VTB-BANK

Բիզնես Ավտո

 • Վարկի գումար

  Վարկի գումար

  2- 50 մլն ՀՀ դրամ

 • Տարեկան տոկոսադրույք

  Տարեկան տոկոսադրույք

  12%-14% (ֆինանսավորման աղբյուրը` ՀԲ)

 • Փաստացի տոկոսադրույք

  Փաստացի տոկոսադրույք

  12.6%-14.9%


Բիզնես Ավտո
1Վարկի գումար2 000 000- 50 000 000
2Վարկի արժույթՀՀ դրամ
3Վարկի ժամկետ1-ից 60 ամիս
4Տարեկան տոկոսադրույք` ըստ ֆինանսավորմա աղբյուրիԲանկ – 14%*                                                               ՀԲ – 12%*
 
* Համաձայն ««ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում վարկերի տոկոսադրույքների սահմանման կարգի մասին կանոնակարգի» վարկի գումարը 10 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում և ՎԱՀ-ի հաշվարկի հիման վրա թույլատրվում է տոկոսադրույքի նվազեցում` ըստ ԱՊԿԿ-ի որոշման: Վարկի ընդհանուր հաշվարկային եկամտաբերությունը չի կարող ֆոնդավորման տոկոսադրույքից ցածր լինել:
* Ֆինանսավորումը կարող է իրականացվել ՀԲ միջոցներով, եթե տվյալ փոխադրամիջոցը հանդիսանում է ընկերության գործունեության անբաժանելի մաս (օր. մեքենա-դինստրիբյուտորներ, բեռնափոխադրումներ, մեքենաների վարձույթ և այլն):
5Փաստացի տոկոսադրույք` կախված ժամկետիցԲանկ – 14,9%                                                              ՀԲ – 12,6%
6Վարկի տրամադրան միանվագ միջնորդավճար50,000 ՀՀ դրամ
7Վարկային հաշվի սպասարկման ամենամսյա  վճարՎարկի սկզբնական գումարից` 0.1% 
8Վճարունակության գնահատումԿանխավճար` 10% -15%
9Վաղաժամկետ մարում (այդ թվում նաև մասնակի)Տույժեր նախատեսված չեն
10ՆպատակըԱռաջնային շուկայից փոխադրամիջոցների ձեռքբերման ֆինանսավորում ( այդ թվում` մարդատար, բեռնատար, ավտոբուսներ և այլն)
Վարկավորվող ավտոմեքենանարի քանակը չի սահմանափակվում:
11Հիմնական գումարի և տոկոսների մարման եղանակըՅուրաքանչյուր ամիս հավասարաչափ, մայր գումարը և տոկոսները ներառյալ (անուիտետային վճարումներ), կամ ըստ հաճախորդի ցանկության` դիֆերենցված վճարումներ (մայր գումարի հավասարաչափ վճարումներ):
Տոկոսների հաշվեգրումը կատարվում է ամեն օր, հաշվեգրված տոկոսները վճարվում են ամենամսյա կտրվածքով:
12Ապահովվածություն1.                   Բիզնեսի փաստացի սեփականատիրոջ և հիմնադրի երաշխավություն, որի մասնաբաժինը կազմում է 20%-ից ավելի: Որպես երաշխավոր կարող են հանդես գալ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ իրավաբանական անձինք:
2.                   Գրավ
Վարկային միջոցներով ձեռքբերվող փոխադրամիջոց` մարդատար, բեռնատար մեքենաներ, ավտոբուսներ և այլն:
13ԱպահովագրությունԱպահովագրությունը կատարվում է Բանկի կողմից` վերջինիս հետ համագործակցող որևէ ապահովագրական ընկերության հետ` 1 տարի ժամկետով: Յուրաքանչյուր հաջորդ տարի ապահովագրությունը երկարաձգվում է 1 (մեկ) տարով` վարկի մայր գումարի մնացորդի չափով: Միևնույն ժամանակ, ավտոմեքենայի շուկայական արժեքը յուրաքանչյուր տարի նվազում է 10%-ով: Վերջին տարվա ապահովագրությունը կատարվում է վարկի մնացած ժամանակահատվածի համար: Ապահովագրությունը կատարվում է հաշվի առնելով փոխադրամիջոցի օգտագործումը ՀՀ-ում, ԼՂՀ-ում և Վրաստանում: Վարկային հաշվի ամենամսյա միջնորդավճարը ներառում է ապահովագրության արժեքը:
14Ժամկետանց հիմնական պարտքի գծով սահմանված տույժ0.13% օրական
15Ժամկետանց տոկոսների գծով սահմանված տույժ0.13% օրական
16Վարկի ձևակերպման վայրԲանկի մասնաճյուղ
17Նկատառումներ
 • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈՒՄ:
 • «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՈՉ ՈՒՇ ՔԱՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ»
 Նվազագույն պահանջներ·         Հաճախորդը հանդիսանում է ՀՀ ռեզիդենտ
·         Հաճախորդի տարիքը` 21-ից 65 տարեկան` վարկի մարման պահին
·         Հաճախորդի գործունեության գրանցման և փաստացի ժամկետը` 6 ամսից ոչ պակաս

Թարմացվել է առ՝ 03-07-2023թ., 01:05:31

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ