VTB-BANK

Վարկային գիծ բիզնես քարտին


Վարկային գիծ բիզնես քարտին
0,ԱնվանումըՎարկային գիծ բիզնես քարտին
1.  Վարկառու·         Իրավաբանական անձինք
 
·         Անհատ ձեռնարկատերեր
2.  Վարկավորման տեսակըՎարկային գիծ (ՎՎԳ)
3.  Վարկի արժույթըՀՀ դրամ
4.  Վարկի գումարը1 մլն. ՀՀ դրամից մինչև 10 մլն. ՀՀ դրամ
Բանկում առկա ՓՎԽ բիզնես վարկերով ընթացիկ պարտավորությունների 5%, սակայն 10 մլն.ՀՀ դրամից ոչ ավել՝ գործող վարկով /վարկերով/ ոչ պակաս քան 80% ապահովվածության աստիճանի դեպքում, 
Բանկում առկա ՓՎԽ բիզնես վարկերով ընթացիկ պարտավորությունների 10%, սակայն 10 մլն.ՀՀ դրամից ոչ ավել՝ գործող վարկով /վարկերով/ ոչ պակաս քան 100% ապահովվածության աստիճանի դեպքում:
Սահմանաչափի հաշվարկում ներառվում են այն ընթացիկ վարկերը, որոնք սպասարկվել են Բանկում 12 ամսից ոչ պակաս: 
5.  Վարկի ժամկետըԺամկետը սահմանվում է Բանկում գործող պարտավորությունների առավելագույն ժամկետին համապատասխան, սակայն 36 ամսից ոչ ավել: 
 
6.  Ֆինանսավորման նպատակըԶուգահեռ վարկային գիծ ստանդարտ ենթասեգմենտի հաճախորդների համար, բիզնես նպատակներով: Տրամադրվում է բացառապես Բանկում գործող բիզնես վարկ ունեցող Հաճախորդներին, որի սպասարկման ժամկետը քարտը տրամադրելու պահին կազմում է առնվազն 12 ամիս: 
7.  Տոկոսադրույք17%
 
8.  Փաստացի  տոկոսադրույք18.90%
9.  Արտոնյալ ժամանակաշրջան 15 օր
10.  Միանվագ միջնորդավճար տրամադրման դիմաց 1% միանվագ
11.  Միջնորդավճար վարկային գծի չօգտագործված մասի դիմաց 0%
12.  Հիմնական պարտքի մարման կարգը Վարկային գիծ.
Վարկային գծի սահմանաչափի նվազեցումը ԼԱԽ-ի որոշմամբ կարող է իրականացվել ինչպես վերջին ամսում, այնպես էլ 12 ամսվա ընթացքում՝ եռամսյակային հավասարաչափ մարումների միջոցով, ինչպես նաև կարող է որոշում ընդունվել սահմանված սահմանաչափի կրճատման մասին: 
13.  Վաղաժամկետ մարում (այդ թվում և մասնակի)Պարտավորությունների վաղաժամկետ մարման համար միջնորդավճար չի կիրառվում:
14.  Երաշխավորություն·         Բիզնեսի փաստացի սեփականատերերի երաշխավորություն,
 
·         20%-ից ավել մասնակցության բաժնեմասով ընկերության հիմնադիրների
 
·         Որպես երաշխավոր կարող են հանդես գալ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձինք: 
15.  ՔարտապանՔարտապան՝ Վարկառուի լիազորված անձ՝ գլխավոր տնօրեն, գլխավոր տնօրենի տեղակալ /ֆինանսների, գնումների գծով և այլն/, գլխավոր հաշվապահ:  
16.  Տույժ կիրառվող ժամկետանց հիմնական պարտքի նկատմամբ 0.13% օրական
17.  Տույժ կիրառվող ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ 0.13% օրական
18.  Նվազագույն պահանջներ1.Սահմանաչափը սահմանվում է Բանկի գործող վարկառուների համար.
·         Հաճախորդը ՀՀ ռեզիդենտ է
·         Գործարքի մասնակցի տարիքը /ԱՁ/ 21-ից ոչ պակաս և 60-ից ոչ ավել (վարկը մարելու պահին)
·         Հաճախորդի գրանցման և անընդհատ փաստացի գործունեության ժամկետը 12 ամսից ոչ պակաս 
·         Բանկում գործող բիզնես վարկի ժամկետը քարտը տրամադրելու պահին 12 ամսից ոչ պակաս
·         Չի գտնվում վերակազմակերպման փուլում (վարկը տրամադրելու պահին)
·         Բիզնես քարտով սահմանաչափը տրամադրվում է Գլխավոր վարկային պայմանագրի շրջանակներում (այսինքն իրավաբանորեն կցվում է գրավի առարկաներին), սակայն նրա գումարը չի ներառվում վերջինի հաշվարկային սահմանաչափում: 
19.  Տրամադրման եղանակը Անկանխիկ՝ Բիզնես քարտի միջոցով (քարտերի համապատասխան ենթատիպերի համար գործող պայմանների և սակագների համաձայն)
20.Վարկի տրամադրման վայրԲանկի ցնակացած մասնաճյուղ

 

 

Թարմացվել է առ՝ 03-07-2023թ., 11:23:06

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ