VTB-BANK

Հաշվարկադրամարկղային գործառնություններ

«ՎՏԲ -Հայաստան բանկ» ՓԲԸ առաջարկում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռներեցներին բացել հաշիվ և օգտվել Բանկի հաշվարկադրամարկղային սպասարկումից։
Հաշվի բացում և վարում

Հաշվի բացում և վարում

Հաշվի բացման և սպասարկման պայմաններ

  • Հաշվի բացում (ներառյալ ավանդային հաշիվների)
  • ”Բանկ-հաճախորդ” համակարգով մատուցվող ծառայություններ
  •  Հաշվից տեղեկանքների, քաղվածքների տրամադրում

Իմանալ ավելին

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի, հիմնարկների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային (Մաստեր) հաշվի բացման և սպասարկման պայմաններ

Իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային (Մաստեր) հաշվի տեղեկատվական ամփոփագիր

Փոքր բիզնեսի մեծ ապագան

Թարմացվել է առ՝ 29-03-2022թ., 18:30

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ