VTB-BANK

«Դասական բիզնես» ավանդ

 • Ավանդի արժույթ

  AMD,EUR, RUB

 • Ավանդի ժամկետը

  30 օրից մինչև 365 օր

 • Ավանդի գումարը

  սկսած 200.000 ՀՀ դր.

 • Որոշման վերջնաժամկետը

  1-3 րոպե


Արտարժույթ/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

AMD

5.62%

6.12%

7.01%

7.41%

7.86%

8.60%

8.98%

9.28%

9.09%

8.88%

USDEUR

0.40%

0.44%

0.44%

0.44%

0.44%

0.44%

0.74%

0.84%

1.03%

RUB

3.94%

4.03%

4.17%

4.12%

4.22%

4.31%

4.43%

4.64%

4.82%

4.90%

Արտարժույթ/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

AMD

5.65%

6.17%

7.09%

7.52%

8.02%

8.82%

9.32%

9.77%

9.77%

9.77%

USD

​​​​​​​


EUR

0.40%

0.44%

0.44%

0.44%

0.44%

0.44%

0.74%

0.84%

1.04%

RUB

3.95%

4.05%

4.20%

4.16%

4.26%

4.36%

4.51%

4.76%

5.01%

5.16%

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)

ամենամսյա տոկոսների վճարմամբ *

Արժույթ/

Ժամկետ

30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր
AMD5.77%6.30%7.24%7.66%8.15%8.95%9.36%9.69%9.47%9.26%
USD          
EUR0.40%0.44%0.44%0.44%0.44%0.44%0.74%0.84%1.04% 
RUB4.01%4.11%4.25%4.20%4.30%4.39%4.52%4.74%4.93%5.01%

Առանց մուտքագրման և ելքագրման

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)

ժամկետի վերջում տոկոսների վճարմամբ*

Արժույթ/

Ժամկետ

30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր
AMD5.80%6.33%7.28%7.71%8.21%9.02%9.43%9.77%9.55%9.33%
USD          
EUR0.40%0.44%0.44%0.44%0.44%0.44%0.74%0.84%1.04% 
RUB4.02%4.12%4.27%4.22%4.31%4.41%4.54%4.76%4.95%5.03%

 

Ավանդի տեսակը

Ժամկետային ավանդ

Ավանդի գումարի վրա չի թույլատրվում կատարել մուտքագրումներ և ելքագրումներ

Ավանդի արժույթը

ՀՀ դրամ/ռուբլի ՌԴ/Եվրո

Ավանդի ժամկետը

Ավանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների

Ավանդի նվազագույն չափը

ՀՀ դրամով – 200.000
ԵՎՐՈ - 400
ՌԴ ռուբլով - 20.000

Տոկոսների վճարում

Ժամկետի ավարտի վերջում կամ ամենամսյա

Ավանդի և տոկոսների (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձ

Ավանդը և հաշվարկված տոկոսները (եթե տոկոսները վճարվում են ժամկետի վերջում) վերադարձվում են պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում` գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

Վաղաժամկետ մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում, տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից:

«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք»-ի հաշվարկման օրինակ`

Ավանդային պայմանագրով վճարվող տոկոսների հաշվարկման օրինակ`

(200 000 ՀՀ դրամ) * 9.60% = 19 200 ՀՀ դրամ` 365 օրվա  համար:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)`

«APY-Էյ-Փի-Ուայ (այսուհետ` APY)»՝ տվյալ ավանդատեսակի համար հաշվարկված ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը: APY ցույց է տալիս, թե որքան կկազմի ավանդի տարեկան եկամտաբերությունը հաճախորդի կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և ստացված տոկոսագումարները մայր գումարին ավելացնելու (կապիտալացման) արդյունքում:

APY – տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման օրինակ`

(200 000 ՀՀ դրամ) * 9.60% = 19 200 ՀՀ դրամ` 365 օրվա  համար:

Նկատառում`
*մինչև ավանդի գումարի ներառյալ ՝ 80.000 Եվրո, 15 մլն. ՌԴ ռուբլի չափին հասնելը (ՀՀ դրամով ներգրավման ծավալային սահմանափակումը հանված է)
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ուշադրություն` ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանաք դուք՝ ձեր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում: 

Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև 
Անհատ ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձև

 

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2021-31.03.2021

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2021-30.06.2021

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2021-30.09.2021

Գործող պայմաններ՝ 01.10.2021-31.12.2021   

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2022-31.03.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2022-30.06.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2022-30.09.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.10.2022-17.11.2022

Գործող պայմաններ՝ 18.11.2022-31.12.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2023-31.03.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2023-30.06.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2023-30.09.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.10.2023-31.12.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2024-31.03.2024

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2024-30.06.2024

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2024-30.09.2024

Թարմացվել է առ՝ 18-07-2024թ., 11:11:33

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ