VTB-BANK

Վարկ «Ներդրումային»

 • Վարկի արժույթ

  Վարկի արժույթ

  AMD

 • Վարկի նվազագույն գումար

  Վարկի նվազագույն գումար

  100.000.001

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  Որոշվում է անհատական կարգով

 • Վարկի ժամկետ

  Վարկի ժամկետ

  Հիմնական միջոցների համալրում` մինչև 60 ամիս 


Վարկ «Ներդրումային»

Բանկի փոքր բիզնեսի Հաճախորդները «Առաջնային» վարկային պրոդուկտների շրջանականերում կարող են ստանալ վարկեր, վարկային գծեր և բանկային երաշխիքներ մինչև 100 մլն. ՀՀ դրամ գումարի սահմաններում:

Վարկերի և վարկային գծերի տարեկան տոկոսադրույքը` սկսած 13%-ից:

 

Գրավով վարկ"Ներդրումային" 
ՎարկառուԱնհատ ձեռնարկատերեր/Իրավաբանական անձիք
Վարկի գումարը, տոկոսադրույքը, տրամադրման միջնորդավճարըՎարկի գումար/վարկի արժույթ Տարեկան տոկոսադրույք1Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար2Տարեկան տոկոսադրույք1Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար2
ՀՀ դրամՖոնդավորման աղբյուրը - ԲանկՖոնդավորման աղբյուրը - ՀԲ
5 000 001  
- 25 000 000
13.50%1.5% -  36 ամիս ներառյալ
2% - 36 - 48 ամիս ներառյալ
3% - 3.5%4 - 48 - 60 ամիս ներառյալ 
12%0%
25 000 001 -
100 000 000
13%1% -  24 ամիս ներառյալ
1.5% - 24 - 36  ամիս ներառյալ
2% - 2.5%3 - 36 - 60 ամիս ներառյալ 
100 000 001 և ավելին Տոկոսադրույքը սահմանվում է ՎՏՀ հաշվարկի հիման վրա (համաձայն "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ում  իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար վարկավորման տոկոսադրույքների սահմանման վերաբերյալ կարգի)
Փաստացի տոկոսադրույք614.37%12,7%
Ժամկետ1-60 ամիս
Նպատակ Գույքի ձեռքբերում` մեքենա, տուն,տեխնիկա:Բիզնեսի ընդլայնում և զարգացում:Վերաֆինանսավորում ներդրումային կամ խառը վարկատեսակների համար:Վերանորգում,վերակառուցում, հիմանական միջոցների շինարարություն
Մարման եղանակըԱմենամսյա վճարումներով` տոկոս և մայր գումար- Անուիտետային: Հնարավոր է տրամադրել 3-6 ամիս արտոնյալ ժամկետ` ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից 
Վաղաժամկետ մարում (այդ թվում` մասնակի)Վարկի վաղաժամկետ մարման միջնորդավճար - 0-2%5 վաղաժամկետ մարվող գումարից  միանվագ
Բանկից կրկնակի վարկ ստանալու դեպքում  միջնորդավճար չի գանձվում:
Ապահովում1Երաշխավորություն* - ֆիզիկական/իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռներեցների 
2Գրավային ապահովություն:
• Անշարժ գույք և/կամ                                                                                       
• Շարժական գույք
ԱպահովագրությունՀամաձայն Բանկի ընթացակարգի
Ժամկետանց հիմնական պարտավորության նկատմամբ կիրառվող տույժ
 
0.13% օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ0.13% օրական
Տուգանք` Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման  դեպքումԲանկն իրավունք ունի կիրառել 5% միանվագ վարկի/վարկային գծի ոչ նպատակային օգտագործված գումարի նկատմամբ
Վարկային հայտի և վարկի տրամադրամ որոշման կայացում• Բանկի կողմից որոշումը կայացվում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալուց հետո 8 աշխատանքային ժամվա ընթացքում
Վարկի տրամադրման վայրԲանկի ցնակացած մասնաճյուղ
Նշումներ1վարկի տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է հաճախորդի վարկերի մնացորդներով (ներառյալ ՓՎԽ).
2կարող է պահվել տրամադրվող վարկի գումարից:
3ծրագիրը նախատեսված է միայն հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար (վարկի գումարի 30% կարող է օգտագործվել շրջանառու միջոցների համալրման նպատակով ծրագրի իրականացման համար): Հաճախորդի Բանկի նկատմամբ գումարային պարտականությունները, տրամադրված Համաշխարային Բանկի  ֆոնդի միջոցներով, չեն կարող գերազանցել 160 000 000 ՀՀ դրամը:
4մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակահատվածով 60 ամիս վարկավորման ժամկետով վարկի տրամադրման դեպքում միանվագ միջնորդավճարը սահմանվում է 3.5%:.
50-2% միջակայքում միջնորդավճարը կարող է կիրառվել միայն համապատասխան ավտոմատացումից հետո (մինչ այդ տեխնիկապես հնարավոր է սահմանել միայն 0% և 2% արժեքները):                                     
6«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ` https://www.cba.am/AM/laregulations/kan-801.pdf»
7 Քաղվածքները տրամադրվում են ամսական փոստով և (կամ) էլ. փոստ `Հաճախորդի պահանջներից ելնելով
*Երաշխավոր- ֆիզիկական/իրավաբանական անձ, որն ունի պարտավորություն Բանկի հանդեպ, Վարկառուի պարտավորությունները ամբողջությամբ կամ մասնակի կատարելու նպատակով:
Տեղեկատվություն Հաճախորդի համարՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 1. ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՕՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
2.ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»
3. ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ»
Այլ պայմաններ1.Վերը սահմանված սակագներով վարկի/վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ որոշումներ (ի օգուտ Բանկի) կարող են ընդունվել Բանկի  համապատասխան վարկային որոշման ընդունման իրավասություն ունեցող մարմնի կողմից: 
2.Վարկառուի բիզնեսի Ֆինանսական վերլուծության առկայության դեպքում Բանկի համապատասխան իրավասու մարմինը կարող է ընդունել որոշում  սույն վարկատեսակի նվազագույն գումարից ցածր սահմանաչափ հաստատելու վերաբերյալ` առանց հայտի Մանրածախ վարկավորման համակարգով անցնելու: Այս դեպքում վարկի նկատմամաբ կիրառվում են "Ունիվերսալ-բիզնես" վարկատեսակի պայմաններն ու սակագները: "Ունիվերսալ-բիզնես" վարկատեսակի առավելագույն գումարից ցածր սահմանաչափի հաստատման դեպքում գրավի ձևակերպումը պարտադիր չէ:                                                                                                                
Ծառայության վճար 1.Վարկային պարտավորության ապահովման միջոց հանդիսացող որևէ գույք/գույքերի փոքր բիզնեսի հաճախորդի պահանջով այլ ապահովման միջոց/միջոցներով փոխարինում – 30,000 ՀՀ դրամ
2.Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում պայմանագրի ապահովման միջոցների կազմից փոքր բիզնեսի հաճախորդի պահանջով որևէ գույքի/գույքերի գրավից ազատում – 50,000  ՀՀ դրամ
Վարկ/գրավ 1. Գրավով վարկի երաշխավորության աստիճանը (գրավադրման արժեքով) պետք է լինի ≥100%
2. Ներդրումային (կապիտալ ներդրումներ) նպատակների համար վարկի ապահովածության  աստիճանը անշարժ գույքի գրավի արժեքի նկատմամբ,  Բանկում բացված ավանդի/ Բանկի մուրհակի/ պետական ֆոնդերի երաշխիքների ցանկացած մասի համադրությանը (խառը գրավ), պետք է լինի առնվազն 85%:
Վարկ տրամադրելու դրական/բացասական որոշման գործոններըԲանկը չի դիտարկում վարկային հայտերը Փոքր բիզնեսի սուբյեկտի կողմից, որը զբաղվում է նշվածլ ոլորտներով և գործունեությամբ, բացառությամբ դիմումների, լիակատար գրավադրմամբ իրացվելիության առաջին մակարդակի /դրամական միջոցների  գրավով / համաձայն Բանկի ՆԻԱ`
1.ՀՀ Օրենսդրությամբ արգելվող գործունեություն 2.Շոու բիզնես 3. Խաղային բիզնես 4. Ֆինանասական գործիքների և արժեթղթերի գործարքների 5. Զենքի և ռազմական արպրանքի արտադրության 6.Գիտահետազոտական գործունեություն 7. Լիզինգային և լոմբարդային կազմակերպություններին 8. Բանկային, միկրոֆինանսական, ապահովագրական կառույցների, վարկային կոոպերատիվների, տարբեր ֆոնդերի, ներառյալ փոքր բիզնեսի աջակցության ֆոնդերի 9. Քաղաքային կազմակերպություններԻ և իշխանություններԻ, մարզային և քաղաքային բյուջեներ 11. Ենթակառուցվածքային ծրագրերի 12. Շինարարական գործունեությունների
Ապահովագրության տեսակԱպահովագրական ընկերությունՏարեկան նվազագույն սակագին ապահովագրական գումարի նկատմամբՏարեկան առավելագույն սակագին ապահովագրական գումարի նկատմամբ
1Գույքի ապահովագրություն (այդ թվում նաև սարքավորումներ, շինմոնտաժային գույք և այլն)«ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.0027%8.055%
«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.017%5.382%
«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ0,015%4.018%
«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.004%1.872%
«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ0.03%1.3%
«ԱՐՄԵՆԻԱ  ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.03%1.82%
2Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն«ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.0153%13.335%
«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.045%13.933%
«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ0,023% 7.409%
«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.045%2.880%
«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ0.1%2.8%
«ԱՐՄԵՆԻԱ  ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.04%1.98%
3Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն (այդ թվում նաև հավելյալ սարքավորումներ , տեխնիկա և այլն)«ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.388%25.80%
«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ0.098%69.046%
«ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ0,100% 17,9%
«ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.490%44.160%
«ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՓԲԸ0.9%13.86%
«ԱՐՄԵՆԻԱ  ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ԱՍՊԸ0.85%3.4%

Տեղեկատվություն երաշխավորի համար

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

 

Թարմացվել է առ՝ 03-07-2023թ., 11:16:21

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ