VTB-BANK

Ներմուծման ակրեդիտիվներ


Ներմուծման ակրեդիտիվներ
Ծառայության անվանում1,2,3Սակագներ
Բազային դրույքՆվազագույնԱռավելագույն
Ակրեդիտիվի բացում
դրամական միջոցների ապահովության դեպքում (դրամական միջոցների դեպոնացում հաշվին)Ակրեդիտիվի գումարի 0,3% չափով առաջին եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, հաջորդող ամիսների կամ դրանց մի մասի համար գումարի 0.1% չափով45.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
այլ ապահովության դեպքումՊայմանագրային
Ակրեդիտիվի պայմանների փոփոխում, չեղյալ հայտարարում
պայմանների փոփոխություն (բացառությամբ գումարի ավելացումից և ժամկետի երկարաձգումից), չեղյալ հայտարարում35.000 ՀՀ դրամ
ակրեդիտիվի գումարի ավելացում կամ ժամկետի երկարաձգումԱկրեդիտիվի գումարի 0,3% չափով առաջին եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, հաջորդող ամիսների կամ դրանց մի մասի համար գումարի 0.1% չափով45.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
Ակրեդիտիվի հաստատում օտարերկրյա բանկի կողմիցՊայմանագրային
Ակրեդիտիվի վճարումվճարվող գումարի 0.1%20.000 ՀՀ դրամ100.000 ՀՀ դրամ
Փաստաթղթերի ստուգում10,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր փաթեթի համար + յուրաքանչյուր չհամապատասխանող փաստաթղթերի փաթեթի (եթե այդպիսիք կան) համար 20,000 ՀՀ դրամ
Բացվելիք ակրեդիտիվի ծանուցում (նախնական ծանուցում)25.000 ՀՀ դրամ

 

1Տեղեկատվավերլուծական բնույթի տեղեկանքների տրամադրում փաստաթղթային և երաշխիքային գործառնությունների գծով – անվճար

2Ներկայացված սակագները վերաբերվում են ստանդարտ բանկային գործառնություններին: Բոլոր դեպքերում, երբ թղթակից կամ միջնորդ բանկը պահանջում է միջնորդավճարներ կամ գանձում այն "ՎՏԲ-Հայաստան բանկ" ՓԲԸ - ից, վերջինս իրավունք ունի գանձել տվյալ գումարները Հաճախորդից

3Ներառյալ ԱԱՀ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը փաստաթղթային ակրեդիտիվով հաշվարկների դեպքում` 

  • Հաճախորդների անունից (անհրաժեշտության դեպքում արտասահմանյան բանկերի հաստատումով) ակրեդիտ է բացում օտարերկրյա առեւտրային պայմանագրերով հաշվարկների համար: ՎՏԲ-ն առաջարկում է ցանկացած ձեւի եւ տիպի ակրեդիտիվի բացում: Կողմերի համաձայնությամբ ապահովությունը կարող է տրամադրվել կամ Հանձնարարողի սեփական միջոցների հաշվին կամ Բանկի կողմից այդ նպատակով տրամադրված վարկային գծի հաշվին: Միեւնույն ժամանակ, հաճախորդները հնարավորություն են ստանում վարկ ստանալու համար ոչ միայն ՎՏԲ-ի միջոցների հաշվին, այլ նաեւ օտարերկրյա բանկերի ներգրավված վարկային ռեսուրսների հաշվին:
  • իրականացնում է ակրեդիտիվների լուծման հետ կապված բոլոր գործողությունները (այդ թվում `պայմանների փոփոխություն, փաստաթղթերի ստուգում, թողարկված ակրեդիտիվների ներքո վճարում, ծանուցված ակրեդիտիվների դիմաց պահանջի ներկայացում, արտահանումից ստացվող եկամուտների հաշվեգրում):
  • իրականացնում է ակրեդիտիվի ներքո հասույթի փոխանցում.
  • իրականացնում է ակրեդիտիվի փոխանցում:

 

 

 

Թարմացվել է առ՝ 25-03-2022թ., 10:56:09

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ