VTB-BANK

Վարկ «Նոր գործընկեր»

 • Վարկի արժույթը

  Վարկի արժույթը

  ՀՀ դրամ

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  18%,

  փաստացի՝ 19.56%

 • Ժամկետ

  Ժամկետ

  48 ամիս


Վարկ «Նոր գործընկեր»

«Նոր գործընկեր» վարկը պրոդուկտ է, որը հնարավորություն է ընձեռում բավարարել հաճախորդի պահանջմունքները (հիմնական/շրջանառու միջոցների համալրում, տարբեր բիզնես խնդիրների լուծում

 1.  

Վարկի գումար և արժույթ

100.000 – 5.000.000 ՀՀ դրամ

        2.

Տարեկան տոկոսադրույք

18% տարեկան

       3.

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

0%

       4.

Ապահովվածություն

11.Մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամը ներառյալ՝ առանց երաշխավորության,

2.1.000.001-5.000.000 ՀՀ դրամի դեպքում՝ 1 անձի երաշխավորություն:

      5.

Վերլուծություն

Ֆինանսական վերլուծություն և վարկային միջոցների օգտագործման վերլուծություն չի իրականացվում

      6.

Ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ

0.13% օրական

       7.

Վարկային պարտավորությունների մարման կարգը

Աննուիտետային վճարներ

       8.

Վարկի վաղաժամկետ մարման միջնորդավճար

0%

       9.

Վարկի օգտագործման եղանակը

Կանխիկ, անկանխիկ

 

      10.

Վարկի գործողության ժամկետ

48 ամիս

 1.  

ՀՀ քաղաքացի (ԱՁ-ի դեպքում), ՀՀ ռեզիդենտ (ԻԱ դեպքում),

       2.

Տարիքը՝ 21-65տ,

       3.

Բիզնեսի վարման փաստացի և գրանցվածնվազագույնժամկետը՝ 12 ամիս,

       4.

Բիզնեսի վերակազմավորման մասին տեղեկատվության բացակայություն,

       5.

Դատական հայցերի բացակայություն, հաճախորդի սնանկության մասին որոշման բացակայություն (ստույգ տեղեկատվության առկայության պարագայում), ինչպես նաև հաճախորդի հաշիվներին կալանքի բացակայություն: Հաճախորդի հաշիվներին 50,000 ՀՀ դրամը չգերազանցող կալանքի առկայության պարագայում վարկը տրամադրվում է միայն կալանքը հանելուց հետո: Եթե հաշվին առկա կալանքի սահմանաչափը  գերազանցում է 50,000 ՀՀ դրամը, ապա վարկի դիմումը մերժվում է:

      6.

Գործող դասակարգման բացակայություն,

       7.

Գործող ժամկետանց պարտավորության բացակայություն:

 1.  

ՀՀ քաղաքացի,

       2.

Տարիքը՝ 21-65տ,

       3.

Դատական հայցերի բացակայություն, հաճախորդի սնանկության մասին որոշման բացակայություն (ստույգ տեղեկատվության առկայության պարագայում), ինչպես նաև երաշխավորի հաշվին առկա կալանքի սահմանաչափը 150,000 ՀՀ դրամից ոչ ավել: Ընդ որում, վարկը տրամադրվում է հաշվին առկա կալանքը հանելուց հետո,

       4.

Գործող դասակարգման բացակայություն,

       5.

Գործող ժամկետանց պարտավորության բացակայություն:

Վարկառուի համար

1.Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճե․ ԱՁ, տնօրենի և Իրավաբանական անձ    հիմնադիրների անձնագրերի և         սոցիալական քարտերի պատճեներ/Հանրային ծառայության համարներ կամ նույնականացման քարտեր (ՀԾՀ կամ սոցիալական քարտերի բացակայության դեպքում տեղեկանք սոցիալական քարտի/ՀԾՀ բացակայության վերաբերյալ),

2.Պետ․ ռեգիստրի վկայականի պատճե կամ քաղվածք, տրված վարկառուների, հիմնադիրների Միասնական պետական գրանցման մատյանից,

3.ՀՎՀՀ պատճե ԱՁ/ԻԱ վարկառուի, հիմնադրի (առկայության դեպքում),

4.Կանոնադրության պատճե՝ (ԻԱ վարկառուի, հիմնադրի համար) կանոնադրության մեջ կատարված բոլոր փոփոխություններով և ավելացումներով,

5.Ընդհանուր ժողովի որոշումը (մասնակիցներ, բաժնետերեր, ներդրողներ) Իրավաբանական անձ հանդիսացող Երաշխավորի վերաբերյալ երաշխավորության տրամադրման համար, եթե կազմակերպության հիմնադիրն ու տնօրենը տարբեր անձինք են,

6.Լիցենզիայի պատճե (եթե պարտադիր է տվյալ գործունեության տեսակի համար)

7.Հարկային հաշվետվություն վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի համար:

Երաշխավորների համար

Երաշխավորի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճե, (անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճե/Հանրային ծառայության համարանիշ կամ նույնականացման քարտ (ՀԾՀ կամ սոցիալական քարտի բացակայության դեպքում տեղեկանք սոցիալական քարտի/ՀԾՀ բացակայության վերաբերյալ)):

Թարմացվել է առ՝ 30-11-2023թ., 11:34:03

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ