VTB-BANK

Ֆիզիկական անձանց քարտային և բանկային հաշիվների սպասարկման սակագների փոփոխություններ

20.12.2019

Հարգելի Հաճախորդ,

Ստորև Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ կողմից մատուցվող որոշ ծառայությունների պայմաններում և սակագներում կատարվող փոփոխությունները:

Խնդրում ենք մանրամասնորեն ծանոթանալ վերջիններիս բնույթին և կիրառման ժամկետներին: Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել, որ սույն փոփոխությունները տարածվում են ինչպես նոր կնքվող, այնպես էլ Ձեր գործող պայմանագրերի վրա (առկայության դեպքում):

 

10.01.2020թ.-ից ուժի մեջ են մտնելու նոր խմբագրությամբ հաստատված հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Դեբետային քարտերի տրամադրման և սպասարկման» կանոնները,
  • ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ վարկային քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոնները և պայմանները»:

10.01.2020թ.-ից ուժի մեջ են մտնելու «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ վճարային քարտերի, բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմանների և սակագների հետևյալ փոփոխությունները.

 

Ֆիզիկական անձանց Բանկի դեբետային և վարկային քարտերի սակագների և պայմանների փոփոխություն

N

Ծառայության անվանում

Կատարված փոփոխությունը և/կամ նոր սակագին

1

Քարտային հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Բանկի դրամարկղերում

AMD

Անվճար– այն մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված չեն Cash-In բանկոմատներ

200 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր գործարքից – այն մասնաճյուղերում, որտեղ տեղադրված են Cash-In բանկոմատներ1

USD

Անվճար

EUR

Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն max 0.3%2, min 390 AMD

RUB 

Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն  max 0.5%2, min 390 AMD

2

Քարտային հաշվի համալրում վճարային տերմինալներով

Համաձայն գործարքի պահին գործող«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների

3

Բանկի բանկոմատների միջոցով «քարտից քարտ» փոխանցումներ

Ներբանկային փոխանցումներ և փոխանցումներ ՀՀ այլ բանկեր3`

- դեբետային քարտով 0.9%, min 200 AMD,

- վարկային քարտով` 1.9%, min 200 AMD

4

Քարտի ելքագրում/մուտքագրում լոկալ STOP-ցանկ

Անվճար

5

Նոր ծառայություն  - PIN ծածկագիրը մոռանալու դեպքում նոր PIN ծածկագրի տրամադրում (առանց նոր քարտի թողարկման)

1,500 ՀՀ դրամ

GOLD և ավելի բարձր դասի քարտերի համար` Անվճար

6

Նոր ծառայություն - Բանկի բանկոմատի կողմից առգրավված քարտի շտապ տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ  - քարտի շտապ  տրամադրման դեպքում

Անվճար - ստանդարտ գործընթացի դեպքում (քարտը տրամադրվում է 1 - 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` կախված քարտը առգրաված բանկոմատի և այն մասնաճյուղի գտնվելու վայրից, որտեղ մոտենալու եք քարտը ետ ստանալու համար):

7

Կայքի միջոցով online տեղեկանքների և քաղվածքների պատվեր

Տեղեկանքների և քաղվածքների համար գործող սակագնից նվազեցվում է 900 ՀՀ դրամ

Ֆիզիկական անձանց Բանկի միայն դեբետային քարտերի սակագներում և պայմաններում կատարվել են նաև հետևյալ փոփոխությունները

N

Ծառայության անվանում

Կատարված փոփոխությունը և/կամ նոր սակագին

1

Քարտային հաշվից կանխիկացում Բանկի մասնաճյուղերում 4

AMD

Բանկի մասնաճյուղերում քարտի կամ առանց քարտի կիրառության – 0.69%, min 390 AMD5

USD

Բանկի մասնաճյուղերում POS-տերմինալների միջոցով – 0,69%, min 390 AMD

Բանկի մասնաճյուղերի դրամարկղերում առանց քարտի կիրառության

  • Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար գործում է տվյալ քարտի համար սահմանված Բանկի բանկոմատից կանխիկացման սակագինը
  • Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցների համար – Համաձայն գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի max0.5%, min 390 AMD2

EUR

RUB 

2

Հաշվի օրական դրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք (բացառությամբ կենսաթոշակային քարտերի և քարտերի, որոնց գործող սակագինը բարձր է 0.01%-ից)

0%

3

Նոր ծառայություն  -  Քարտային հաշվից միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (USD/EUR)

0.1%, min 2,900 AMD, max 7,500 AMD

4

Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD/USD/EUR)

ՀՀ տարածքում միջբանկային փոխանցումների համար գործող սակագին + 1,900 ՀՀ դրամ

1 Տեխնիկական խնդիրների առաջացման կամ հաճախորդների սպասարկման անընդհատությունն ու օպերատիվությունը ապահովելու համար տվյալ մասնաճյուղերում կարող է կիրառվել 0 ՀՀ դրամ սակագին: Մասնաճյուղերի ցանկը, որտեղ տեղադրվծ են Cash-In բանկոմատներ և որոնց դրամարկղերում կիրառվելու է քարտային հաշվին դրամային մուտքի սակագին, հասանելի է Բանկի պաշտոնական կայքում:

2Եթե սակագինը սահմանվում է 0%, նվազագույն միջնորդավճարը չի գանձվում:

3 Սակագինը տարածվում է այն քարտերի վրա, որոնք ունեն քարտից քարտ միջբանկային փոխանցման հնարավորություն:

4 Բացառությամբ կենսաթոշակային քարտերի:

5.390 ՀՀ դրամ նվազագույն միջնորդավճարը կիրառվելու է նաև առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի վարկային քարտերի վրա:

Ֆիզիկական անձանց Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման  սակագներում և պայմաններում կատարվել են նաև հետևյալ փոփոխությունները

N

Ծառայություն

Սակագին

1

Բանկային հաշվի տարեկան սպասարկում1

1.1

ՀՀ ռեզիդենտների դեպքում

1,900 ՀՀ դրամ

1.2

ՀՀ ոչ ռեզիդենտների դեպքում

4,900 ՀՀ դրամ

2

Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաշվին

2.1

Մասնաճյուղի դրամարկղում

 

2.1.1

AMD/USD

0  ՀՀ դրամ

2.1.2

EUR2

Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն,  max 0,3%, min 390 ՀՀ դրամ

2.1.3

RUR2

Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն, max 0,5%, min 390 ՀՀ դրամ

2.1.4

GBP

1%, min 1,000  ՀՀ դրամ

2.2

Վճարային տերմինալներով

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ –ում վճարային տերմինալներով գործարքների իրականացման սակագների և պայմանների  համաձայն

3

Հաշվից միջոցների կանխիկացում

3.1

Կանխիկ եղանակով մուտքագրված միջոցներից

 

3.1.1

AMD/USD/EUR/RUR

0  ՀՀ դրամ

3.2

Անկանխիկ եղանակով մուտքագրված  միջոցներից

 

3.2.1

AMD

0.69%, min 390  ՀՀ դրամ

3.2.2

USD/EUR/RUR2

Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնի համաձայն,

max 0.5%, min 390 ՀՀ դրամ

3.2.3

GBP

1%, min 1,000 ՀՀ դրամ

4

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (USD/EUR)

0.1%, min 2,900  ՀՀ դրամ, max 7,500 ՀՀ դրամ

5

Շտապ  միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքում (AMD/USD/EUR)

ՀՀ տարածքում միջբանկային փոխանցումների համար գործող սակագին + 1,900 ՀՀ դրամ

6

Միջբանկային փոխանցումներ ՀՀ տարածքից դուրս SWIFT OUR եղանակով (USD արժույթով)

0.15%, min 5,900  ՀՀ դրամ, max 50,000 ՀՀ դրամ

7

Հաշվի օրական դրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք (ներառյալ սոց. փաթեթի հաշիվներ)

0%

8

Բանկային գրքույկի տրամադրում (այդ թվում կորստի կամ թարմացման դեպքում)

390  ՀՀ դրամ

9

Կայքի միջոցով online տեղեկանքների և քաղվածքների պատվեր

Տեղեկանքների և քաղվածքների համար գործող սակագնից նվազեցվում է 900 ՀՀ դրամ

 

1Առաջին տարվա սպասարկման վճարը գանձվում է Բանկային հաշվի բացման պահին:

2Այն դեպքում, եթե գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագինը 0% է, ապա նվազագույն սակագին չի կիրառվում:

 

Եթե Հաճախորդին անհրաժեշտ է կանխիկ եղանակով ստանալ դրամական միջոցներ Բանկում գործող իր հաշվից, սակայն պահանջվող կանխիկ գումարի չափը գերազանցում է պահանջի ներկայացման պահին Բանկի տվյալ մասնաճյուղում առկա հասանելի կանխիկ դրամական միջոցների չափը կամ Բանկում առկա չէ պահանջվող արժույթով գումար, ապա Բանկը առաջարկում է Հաճախորդին չբավականացնող կանխիկ դրամական միջոցները ստանալ հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկով՝

  1. Բանկի մոտակա այլ մասնաճյուղից (նախապես հավաստիանալով, որ այնտեղ Հաճախորդի պահանջը ամբողջությամբ կարող է բավարարվել);
  2. Կանխիկ գումարը ստանալու հայտ ներկայացնելով* (ամբողջությամբ կամ տվյալ պահին այդ մասնաճյուղում չբավականացնող կանխիկ գումարի չափով): Պահանջվող գումարը տրամադրվում է`
  • 1 բանկային օրվա ընթացքում ք․Երևանի մասնաճյուղերի դեպքում,
  • 3 բանկային օրվա ընթացքում մարզերի մասնաճյուղերի դեպքում:

 

* Կանխիկ գումարի ստացման հայտ Հաճախորդի կողմից կարող է ներկայացվել գրավոր՝ Բանկի մասնաճյուղի տարածքում, կամ բանավոր՝ Բանկի Կոնտակտային կենտրոնի միջոցով:

 

10.01.2020թ.-ից Բանկի կողմից մատուցվող SMS-բանկինգ ծառայության սակագինը փոփոխվելու է և գործելու է ամսական 199 ՀՀ դրամ սակագին: Տվյալ սակագինը տարածվում է այն հաճախորդների վրա, որոնք ակտիվացրել են SMS-բանկինգ ծառայության ամսական փաթեթը, և չի կիրառվելու այն հաճախորդների վրա, որոնց SMS-բանկինգ ծառայությունը` համաձայն իրենց բանկային հաշվի սակագների և պայմանների, տրամադրվել է անվճար:

 

01.03.2020թ. ուժի մեջ են մտնելու քաղվածքների մասով հետևյալ սակագնային փոփոխությունները.

1.

Բանկային, քարտային և այլ հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներ

Բանկից քաղվածքների ստացման Հաճախորդի կողմից հաղորդակցման նախընտրված եղանակով առաջին անգամ պարտադիր քաղվածքի տրամադրում

1.1

Ցանկացած ժամանակահատվածի համար

Անվճար

1.2

Հաճախորդի պահանջով  մեկ անգամից ավել քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում

1.3

Մինչև 1 տարի վաղեմության

1,900 ՀՀ դրամ

1.4

1 տարուց ավել վաղեմության

3,900 ՀՀ դրամ

 

2.

Վարկային հաշիվներով քաղվածքների տրամադրման սակագներ

Բանկից քաղվածքների ստացման Հաճախորդի  կողմից հաղորդակցման նախընտրված եղանակով առաջին անգամ պարտադիր քաղվածքի տրամադրում

2.1

Ցանկացած ժամանակահատվածի համար

Անվճար

2.2

Հաճախորդի պահանջով  երկրորդ անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում

2.3

Մինչև 1 տարի վաղեմության

Անվճար

2.4

1 տարուց ավել վաղեմության

3,900 ՀՀ դրամ

2.5

Հաճախորդի պահանջով  երրորդ և ավել անգամ քաղվածքի տրամադրում մասնաճյուղում

2.6

Մինչև 1 տարի վաղեմության

1,900 ՀՀ դրամ

2.7

1 տարուց ավել վաղեմության

3,900 ՀՀ դրամ

 

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Վճարային քարտերի սակագներին և պայմաններին, Դեբետային քարտերի տրամադրման և սպասարկման կանոններին, Վարկային քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններին և պայմաններին, ինչպես նաև Բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման պայմաններին և սակագներին փոփոխությունների գործողության մեջ մտնելու պահից սկսած ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ նաև` այցելելով Բանկի պաշտոնական www.vtb.am կայքը, զանգահարելով Բանկի Կոնտակտային կենտրոն 87-87 հեռախոսահամարով կամ մոտենալով Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ:

Հարգանքով`

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ


Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ