VTB-BANK

Վարկ/Վարկային գիծ ՌԴ ռուբլիով


Վարկ/Վարկային գիծ ՌԴ ռուբլիով
####ԱնվանումըՎարկ/Վարկային գիծ ՌԴ ռուբլիով
1Վարկի նպատակը

Վարկ-Հիմնական և/կամ շրջանառու միջոցների համալրում, տարբեր բիզնես խնդիրների լուծում

Վարկի վերաֆինանսավորում այլ վարկային կազմակերպություններից
Վարկային գիծ-շրջանառու միջոցների համալրում
2Վարկի արժույթըՌԴ ռուբլի
3Վարկի ժամկետըՎարկ- 36 ամիս
Վարկային գիծ-24 ամիս
4Վարկի գումարը700.000 – 30.000.000 ՌԴ ռուբլի
5Անվանական տարեկան տոկոսադրույք12.9%
6Փաստացի տոկոսադրույք14.9%
7Վարկի տրամադրման միջնորդավճար1.50%
8Վարկային գծի չօգտագործված մասի միջնորդավճար2%
9Ժամկետանց հիմնական պարտքի գծով սահմանված տույժ0.13% օրական
10Ժամկետանց տոկոսների գծով սահմանված տույժ0.13% օրական
11Տույժ վաղաժամկետ մարման դեպքումՎարկ- 0-2 %
Վարկային գիծ- վաղաժամկետ մարման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում
12Վարկի ոչ նպատակային օգտագործման տոկոսային տույժԲանկն իրավւնք ունի կիրառել 5% միանվագ վճար վարկի գումարից՝ գգումարը  ոչ նպատակային օգտագործելու դեպքում
13Ապահովություն1. Վարկի ապահովությունը գրավով  (գրավի արժեքով) պետք է  ≥100% 
2.Շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում վարկի ապահովվությունը գրավով/ ավանդով, Բանկում ներդրված/Բանկի մուրհակով/,պետական ֆոնդերի երաշխիքներով՝ցանկացած չափաբաժիններով (տարբեր միաձուլումներ), պետք է լինի ոչ պակաս  50%;
3.Ներդրումային նպատակով (կապիտալ ներդրում) համալրման դեպքում վարկի ապահովվությունը գրավով/ ավանդով, Բանկում ներդրված/Բանկի մուրհակով/,պետական ֆոնդերի երաշխիքներով՝ցանկացած չափաբաժիններով (տարբեր միաձուլումներ), պետք է լինի ոչ պակաս  75%;
14Վարկի մարման եղանակը Վարկ-յուրաքանչյուր ամիս  հավասարաչափ, հաշվի առնելով մայր գումարը և տոկոսները
Վարկի մարման արտոնյալ ժամանակաշրջանի տրամադրում 3-6 ամիս, հաշվի առնելով  բիզնեսի բնույթը/սեզոնայնությունը 
Տոկոսադրույքների հաշվարկը իրականացվում է ամեն օր, վարկի դիմացհաշվեգրված տոկոսները վճարվում են յուրաքնչյուր ամիս
Վարկային գիծ- վարկային գծի սահմանաչափի իջեցումը իրականացվում է լիազորված աշխատակիցների խմբի կողմից (ԼԱԽ)
Կարող է մարվել ինչպես վերջին ամսին, այնպես էլ վերջին 3-12 ամիսների ընթացքում, ինչպես նաև կարող է լինել որոշում սահմանված սահմանաչափի կրճատման վերաբերյալ: 
15Որոշման կայացում վարկի գծով

10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

16Վարկի ձևակերպման վայրԲանկի մասնաճյուղ
17Նկատառումներ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ:

«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՈՉ ՈՒՇ ՔԱՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»

Գործող պայմաններ՝ 12.05.2021-12.08.2022

 Հաճախորդի նկատմամբ  նվազագույն պահանջները/վերաֆինանսավորվող վարկի գծով1. Բիզնեսի գրանցման նվազագույն ժամկետը 6 ամիս
2. Անհատ ձեռներեց հաճախորդների համար տարիքը պետք է լինի 21 տարի դիմումի տրամադրման պահին և ոչ ավել 65 տարին վարկի լրիվ մարման պահին
3. Վարկային պատմության  նկատմամբ պահանջները- Բանկի պահանջներով

Թարմացվել է առ՝ 03-07-2023թ., 11:25:01

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ