VTB-BANK

Մրցույթներ

 • <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ հրավիրում է Ձեզ մասնակցելու քարթրիջների տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և վերալիցքավորման համար մատակարար կազմակերպություններ ընտրելու նպատակով բաց մրցույթին

  Մրցութային առաջարկություններն անհրաժեշտ է ներկայացնել <<ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ >>  ՓԲԸ` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  Մրցութային հայտերն ընդունվում  են մինչև 2021թ. հոկտեմբերի 29-ը, ժամը 17։30  ներառյալ:

  Մրցութային հայտերի բացումը տեղի կունենա 2021թ. նոյեմբերի 1-ին, ժամը 12։00-ին:

  Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար ցանկացողները կարող են դիմել <<ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ>> ՓԲԸ Մրցութային Կոմիտե: Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ հասցեով:

  Կոնտակտայինանձ`

  Նազենի Ասատրյան

  Հեռ. (+37499)24-11-23
  Էլ. փոստ` Tender@vtb.am

  Գագիկ Դալլաքյան

  Հեռ. (+37410) 51-37-49. ներքին`  2731

  Էլ. փոստ` g.s.dallakyan@vtb.am

  ՏեղեկություններՄրցույթիանցկացմանկարգի, պայմաններիևժամկետներիվերաբերյալ

  I. Մրցույթիկազմակերպիչ`

  «ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ»   ՓԲԸ Մրցութային կոմիտե

  II. Մրցույթիանցկացմանվայրըևմրցութայինհայտերիընդունմանհասցեն`

  ՀՀ, ք. Երևան, 0002, Մոսկովյան 35 փ. 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ, “ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ”   ՓԲԸ

  III. Մրցութային հայտերի ընդունման ժամկետները

  Մրցույթին մասնակցելու համար հայտերը և փաստաթղթերի փաթեթներն ընդունվում են Մրցույթի անցկացման վայրի հասցեով, ամեն օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 10:00-ից մինչև 17:00: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ է սահմանվում ` 2021թ. հոկտեմբերի 29-ը, ժամը 17:30:

  IV. Մրցույթի անցկացման կարգը

  1. Մրցույթն անց է կացվում բաց ձևով, ԼՈՏ-֊֊ով: Մրցույթին կարող է մասնակցել ցանկացած իրավաբանական անձ, ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որը կներկայացնի անհրաժեշտ փաստաթղթերը և ճիշտ լրացված ձևաթուղթը (տես` Հավելված 2):
  2. Մրցույթի պատվիրատուն  ցանկացած ժամանակ իրավունք ունի հրաժարվել մրցույթն անցկացնելուց:
  3. Մրցութային հայտերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը մրցույթի մասնակիցները ներկայացնում են տպագրված ֆիրմային ձևաթղթի վրա (կանոնադրության և պետական ռեգիստրում  գրանցման վկայականի պատճենները` «իսկականի հետ ճիշտ է» նշումով), հաստատված մասնակից-կազմակերպությունների ղեկավարների ստորագրություններով և կնիքներով, սոսնձված և մրցույթի մասնակցի կնիքով կնքված ծրարով, որի վրա նշվում է մրցույթի անվանումը, ուղարկողի (Մրցույթի մասնակցի) և ստացողի (Մրցույթի կազմակերպչի) հասցեները և անբողջական անվանունմերը և գրառում. «Մրցութային կոմիտեին: Չբացե՛լ, մինչև կոմիտեի նիստը»:
  4. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
  • Փաստաթղթերի ցանկ;
  • Նամակ-հայտ Մրցույթին մասնակցելու համար (գրվում է ազատ ոճով):
  • Վերջնական գների (ներառյալ հարկերը և այլ ծախսերը), և մատակարարվող ծառայությունների վերաբերյալ առաջարկներ համաձայն Հավելված 2-ի:
  • Վճարման պայմանները (կանխավճար, վճարման կարգը) և հնարավոր զեղչերի տրամադրման քաղաքականությունը;
  • Տեղեկանք` մրցույթի մասնակցի տվյալների մասին` կազմակերպության անվանումը, հասցեն և մասնակցի նախընտրությամբ լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն:
  • Պետական ռեգիստրում գրանցման վկայականի պատճեն (այդ թվում՝ գործադիր մարմնի ներդիրը);
  • Տեղեկատվություն ընկերության բաժնետերերի վերաբերյալ։
  • Համապատասխան գործունեություն իրականացնելու իրավունքի վկայականի պատճեն:
  • Տեղեկանք` 2020թ-ի ՀՀ պետ .բյուջեին   պարտավորությունների վերաբերյալ:

   

         5. Մրցութային կոմիտեի աշխատանքի և մրցույթի հաղթողին որոշելու կարգը.

   

  • Ծրարների բացման Մրցութային կոմիտեի նիստը նշանակվում է նոյեմբերի 1-ին, ժամը 12:00 Մրցույթի պատվիրատուի հասցեում: Մրցույթի յուրաքանչյուր մասնակցի անունը, որի հայտով ծրարը բացվում է, հայտարարվում են նիստին ներկա գտնվող անձանց :
  • Մրցութային կոմիտեի հաջորդ նիստին մրցույթի հաղթողին որոշելու համար, համաձայն մրցութային փաստաթղթերով նախատեսված կարգի և չափանիշների, ինչպես նաև «ՎՏԲ- Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ  կարիքների համար ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների գնումների կարգում նկարագրված բալային համակարգի,   Կոմիտեն իրականացնում է  մրցույթում մասնակցության հայտերի գնահատումը և համադրումը:  Մրցութային կոմիտեի ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ որոշվում է մրցույթի հաղթողը  և կազմվում է համապատասխան արձանագրություն:
  • Մրցութային կոմիտեի նիստից հետո` 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպիչը Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակցին առաջարկ է ներկայացնում կնքել պայմանագիր և ներկայացնում է դրա պայմանները:
  • Կողմերի միջև բոլոր պայմանները համաձայնեցնելուց հետո 15 (տասնհինգ) բանկային օրվա ընթացքում Մրցույթի կազմակերպչի և Մրցույթի հաղթողի միջև կնքվում է Պայմանագիր:

  V. Հանձնարարության նկարագիրը

  • Ապրանքների տեխնիկական նկարագիրը ներկայացված է Հավելված 2-ում:
  • Հավելված 2-ի աղյուսակում նշված գինը պետք է ներառի` Վերալիցքավորված քարթրիջի միավորի միջին հարաբերական արժեքը ներառյալ բոլոր ծախսերը, այդ թվում տեղափոխման, առաքման ծախսերը և ԱԱՀ (ՀՀ դրամ);
  • Անհրաժեշտ է ներկայացնել մեկ արժեք, որի դեպքում կտրամադրվի մշտապես վերանորոգված քարթրիջ:

  VI. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ մեկնարկային պայմաններ

  • Բանկերի կամ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար նմանատիպ աշխատանքների փորձի առկայություն (5 տարուց ոչ պակաս);
  • Աոնվազն 2 պայմանագիր 10 000 000 ՀՀ դրամ արժեքով վերջին 5 տարիների ընթացքում:
  • Ներկայացնել օգտագործվող լիցքավորման նյութերի/տոների և փոխարինվող պահեստամասերի արտադրող ընկերությունների, որակի հավաստագրեր, միջազգային չափանիշներին համապատասխան (ISO և այլն);
  • Շրջանառությունից դուրս եկող, ֆիզիկապես մաշված կոտրված քարթրիջների փոխարինում (միջինում՝ ամսական 50 հատ), շրջանառվող քարթրիջների քանակի ապահովում;
  • Սպասարկում  և վերալիցքավորում իրականացնող ընկերությունը կարող է իր միջոցներով ավելացնել պահուստային քարթրիջների քանակը` այցելությունների քանակը կրճատելու նպատակով;
  • Պայմանագրի կնքման դեպքում "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ բանկային հաշվի առկայության ապահովում:

  VII. Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ լրացուցիչ փաստաթղթեր

  • Հնարավորության դեպքում` այլ պատվիրատուների կարծիքներ /արձագանքներ/:

  Նկատառում

  Այլ հավասար պայմանների դեպքում մրցույթում հաղթողի որոշման ժամանակ նախընրությունը կարող է տրվել այն մասնակցին, որը հանդիսանում է  <<ՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ-ի հաճախորդ:

Թարմացվել է առ՝ 15-09-2020թ., 11:24

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Առցանց փոխանցումներ Unistream Առցանց փոխանցումներ Unistream Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ