VTB-BANK

Բիզնեսի զարգացման համար վարկ

 • Վարկի գումար

  Վարկի գումար

  10,000,000 – 200,000,000 ՀՀ դրամ

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  ՀՀ դրամ – 14%, ՌՌ ռուբլի – 13.5%

 • Փաստացի տոկոսադրույք

  Փաստացի տոկոսադրույք

  15.4%-21.44%

 • Վարկի ժամկետ

  Վարկի ժամկետ

  60 ամիս


Բիզնեսի զարգացման համար վարկ
ՎարկառուԻրավաբանական անձ/Անհատ ձեռնարկատեր
Վարկի գումարը և արժույթը 10,000,000 – 200,000,000 ՀՀ դրամ*
*-ոչ ավել 30 մլն ՌԴ ռուբլուն համարժեք 
Տարեկան տոկոսադրույքը կախված արժույթիցՀՀ դրամ – 14%
ՌՌ ռուբլի – 13.5%
30 մլն ՀՀ դրամից ավել տոկոսադրույքից ավել հաշվարկը (ՌԴ ռուբլուն համարժեք) կարող է սահմանվել  ՎԱՀ (վարկի արժեքի հաշվարկ) հիման վրա
Փաստացի տոկոսադրույք15.4%-21.44%
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:
Վարկի ժամկետը60 ամիս
Հնարավոր է արտոնյալ ժամանակաշրջանի տրամադրում մինչև 6-ամիս.
Ֆինանսավորման տեսակը 1. Կապիտալ ներդրումներ անշարժ գույքում (վերանորոգում, շինարարություն,,հիմնական միջոցների ձեռք բերում  և այլն),
2.Այլ  բանկերի և վարկային կազմակերպությունների  վարկերի վերաֆինանսավորում,
3. Վարկային պարտավորության մարում,
4. Ներդրումային նպատակներ (այլ բիզնեսի ձեռք բերում),
5.Ապրանքների , հումքի  ձեռք բերում և այլն.
Այլ նպատակներ, որոն չեն հակասում Բանկի վարկային քաղաքականությանը և ՀՀ օրենսդրությանը: Հնարավոր է նաև տարբեր նպատակներով վարկավորում (միաժամանակ մի քանիսը թվարկվածներից).
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար1%
ԱպահովությունԳրավ
Երաշխավորություն •Բիզնեսի փաստացի սեփականատերեր,
• Կազմակերպության  20%. ավել մասնակցության մասնաբաժին ունեցողները
 Երաշխավոր կարող են լինել ինչպես ֆիզիկական այնպես էլ իրավաբանական անձինք.
Վարկառուի և Երաշխավորի նկատմամն նվազագույն պահանջները1. ՀՀ ռեզիդենտ
2. Տարիքը  21-ից մինրև  65 տարեկան (վարկի լրիվ մարման պահին ),
3. Բիզնեսի գործունեության ժամկետը՝փաստացի և պաշտոնական նվազագույնը  – 6 ամիս,
4.Դատական մարմիններ ներկայացված հայցերի բացակայություն,,դատական մարմինների որոշումների բացակայություն  Հաճախորդի սնանկության վորաբերյալ (ճշգրիտ տեղեկատվություն առկայության դեպքում),ինչպես նաև Հաճախորդի հաշիվների վրա կալանքի և/կամ /տրամադրման պահին փոխկապակցված անձանց մասին:
5. Վարկառուն չպետք է գտնվի վերակազմավորման փուլում(վարկի տրամադրման պահին).
6.Վարկային պատմության գնահատումը իրականացվում է ՓԱԽ ,գործարքի մասնակիցների կողմից (հիմնադիր,,երաշխավոր,,վարկառու).
  Վարկային պատմության գնահատումըիրականացվում է համաձայն  ՚՚‘'ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ ՛՛ՓԲԸ փոքր բիզնեսի վարկային պատմության գնահատման կարգով՚՛՛
   Ֆինանսական վիճակի գնահատումը ՝ – համաձայն Բանկումգործող վարկունակության գնահատման կարգիգ:
Մայր գումարի և տոկոսագումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ տույժ0.13% օրական.
Վարկի տրամադրման վայրԲանկի ցնակացած մասնաճյուղ
Վարկի օգտգործման եղանակը Կանխիկ/անկանխիկ
Վաղաժամկետ մարման միջնորդավճար 0%
Ապահովագրություն Տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում՝ տարեկան ապահովագրության իրականացումը Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերություններից որև՝ մեկի կողմից պարտադիր է, այլ գույքերի գրավադրման դեպքում կարող է ևս պահանջվել տարեկան ապահովագրություն՝ համաձայն Բանկի իրավասու մարմնի որոշման:
Տեղեկատվություն Հաճախորդի համարՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 1. ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՕՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ:
2.ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»
3. ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ»

Տեղեկատվություն երաշխավորի համար

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Գործող պայմաններ՝ 30.09.2021-23.04.2024

Թարմացվել է առ՝ 26-04-2024թ., 11:08:49

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ