրատուների կարծիքներ / արձագանքներ:
  • Պայմանագրի կնքման դեպքում “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ բանկային հաշվի առկայության ապահովում:

  VII. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ լրացուցիչ փաստաթղթեր

  • Հնարավորության դեպքում` այլ պատվիրատուների կարծիքներ /արձագանքներ/:

   

  Նկատառում

  Այլ հավասար պայմանների դեպքում մրցույթում հաղթողի որոշման ժամանակ նախընրությունը կարող է տրվել այն մասնակցին, որը հանդիսանում է  <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ-ի հաճախորդ:

Թարմացվել է առ՝ 15-09-2020թ., 11:24

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ