VTB-BANK

Բիզնես վարկեր

Վարկի գնում

+От 100 000 до 5 000 000 рублей

+От 12 до 84 месяцев (до 7 лет)

Վարկավորման տոկոսադրույքը

Վճարման ժամանակացույց

Մարման եղանակ

Ձևակերպել հայտը

Հաշվարկել

Բիզնես վարկեր

Միջին բիզնեսի վարկավորում

Միջին բիզնեսի վարկավորում

 • 20 000 - 5 000 000 ԱՄՆ դոլար (համարժեք այլ արժույթով)
 • Առանց սահմանափակումների (Բանկի մեկ փոխառուի գծով նորմատիվային  սահմանաչափի սահմաններում)
 • Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
 • Անվանական  տոկոսադրույքը` 11% - 17%
 • Փաստացի տոկոսադրույք` 11.57% - 18.39%
 • 5 - 7 տարի ժամկետով
Online հայտԻմանալ ավելին
Օվերդրաֆտ միջին բիզնեսի համար

Օվերդրաֆտ միջին բիզնեսի համար

 • Օվերդրաֆտի պայմանագիրը կնքվում է մինչև 1 տարի ժամկետով` ՀՀ դրամով կամ այն արժույթով, որով բացված է Ձեր
 • բանկային հաշիվների արդյունավետ կառավարման հնարավորություն
 • կայուն դրամական հոսքերի պահպանման և կառավարման գործիք
Online հայտԻմանալ ավելին
Արտադրողականության խթանման միջոցառում

Արտադրողականության խթանման միջոցառում

 • մեքենասարքավորումների գնում կամ ներմուծում
 • կապիտալ շինարարության իրականացում
Online հայտԻմանալ ավելին
Վարկ «Նոր գործընկեր»

Վարկ «Նոր գործընկեր»

 • 100,000-5,000,000 ՀՀ դրամ
 • վարկային պատմության հիման վրա, առանց ֆինանսական վերլուծության, առանց գրավի
 • վարկի տրամադրման որոշման կայացում՝ 2 ժամ
 • տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝  18%
 • տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 19.56%
Online հայտԻմանալ ավելին
Վարկ «Ունիվերսալ - բիզնես»

Վարկ «Ունիվերսալ - բիզնես»

 • 150 000 - 7 000 000 ՀՀ դրամ առանց գրավի ապահովման 
 • Ձևակերպում` 1 օր
 • Առանց գործունեության ֆինանսական վերլուծության
 • Տարեկան տոկոսադրույք`16-17%
 • Փաստացի տոկոսադրույք`17.23-18.39%
Online հայտԻմանալ ավելին
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառում «ՆԱԿ» հիմնադրամի հետ համատեղ

Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառում «ՆԱԿ» հիմնադրամի հետ համատեղ

 • Վարկի գումար՝ մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ (համաձայն պայմանագրի՝ վարկի նվազագույն շեմ սահմանված չէ)
 • Վարկի ժամկետ՝ 1-60 ամիս
 • Տարեկան տոկոսադրույք՝ տղամարդկանց համար՝ 8.65%, կանանց համար՝ 6.80% 
 • Փաստացի տոկոսադրույք՝ տղամարդկանց համար՝ 9%, կանանց համար՝ 7% 
Online հայտԻմանալ ավելին
Բիզնեսի զարգացման համար վարկ

Բիզնեսի զարգացման համար վարկ

 • Վարկի գումար ՝ 10,000,000 – 200,000,000 ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ ՀՀ դրամ – 14%, ՌՌ ռուբլի – 11.5%
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 12.6%-15.4%
 • Վարկի ժամկետը ՝ 60 ամիս
Online հայտԻմանալ ավելին
Վարկ/վարկային գիծ «Շրջանառու»

Վարկ/վարկային գիծ «Շրջանառու»

 • Վարկի և վարկային գծի տրամադրամ գումար` 5- 100 մլն. ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույքը` 12.5% - 13.50%
 • Փաստացի տոկոսադրույք`13.24% -14.37%
Online հայտԻմանալ ավելին
Վարկ «Ներդրումային»

Վարկ «Ներդրումային»

 • Վարկի և վարկային գծի տրամադրման գումար` 5 մլն-100 մլն ՀՀ դրամ և ավելին
 • Վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույքը` 12.5% - 13.50%
 • Վարկային գծի փաստացի տոկոսադրույք`13.24% -14.37%
Online հայտԻմանալ ավելին
Վարկ/Վարկային գիծ ՌԴ ռուբլիով

Վարկ/Վարկային գիծ ՌԴ ռուբլիով

 • Վարկի գումար ՝ 700.000 – 30.000.000  ՌԴ ռուբլի 
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ 10%
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 11%
 • Վարկի ժամկետը ՝ Վարկ - 36 ամիս, Վարկային գիծ  - 24 ամիս
Online հայտԻմանալ ավելին
Վարկային գիծ բիզնես քարտին

Վարկային գիծ բիզնես քարտին

 • Վարկի գումար`1 մլն. ՀՀ դրամից մինչև 10 մլն. ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք`17%
 • Փաստացի տոկոսադրույք`18.9%
 • Վարկի ժամկետը`3-36 ամիս
Online հայտԻմանալ ավելին
Ակցիա «Ունիվերսալ+»

Ակցիա «Ունիվերսալ+»

 • Վարկի գումար ՝ 5.000.001 - 15.000.000  ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույք ՝ 10% - 17% 
 • Փաստացի տոկոսադրույք ՝ 12.7%-23.6%
 • Վարկի ժամկետը ՝ 6 մինչև  48 ամիս.
Online հայտԻմանալ ավելին
Օվերդրաֆտ

Օվերդրաֆտ

 • Արժույթը՝  ՀՀ դրամ
 • Գումարը՝ 1 մլն. ՀՀ դրամից մինչև 30 մլն. ՀՀ դրամ, սակայն 3 մլն. ՌԴ ռուբլուն համարժեք գումարից ոչ ավել՝ տրամադրման ամսաթվի ընթացիկ փոխարժեքով:
 • Ժամկետը՝ 1-ից 12 ամիս
 • Տոկոսադրույք ՝ 13%
 • Փաստացի  տոկոսադրույք՝ 15%
Online հայտԻմանալ ավելին
Գյուղատնտեսական վարկեր

Գյուղատնտեսական վարկեր

 • Վարկի գումար` 300 000-45 000 000 ՀՀ դրամ
 • 300 000 - 6 000 000 ՀՀ դրամի դեպքում` առանց գրավի ապահովման 
 • Տարեկան տոկոսադրույք`12%
 • Փաստացի տոկոսադրույք`20.49%-23.97%
Online հայտԻմանալ ավելին
Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագրեր

Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագրեր

 • Վարկի գումար` 300 000-45 000 000 ՀՀ դրամ
 • 300 000 - 6 000 000 ՀՀ դրամի դեպքում` առանց գրավի ապահովման
 • Տարեկան տոկոսադրույք`12.28%-13.17%
 • Փաստացի տոկոսադրույք`13%-14%
Online հայտԻմանալ ավելին
Բիզնես Ավտո

Բիզնես Ավտո

 • Վարկի գումարը` 2- 50 մլն ՀՀ դրամ
 • Տարեկան տոկոսադրույքը`12%-14%
 • Փաստացի տոկոսադրույքը` 12.6%-14.9%
Online հայտԻմանալ ավելին

Փոքր և միջին բիզնեսի հաճախորդների սպասարկման ոլորտում բանկի առաջնահերթություններից է համարվում վարկավորումը:

Բանկը տրամադրում է վարկեր և վարկային գծեր ՀՀ դրամով և արտարժույթով անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց, ովքեր իրականացնում են ձեռնարակատիրական գործունեություն առևտրի, շինարարության, արտադրության, ծառայությունների ոլորտում:

Վարկերը և վարկային գծերը տրամադրվում են ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց, որոնք գործունեություն են ծավալում ՀՀ տարածքում նվազագույնը երեք ամիս, որոնց տարեկան համախառն հասույթը չի գերազանցում 5 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարը:

Վարկի տրամադրման նպատակ է հանդիսանում առևտրային գործարքների ֆինանսավորումը, կարճաժամկետ ներդրումները, սարքավորումների, հումքի ձեռքբերումը, շրջանառու միջոցների համալրումը, կրեդիտորական պարտավորությունների մարումը:

Վարկային գծի տրամադրման նպատակ է հանդիսանում շրջանառու միջոցների համալրումը: Վարկային գիծը հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ անգամ օգտագործել և մարել վարկը` սահմանված ժամկետում և հաստատված սահմանաչափի շրջանակներում:

Պարտավորությունների կատարման ապահովում կարող են լինել երրորդ անձանց երաշխավորությունները, շարժական և անշարժ գույքի, գույքային և ոչ գույքային իրավունքի գրավները:

Թարմացվել է առ՝ 07.08.2023 թ. 11:52

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ