VTB-BANK

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պետական պարտատոմսերի շուկայում հանդես է գալիս որպես ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործակալ

11.02.2022

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հանդես է գալիս որպես ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործակալ։Բանկիհաճախորդներըկկարողանանձեռքբերել ՀՀ պետական​​պարտատոմսեր արժեթղթերի առաջնայինշուկայից։

2021թ․ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն ամրապնդեց իր դիրքերը արժեթղթերի շուկայում և ընդլայնեց հաճախորդների բազան՝ դառնալով պետական ​​պարտատոմսերի շուկայում տեղական յոթ գործակալ բանկերից մեկը։ Բանկը հնարավորություն է ընձեռում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, այդ թվում՝ ֆինանսական և վարկային կազմակերպություններին, ձեռք բերել պետական ​​պարտատոմսեր՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աճուրդի միջոցով:

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն ունի կապիտալի շուկայում, այդ թվում նաև՝ միջազգային ներդրողների հետ բարեհաջող համագործակցության բազմամյա փորձ։ Հաշվի առնելով ՀՀ պետական ​​պարտատոմսերի՝ Հայաստանի ազգային արժույթով թողարկված լինելու հանգամանքը՝ արտաքին ներդրողների մասնակցությունն ակտիվացնում է երկրի արժութային և դրամական շուկաներն, ինչպես նաև ՀՀ արժեթղթերի երկրորդային շուկան։

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը հետևում է միջազգային պարտքային շուկայի զարգացման միտումներին և իր գործունեությունը ծավալում է որպես ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործակալ պետական ​​պարտատոմսերի շուկայում: Մենք օգնում ենք ներգրավել նոր ներդրողներ, որոնք ապահովում են դրամական միջոցների ներհոսք ազգային տնտեսություն։ Այս ուղղությամբ 2022թ․ մեր առաջնահերթություններն են՝ հաճախորդների բազայի հետագա ընդլայնումը՝ մատուցվող ծառայությունների բարձր որակի և ՎՏԲ խմբի հնարավորությունների ու մասնագիտական ​​կարողությունների առավելագույնս օգտագործմամբ», - նշել է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի Ֆինանսական դեպարտամենտի տնօրենի տեղակալ-Գանձապետարանի պետ Մարիաննա Ստեփանյանը:

Բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:


Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ