VTB-BANK

Ակցիա «Ունիվերսալ+»

 • Փաստացի տոկոսադրույք

  Փաստացի տոկոսադրույք

  12.7%-23.6%

 • Վարկի գումար

  Վարկի գումար

  5.000.001 - 15.000.000  ՀՀ դրամ

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  10% - 17% 

 • Վարկի ժամկետ

  Վարկի ժամկետ

  6 մինչև  48 ամիս


Ակցիա «Ունիվերսալ+»

Ակցիան գործում է մինչև 01.03.2024թ․

1Վարկի տեսակըՎարկ  գրավի մասնակի ապահովմամբ 
2Վարկի արժույթըՀՀ դրամ
3Վարկի ժամկետը6 մինչև 48 ամիս
4Վարկի գումարը5.000.001 - 15.000.000 ՀՀ դրամ
5ՏոկոսադրույքըԱռաջին 180 օրը  տարեկան 10%, 17% տարեկան սկսած 181-րդ օրից (եթե վարկը ապահովված է գրավով 80%ավել, տոկոսադրույքը կազմում է տարեկան 15% սկսած 181-րդ օրից )
6Տոկոսադրույքը Համաշխարհային բանկի ֆինասավորմամբ12%
7Վարկի տրամադրման միջնորդավճար2%
8Ժամկետանց հիմնական պարտքի գծով սահմանված տույժ0.13% օրական
9Ժամկետանց տոկոսների գծով սահմանված տույժ0.13% օրական
10ԱպահովվածությունԳրավով ապահովվություն- շարժական և/կամ անշարժ գույք, երկու անձի երաշխավորություն
Եթե վարկը գրավով ապահովված է 80 % ավել, հնարավոր է 1 անձի երաշխավորություն
11Վարկի մարման եղանակըՀավասարաչափ, հնարավոր է ճկուն գրաֆիկ կախված բիզնեսի սեզոնայնությունից:
12Ապահովագրություն Ավտոմեքենայի գրավի կամ այլ գրավի, որոնք պահանջում են պարտադիր ապահովագրություն Բանկի ներքին նորմատիվ ակտերի համաձայն
Գանձվում է ամսական միջնորդավճար 0.19% գրավի շուկայական արժեքի սկզբնական գումարից (անձնական ավտոմեքենաների դեպքում,մնացած դեպքերում հաճախորդը ինքնուրույն է իրականացնում ապահովագրությունը )

Գործող պայմաններ՝ 14.04.2020-29.12.2021

Գործող պայմաններ՝ 29.12.2021-28.02.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.03.2022-28.02.2023

2Նվազագույն պահանջները հաճախորդի նկատմամբ 1. ՀՀ ռեզիդենտ
2.Տարիքը՝ 21 մինչև 65 տարեկան
3.Բիզնեսի  փաստացի և պաշտոնական նվազագույն ժամկետը- 6 ամիս (եթե այլ բան նախատեսված չէ այս փաստաթղթով) 

Հայտի դիտարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Փոխառուի համար

1. Վարկի ստացման նախնական դիմում /պարտադիր չէ/

2. Վարկի ստացման դիմում

3. ԱՁ անձը հաստատող փաստաթուղթը, ԻԱ տնօրենի և հիմնադիրի (ԱՁ և ԻԱ հիմնադրի ընտանիքի չափահաս անդամների ,ում հետ փաստացի բնակվում է վարկառուն) անձնագրերը և սոցիալական քարտերը /հանրային ծառայությունների համարանիշը կամ  ID քարտը (հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ սոցիալական քարտի բացակայության դեպքում ՝ տեղեկանք բացակայության մասին)

4. Փոխառուի, հիմնադրի պետական գրանցման վկայականը կամ Միասնական գրանցամատյանից տրված քաղվածք

5. ԱՁ/ԻԱ Փոխառուի, հիմնադրի ՀՎՀՀ –ն (առկայության դեպքում)

6. Կանոնադրություն (ԻԱ փոխառուի ,հիմնադրի համար) բոլոր փոփոխություններով և ավելացումներով  

7. Հարկային մարմիններ ներկայացված վերջին 2 եռամսյակի հարկային հաշվետվություններ (բոլոր հաշվետվությունները՝ կախված գործունեության տեսակից)

8. ԻԱ Վարկառուի ընդհանուր ժողովի (մասնակիցների, բաժնետերերի, փայատերերի )որոշում վարկը ստանալու մասին,եթե ընկերության  հիմնադիրը և տնօրենը տարբեր անձինք են

9. Լիցենզիա համապատասխանության վկայական կամ վկայագիր և այլն (եթե պարտադիր է գործունեության տվյալ տեսակի համար)

10. Վարձակալության պայմանագիր  կամ սեփականության վկայական (առկայության դեպքում)

11. Եթե Փոխառուի գործունեությունը հանդիսանում է ուղևորափոխադրումներ կամ բեռնափոխադրումներ, մեքենաների տեխ․ անձնագիր

12. Բիզնեսի լուսանկարներ

13. Հարցաթերթիկ կամ ռեզյումե 5.000.001-7.000.000 ՀՀ դրամ ՝ գումարի վարկերի վերագնման /գնման դեպքում

14. Եթե բիզնեսի գործունեությունը պահանջում է դրամարկղային  կտրոնի (ՀԴՄ) առկայություն կա հաշիվ-ապրանքագիր, ապա անհրաժեշտ է տրամադրել  ՀԴՄ կտրոն ոչ հին, քան 14 օրացուցային  օր վաղեմության, կամ հաշիվ-ապրանքագիր ոչ հին , քան 30 օրացուցային օր վաղեմության՝ հայտն ընդունելու օրվա դրությամբ :

15. Պետ․ ռեգիստրից տեղեկանք կամ Միասնական պետական գրանցամատյանից քաղվածք կանոնադրության փոփոխությունների և ավելացումների վերաբերյալ (ԻԱ Փոխառուի համար)

16. Այլ փաստաթղթեր (անհրաժեշտության դեպքում)

 

 

ՖԱ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆԵՐԻ, ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ․

1. Երաշխավորության տրամադրման նախնական դիմում /պարտադիր չէ /

2. Երաշխավորության տրամադրման դիմում

3. Երաշխավորի, ԱՁ և ԻԱ հիմնադիրների ընտանիքի հիմնադիրների չափահաս անդամների (ում հետ փաստացի բնակվում է) անձը հաստատող փաստաթղթեր ՝ անձնագրեր և սոցիալական քարտեր/հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ ID քարտեր (հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ սոցիալական քարտի բացակայության դեպքում ՝ տեղեկանք բացակայության մասին)

4. Ֆինանսական երաշխավորների համար , ովքեր հանդիսանում են ուժային կառույցների (դեսպանատների) աշխատակիցներ՝ անհրաժեշտ է քարտային հաշվի քաղվածք (վերջին 4 ամիսների կտրվածքով ՝ նվազագույնը 4 փոխանցումների առկայությամբ, որտեղ նշված կլինեն փոխանցողի տվյալները և նպատակը) և աշխատավայրից ծառայողական վկայական կամ տեղեկանք 

 

ԻԱ/ԱՁ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆԵՐԻ, ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ․

1. Երաշխավորության տրամադրման դիմում

2. ԱՁ, ԻԱ տնօրենի /հիմնադրի անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ անձնագրեր և սոցիալական քարտեր/հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ID քարտ (հանրային ծառայությունների համարանիշի կամ սոցիալական քարտի բացակայության դեպքում ՝ տեղեկանք բացակայության մասին)

3. ԱՁ/ԻԱ պետական գրանցման վկայական կամ Միասնական պետական գրանցամատյանից տրված քաղվածք

4. ԱՁ/ԻԱ ՀՎՀՀ (առկայության դեպքում)

5. Կանոնադրություն (ԻԱ համար)

6. Երաշխավորների համար հարկային մարմիններ ներկայացված վերջին ½ եռամսյակի հարկային հաշվետվություններ (կախված գործունեության տեսակից՝ բոլոր հաշվետվությունները)

7. Լիցենզիա, համապատասխանության վկայական կամ վկայագիր և այլն (եթե պարտադիր է գործունեության տվյալ տեսակի համար)

8. Եթե բիզնեսի գործունեությունը պահանջում է դրամարկղային կտրոնի (ՀԴՄ) առկայություն կամ հաշիվ-ապրանքագիր, ապա անհրաժեշտ է տրամադրել ՀԴՄ կտրոն ոչ հին, քան 14 օրացուցային օր  վաղեմության , կամ հաշիվ ապրանքագիր ոչ հին , քան 30 օր օրացուցային օր վաղեմության

9. Բիզնեսի լուսանկարներ

10. Ընդհանուր ժողովի (մասնակիցների, բաժնետերերի, փայատերերի) որոշում երաշխավորության տրամադրման մասին, եթե ընկերության հիմնադիրը  և տնօրենը տարբեր անձինք են:

 

 

 

 

Թարմացվել է առ՝ 03-07-2023թ., 12:30:44

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ