VTB-BANK

Վարկ/վարկային գիծ «Շրջանառու»

 • Վարկի արժույթ

  Վարկի արժույթ

  AMD

 • Վարկի նվազագույն գումար

  Վարկի նվազագույն գումար

  5.000.001

 • Վարկի առավելագույն գումար

  Վարկի առավելագույն գումար

  100.000.000

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  անվ.՝ 12.5% - 13%

  փաստ.` 13.25% -13.80%


Վարկ/վարկային գիծ «Շրջանառու»

Բանկի փոքր բիզնեսի Հաճախորդները «Առաջնային» վարկային պրոդուկտների շրջանականերում կարող են ստանալ վարկեր, վարկային գծեր և բանկային երաշխիքներ մինչև 100 մլն. ՀՀ դրամ գումարի սահմաններում:

Վարկերի և վարկային գծերի տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 13%-ից:

Գրավով վարկ"Շրջանառու" 
ՎարկառուԱնհատ ձեռնարկատերեր/Իրավաբանական անձիք
Վարկի գումարը, տոկոսադրույքը, տրամադրման միջնորդավճարըՎարկի գումար/վարկի արժույթ Տարեկան տոկոսադրույք1Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար2Տարեկան տոկոսադրույք1Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար2
ՀՀ դրամՖոնդավորման աղբյուրը - ԲանկՖոնդավորման աղբյուրը - ՀԲ
5 000 001  
- 25 000 000
13.50%1.5% -  36 ամիս ներառյալ
2% - 36 - 48 ամիս ներառյալ
3% - 3.5%4 - 48 - 60 ամիս ներառյալ 
12%0%
25 000 001 -
100 000 000
13%1% -  24 ամիս ներառյալ
1.5% - 24 - 36  ամիս ներառյալ
2% - 2.5%3 - 36 - 60 ամիս ներառյալ 
100 000 001 և ավելին Տոկոսադրույքը սահմանվում է ՎՏՀ հաշվարկի հիման վրա (համաձայն "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում  իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար վարկավորման տոկոսադրույքների սահմանման վերաբերյալ կարգի)
Փաստացի տոկոսադրույք614.37%12,7%
ԺամկետՇրջանառու միջոցների համալրման համար - 1-ից մինչև 36 ամիս
Վերաֆինանսավորման համար - 1-ից մինչև 60 ամիս
ՆպատակՇրջանառու միջոցների համալրում(ապրանքա-նությական իրերի գնում, հաշվարկներ  մատակարարներ հետ ), Հաճախորի ֆինանսա-տնտեսական գործունեության` գործառնական ծախսերի ֆինանսավորում,  Այլ Բանկի վարկի վերաֆինանսավորում շրջանառության միջոցների շրջանակում
Մարման եղանակըԱմենամսյա վճասրումներով` տոկոս և մայր գումր - Անուիտետային: Հնարավոր է տրամադրել 3-6 ամիսա արտոնյլ ժամկետ` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից 
Տրամադրման եղանակԱնկանխիկ
Վաղաժամկետ մարում (այդ թվում` մասնակի)Վարկի վաղաժամկետ մարման միջնորդավճար - 0-2%5 վաղաժամկետ մարվող գումարից  միանվագ
Բանկից կրկնակի վարկ ստանալու դեպքում  միջնորդավճար չի գանձվում:
Ապահովում1Երաշխավորություն* - ֆիզիկական/իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռներեցների 
2Գրավային ապահովություն:
• Անշարժ գույք և/կամ                                                                                       
• Շարժական գույք
ԱպահովագրությունՀամաձայն Բանկի ընթացակարգի
Ժամկետանց հիմնական պարտավորության նկատմամբ կիրառվող տույժ
 
0.13% օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ0.13% օրական
Տուգանք` Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման  դեպքումԲանկն իրավունք ունի կիրառել 5% միանվագ վարկի/վարկային գծի ոչ նպատակային օգտագործված գումարի նկատմամբ
Վարկային հայտի և վարկի տրամադրամ որոշման կայացում•Բանկի կողմից որոշումը կայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթն ստանալուց հետո 8 աշխատանքային ժամվա ընթացքում:
Վարկի տրամադրման վայրԲանկի ցնակացած մասնաճյուղ
Նշումներ1վարկի տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է հաճախորդի վարկերի մնացորդներով (ներառյալ ՓՎԽ).
2կարող է պահվել տրամադրվող վարկի գումարից:
3ծրագիրը նախատեսված է միայն հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար (վարկի գումարի 30% կարող է օգտագործվել շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով ծրագրի իրականացման համար): Հաճախորդի Բանկի նկատմամբ գումարային պարտականությունները, տրամադրված Համաշխարային Բանկի  ֆոնդի միջոցներով, չեն կարող գերազանցել 160 000 000 ՀՀ դրամը:
4մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով 60 ամիս վարկավորման ժամկետով վարկի տրամադրման դեպքում միանվագ միջնորդավճարը սահմանվում է 3.5%:.                                 
5«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` https://www.cba.am/AM/laregulations/kan-801.pdf»
6 Քաղվածքները տրամադրվում են ամսական փոստով և (կամ) էլ. փոստ `Հաճախորդի պահանջներից ելնելով
*Երաշխավոր- ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, որն ունի պարտավորություն Բանկի հանդեպ, Վարկառուի պարտավորությունները ամբողջությամբ կամ մասնակի կատարելու նպատակով:
Տեղեկատվություն Հաճախորդի համարՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 1. ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՕՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
2.ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»
3. ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ»
Անվանում"Շրջանառու" վարկային գիծ 
ՎարկառուԱնհատ ձեռնարկատերեր/Իրավաբանական անձիք
Վարկի գումարը, տոկոսադրույքը, տրամադրման միջնորդավճարըՎարկային գծի գումար/վարկային գծի արժույթ Տարեկան տոկոսադրույք1Վարկային գծի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար2Տարեկան տոկոսադրույք1Վարկային գծի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար2
ՀՀ դրամՖոնդավորման աղբյուրը - ԲանկՖոնդավորման աղբյուրը - ՀԲ
5 000 001  
- 25 000 000
13.50%1.5% -  1-ից մինչև 24 ամիս ներառյալ13.4%1-2%
25 000 000 - 100 000 00013%1% -  24 ամիս ներառյալ
100 000 001 և ավելին Տոկոսադրույքը սահմանվում է ՎՏՀ հաշվարկի հիման վրա (համաձայն "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում  իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար վարկավորման տոկոսադրույքների սահմանման վերաբերյալ կարգի)
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք314.37%14.3%
ԺամկետՇրջանառու միջոցների համալրում -  1 - 24 ամիս 
Տոկոսագումարի հաշվարկման կարգ Օգտագործված մասի վրա օրական տոկոսի հաշվեգրում
ՆպատակՇրջանառու միջոցների համալրում
Մարման եղանակըԲԻՄ-ի որոշմամբ վարկային գծի հիմնական գումարը կարող է մարվել ինչպես վերջին ամսում, այնպես էլ` վերջին 3-12 ամիսների ընթացքում, ինչպես նաև կարող է սահմանվել սահմանված սահմանաչափի կրճատում:
Տրամադրման եղանակԱնկանխիկ, Visa Business քարտի միջոցով
Արտոնյալ ժամկետըՉի նախատեսվում
Վաղաժամկետ մարում (այդ թվում` մասնակի)Վաղաժամկետ մարում առանց միջնորդավճարի գանձման
ԱպահովումԵրաշխավորություն* - ֆիզիկական/իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռներեցների 
Գրավային ապահովություն:
• Անշարժ գույք և/կամ                                                                                       
• Շարժական գույք
ԱպահովագրությունՀամաձայն Բանկի ընթացակարգի
Ժամկետանց հիմնական պարտավորության նկատմամբ կիրառվող տույժ

 
0.1% օրական
Վարկային գծի չօգտագործված մասի միջնորդավճար2%
Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ0.1% օրական
Տուգանք` Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման  դեպքումԲանկն իրավունք ունի կիրառել 5% միանվագ վարկի/վարկային գծի ոչ նպատակային օգտագործված գումարի նկատմամբ
Վարկային հայտի և վարկի տրամադրամ որոշման կայացում•Բանկի կողմից որոշումը կայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթն ստանալուց հետո 8 աշխատանքային ժամվա ընթացքում
 
Վարկի տրամադրման վայրԲանկի ցակացած մասնաճյուղ
Նշումներ1վարկի տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է հաճախորդի վարկերի մնացորդներով (ներառյալ ՓՎԽ):
2կարող է պահվել տրամադրվող վարկի գումարից:
3ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` https://www.cba.am/AM/laregulations/kan-801.pdf
4Քաղվածքները տրամադրվում են ամսական փոստով և (կամ) էլ. փոստ `Հաճախորդի պահանջներից ելնելով
*Երաշխավոր- ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, որն ունի պարտավորություն Բանկի հանդեպ, Վարկառուի պարտավորությունները ամբողջությամբ կամ մասնակի կատարելու նպատակով:
Տեղեկատվություն Հաճախորդի համարՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 1. ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՕՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
2.ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»
3. ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ»
Ապահովագրության տեսակԱպահովագրական ընկերությունՏարեկան նվազագույն սակագին ապահովագրական գումարի նկատմամբՏարեկան առավելագույն սակագին ապահովագրական գումարի նկատմամբ
1Գույքի ապահովագրություն (այդ թվում նաև սարքավորումներ, շինմոնտաժային գույք և այլն)«ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.0027%8.055%
«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.017%5.382%
«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ0,015%4.018%
«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.004%1.872%
«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ0.03%1.3%
«ԱՐՄԵՆԻԱ  ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.03%1.82%
2Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն«ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.0153%13.335%
«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.045%13.933%
«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ0,023% 7.409%
«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.045%2.880%
«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ0.1%2.8%
«ԱՐՄԵՆԻԱ  ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.04%1.98%
3Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն (այդ թվում նաև հավելյալ սարքավորումներ , տեխնիկա և այլն)«ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.388%25.80%
«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.098%69.046%
«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ0,100% 17,9%
«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.490%44.160%
«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ0.9%13.86%
«ԱՐՄԵՆԻԱ  ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.85%3.4%

Տեղեկատվություն երաշխավորի համար

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Թարմացվել է առ՝ 03-07-2023թ., 11:15:41

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ