VTB-BANK

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ-ն նախաձեռնում է ֆիզիկական անձանց ժամկետանց վարկերի մասով տույժերի ու տուգանքների ներման գործընթաց

02.12.2019

Հարգելի հաճախորդներ,

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՓԲԸ-ն նախաձեռնում է ֆիզիկական անձանց ժամկետանց վարկերի (բացառությամբ վարկային գծերի) մասով (դուրսգրված, բռնագանձման գործընթացում գտնվող առանց գրավի (ներառյալ իրացված գրավով))  տույժերի ու տուգանքների ներման գործընթաց, համապատասխան չափով կանխավճարներ կատարելու պայմանով: Մանրամասներին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ: ՀՀ օրենսդրության և “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ-ի սահմանված պայմաններին համապատասխանելու դեպքում տույժերի և տուգանքների ներումը կիրականացվի համապատասխան հաշտության համաձայնության կնքման միջոցով: Սույնով հետաքրքրված հաճախորդները պետք է մինչև 28.02.2020թ. այցելեն “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ-ի ցանկացած մասնաճյուղ:  Բացի անձնագրից և հանրային ծառայության համարանիշից (սոցիալական քարտից) հաճախորդներից  կարող են պահանջվել նաև այլ փաստաթղթեր:

Տույժերի և տուգանքների ներման գործընթացը չի տարածվում սնանկ ճանաչված հաճախորդների նկատմամբ:

Հիշեցնենք, որ “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ ՎՏԲ միջազգային ֆինանսական խմբի մասնակից է դարձել 2004թ, ապրիլին: “ՎՏԲ Բանկ” ՀԲԸ հանդիսանում է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ 100% բաժնետոմսերի փաթեթի միանձնյա բաժնետերը: Բանկը հիմնական ցուցանիշների մի ամբողջ շարքով մշտապես ներառվում է ՀՀ բանկային համակարգի առաջատարների թվի մեջ: Ներկա դրությամբ բանկն ունի ամենալայն մասնաճյուղային ցանցը ողջ երկրում` 72 մասնաճյուղ:


Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ