VTB-BANK

Դրամական միջոցներով ապահովված բանկային երաշխիքներ


Դրամական միջոցներով ապահովված բանկային երաշխիքներ
Ծառայության անվանումՍակագներ
Բազային դրույքՆվազագույնԱռավելագույն
Երաշխիքի տրամադրում, գումարի ավելացում, ժամկետի երկարաձգում դրամական միջոցների ապահովության դեպքում (դրամական միջոցների դեպոնացում հաշվին)
գործողության ժամկետը մինչև 90 օրգումարի 0.3% միանվագ10.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
91-180 օրգումարի 0.5% միանվագ10.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
181-270 օրգումարի 0.7% միանվագ10.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
271-365/366 օրգումարի 1% միանվագ10.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
366 օրից ավելիգումարի 1%տարեկան10.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
այլ ապահովության դեպքումՊայմանագրային
Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացառությամբ գումարի ավելացումից և ժամկետի երկարաձգումից), չեղյալ հայտարարում25.000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի գծով վճարումվճարվող գումարի 0.3%45.000 ՀՀ դրամ100.000 ՀՀ դրամ

 

Գործառնություննր Բանկի կողմից տրամադրված երաշխիքներով*

Ծառայության անվանումՍակագներ
Բազային դրույքՆվազագույնԱռավելագույն
Երաշխիքի տրամադրում, գումարի ավելացում, ժամկետի երկարաձգում
դրամական միջոցների ապահովության դեպքում (դրամական միջոցների դեպոնացում հաշվին)Երաշխիքի գումարի 0,3% չափով առաջին եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, հաջորդող ամիսների կամ դրանց մի մասի համար գումարի 0.1% չափով45.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
այլ ապահովության դեպքումՊայմանագրային
Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացառությամբ գումարի ավելացումից և ժամկետի երկարաձգումից), չեղյալ հայտարարում35.000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի հաստատում օտարերկրյա բանկի կողմիցՊայմանագրային
Երաշխիքի գծով վճարումներ0.3% վճարվող գումարի45.000 ՀՀ դրամ100.000 ՀՀ դրամ

 

Ծառայության անվանումՍակագներ  
 Բազային դրույքՆվազագույնԱռավելագույն
Երաշխիքի ծանուցումգումարի 0.15%45.000 ՀՀ դրամ150.000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի պայմանների փոփոխության ծանուցում25.000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի հաստատում
դրամական միջոցների ապահովության դեպքում (դրամական միջոցների ծածկույթի փոխանցումով)Երաշխիքի գումարի 0,3% չափով առաջին եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, հաջորդող ամիսների կամ դրանց մի մասի համար գումարի 0.1% չափով45.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
այլ ապահովության դեպքում, այդ թվում այլ բանկի երաշխավորությամբ (կոնտր-երաշխիք)Պայմանագրային
Հաճախորդի պահանջով այլ բանկի տրամադրած երաշխիքի դիմաց պահանջի ներկայացում50.000 ՀՀ դրամ
Առանց ՎՏԲ-Հայաստան բանկ ՓԲԸ կողմից ծանուցման երաշխիք նամակի փոխանցում25.000 ՀՀ դրամ

Բանկային երաշխիքը բանկի կողմից թողարկված գրավոր պարտավորություն է, որ տրվում է կողմերից մեկի հանձնարարությամբ (Պրինցիպալ), որով բանկը պարտավորվում է վճարել որոշակի դրամական միջոցներ երրորդ կողմին (Բենեֆիցիար)` երաշխիքի պայմանների կատարման դեպքում:

Բանկային երաշխիքը պաշտպանում է կողմերի շահերը գործընկերների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման ռիսկից`

  • մատակարարին կամ կապալառուին` ապրանքների կամ ծառայությունների չվճարումից
  • գնորդներին կամ պատվիրատուին` մատակարարման կամ աշխատանքների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման ռիսկից:

Բանկային երաշխիքը Պրինցիպալի բիզնեսի լրացուցիչ դրական գնահատական է, քանի որ երաշխիք տրամադրելիս` Բանկը մանրակրկիտ ուսումնասիրություն է կատարում իր հաճախորդի վարկանիշի վերաբերյալ: Այդ պատճառով բանկային երաշխիքը նաև հանդես է գալիս որպես ընկերության ‎ֆինանսական կայունության լրացուցիչ գրավական` հաստատելով վերջինիս կարողությունը կատարելու իր կողմից ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունները:

ՎՏԲ-Հայաստան բանկն իր հաճախորդներին տրամադրում է հետևյալ տիպի բանկային երաշխիքներ`

  • Կանխավճարի վերադարձման երաշխիք
  • Պայմանագրային պարտավորությունների կատարման երաշխիք
  • Վճարային երաշխիք
  • Վարկի վերադարձման երաշխիք
  • Տենդերային (մրցույթային) երաշխիք

Ուղղակի երաշխիքը տրվում է Բենեֆիցիարի օգտին` Պրինցիպալի գործընկերոջը:

Կոնտր-երաշխիքը տրվում է Պրինիպալի բանկի կողմից այլ բանկի օգտին (Երաշխիք տվող անձ)` ի ապահովումն վերջինիս կողմից Բենեֆիցիարի օգտին տրված ուղղակի երաշխիքի:

Թարմացվել է առ՝ 25-03-2022թ., 10:55:19

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ