VTB-BANK

Վարկ «Ակնթարթային»


Վարկ «Ակնթարթային»
 1. «Ակնթարթային» վարկը հնարավորություն է ընձեռում բավարարել հաճախորդի պահանջմունքները (ընթացիկ ծախսերի իրականցում և գործող ագրովարկերի գնում)  երաշխավորությամբ և առանց գրավի ապահովվածության:

Հայտի մասով որոշումը կայացվում է 2 ժամվա ընթացքում՝ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստանալուց հետո: Հայտը դիտարկվում է վարկառուի վարկային պատմության հիման վրա՝ առանձ ֆինանսական վերլուծություն իրականացնելու:

Տվյալ վարկի շրջանակում գյուղատնտեսական գործունեություն է համարվում՝

 • Անասնապահություն, ներառված խոշոր և մանր եղջերավոր կենդանիների բուծում, խոզաբուծություն, թռչնաբուծություն, մեղվապահություն, ձկնաբուծություն և այլն․․․,
 • Բուսաբուծություն՝  ներառյալ հատիկավոր և կերակրի մշակաբույսերի աճեցումը, բանջարեղենագործությունը, այգեգործությունը և խաղողագործությունը, ծաղկագործությունը, սնկագործությունը  և այլն
 • Ջերմոցային տնտեսություն,
 • Չրերի արտադրություն,
 • Գյուղատնտեսական արտադրության վերամշակում,
 • Բանջարեղենի, մրգերի և հացահատիկային մշակաբույսերի վերամշակում,
 • Կաթի և կաթնամթերքի արտադրություն (պանիր, կարագ, կաթնաշոռ և այլն)

Ընդ որում՝ կենդանական և բուսական տարրեր պարունակող արտադրանքը (բնական կոսմետիկ միջոցներ, ներկեր, պիգմենտներ և այլն) չեն մտնում ագրովարկավորման սանդղակի մեջ,

 • Գյուղատնտեսական ծառայությունների/աշխատանքների տրամադրում:

 

1.

Վարկի գումար և արժույթ

 1. – 3.500.000 ՀՀ դրամ

2.

Վարկի գործողության ժամկետ

 1. ամիս

3.

Տարեկան տոկոսադրույք

 

14.2% տարեկան

4.

Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք

22-22.7%

5.

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճարՖԱ/ԻԱ, ԱՁ համար պիլոտի ընթացքում

0%

6.

Վարկի սպասարկման ամսական միջնորդավճար

(Հաշվարկվում է վարկի հիմնական գումարի մնացորդի նկատմամբ)

0.5%

7.

Դրամական միջոցների կանխիկացման միջնորդավճար ՖԱ/ԻԱ, ԱՁ համար

 

0.69%/0.2%

 

8.

Ապահովություն

Ընտանիքի անդամի կամ երրորդ անձի և մեկ ֆինանսական երաշխավորի երաշխավորություն

9.

Գործարքի մասնակցների վարկային պատմության գնահատում

 1. Վարկառու,
 2. Երաշխավոր,
 3. Ընտանիքի անդամ, ում վարկը պետք է վերաֆինանսավորվի

Թարմացվել է առ՝ 23-01-2024թ., 05:46:07

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ