VTB-BANK

Օվերդրաֆտ


Օվերդրաֆտ

        1.

Վարկառու

 • Իրավաբանական անձինք
 • Անհատ ձեռնարկատերեր

        2.

Վարկավորման ձևը

Օվերդրաֆտ (հաշվի վարկավորում)

 

        3.

Օվերդրաֆտի արժույթը

ՀՀ դրամ

        4.

Օվերդրաֆտի գումարը

1 մլն. ՀՀ դրամից մինչև 30 մլն. ՀՀ դրամ, սակայն 3 մլն. ՌԴ ռուբլուն համարժեք գումարից ոչ ավել՝ տրամադրման ամսաթվի ընթացիկ փոխարժեքով:

        5.

Օվերդրաֆտի ժամկետը

1-ից 12 ամիս

Տրանշի ժամկետը՝ 30օր

        6.

Ֆինանսավորման նպատակը

 • Շրջանառու միջոցների համալրում
 • Ընթացիկ ծախսերի հոգում

        7.

Տոկոսադրույք

13%

        8.

Փաստացի  տոկոսադրույք

15%

        9.

Միանվագ միջնորդավճար տրամադրման դիմաց

Օվերդրաֆտի պայմանագրային գումարի 0.3% - 1% 

        10.

Միջնորդավճար օվերդրաֆտի չօգտագործված մասի դիմաց

 1.  

        11.

Վաղաժամկետ մարում (այդ թվում և մասնակի)

Պարտավորությունների վաղաժամկետ մարման համար միջնորդավճար չի կիրառվում

        12.

Ապահովում

 • Շրջանառություն Վարկառուի հաշիվներով Բանկում
 • Հաշվով (հաշիվներով) եռամսյակային զուտ միջին ամսական վարկային շրջանառության պահպանման պարտավորությունները Օվերդրաֆտի պայմանագրի գործողության ընթացքում օվերդրաֆտի սահմանաչափի 200% ոչ պակաս չափով *:

        13.

Երաշխավորություն

 • Բիզնեսի փաստացի սեփականատերերի երաշխավորություն,
 • 20%-ից ավել մասնակցության բաժնեմասով ընկերության հիմնադիրների
 • Ֆինանսական երաշխավորը (մինչև 5 մլն.ՀՀ դրամ օվերդրաֆտի սահմանաչափի դեպքում կամ կողմնակի բանկում/-երում հաշիվներով դրամական շրջանառության հիման վրա ՔՄՇ հաշվարկի դեպքում)
 • Որպես երաշխավոր կարող են հանդես գալ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձինք:

        14.

Տույժ կիրառվող ժամկետանց հիմնական պարտքի նկատմամբ

0.13% օրական

        15.

Տույժ կիրառվող ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ

0.13% օրական

        16.

Նվազագույն պահանջներ

 • Հաճախորդը ՀՀ ռեզիդենտ է
 • Ֆիզիկական անձ գործարքի մասնակցի տարիքը 21-ից ոչ պակաս և 60-ից ոչ ավել (վարկը մարելու պահին)
 • Հաճախորդի գրանցման և անընդհատ փաստացի գործունեության ժամկետը 12 ամսից ոչ պակաս
 • Վարկառուն չի գտնվում վերակազմակերպման փուլում (վարկը տրամադրելու պահին)
 • Վարկը տրամադրման պահին հաշվարկային հաշվի կալանքի և/կամ արգելափակման բացակայություն
 • Եթե  Վարկառուն կողմնակի բանկում ունի օվերդրաֆտ, ապա շրջանառությունը հաշիվներով  սահմանաչափը հաշվարկելիս հաշվի չի առնվում, եթե չի սահմանվում տվյալ օվերդրաֆտի մարման հետաձգման պայման
 • Յուրաքանչյուր ամիս ԶՄՇ պարտադիր առկայություն: Վարկային պատմության գնահատումն իրականացվում է ըստ ՓՎԽ/գործարքի մասնակիցների (հիմնադիր, երաշխավոր, գրավատու), համաձայն ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում փոքր բիզնեսի սուբյեկտների վարկային պատմության գնահատման կարգ»-ի:
 • Ֆինանսական վիճակի գնահատումն իրականացվում է համաձայն ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում փոքր բիզնեսի սուբյեկտների վարկունակության գնահատման ուղեցույց»-ի:

Թարմացվել է առ՝ 03-07-2023թ., 01:04:54

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ