VTB-BANK

Ֆակտորինգ


Ֆակտորինգ

Ծառայության անվանումը

Սակագներ

Ֆակտորինգային սպասարկման տարեկան միջնորդավճար

սահմանվում է հետևյալ չափով. 50.000 ՀՀ դրամ <= Դեբիտորի գծով յուրաքանչյուր սահմանաչափի 0,4% <= 500.000 ՀՀ դրամ:

Դեբիտորի գծով գործող սահմանաչափի վերանայման միանվագ միջնորդավճար

սահմանվում է 50.000 ՀՀ դրամի չափով, եթե Բանկի Իրավասու մարմնի որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ

Ֆակտորինգային սպասարկման հաստատագրված միջնորդավճար

սահմանվում է յուրաքանչյուր հաշիվ-ապրանքագրից 1000 ՀՀ դրամի չափով:

Միջազգային ֆակտորինգի գծով գործարքների համար Ֆակտորինգային սպասարկման հաստատագրված միջնորդավճարը սահմանվում է Բանկի Իրավասու մարմնի որոշմամբ

Ֆակտորինգային սպասարկման միջնորդավճար

կարող է սահմանվել յուրաքանչյուր զիջված հաշիվ-ապրանքագրի գումարի 0,3%-ից մինչև 3,0% միջակայքում

Տոկոսային վճար

սահմանվում է սկսած 12%-ից

«ՎՏԲ - ՀայաստանԲանկ» ՓԲԸհետհամագործակցությանառավելություններնեն`

  • կայուն առևտրային ֆինանսավորում, որը տրամադրվում է Ձեր գնորդներից վճարումների ուշացման ընթացքում,
  • ֆինանսավորման սահմանաչափ, որը համահունչ է Ձեր դեբիտորական պարտքի ծավալին,,
  • վաճառքների աճին զուգահեռ ֆինանսավորման շարունակական աճ,
  • վճարումների չկատարման մակարդակի նվազեցում` դեբիտորական պարտքի հմուտ կառավարման հաշվին,
  • նոր գնորդներ ներգրավելու հնարավորություն և շուկայի մասնաբաժնի մեծացում` վճարման հետաձգման պայմանը գնորդներին առաջարկելու հաշվին,
  • ժամանակին ստացված ֆինանսավորման շնորհիվ արտադրության և/կամ առևտրի ծավալների աճ և հարկային կարգապահության բարձրացում,
  • արժութային ռիսկերի հեջավորում:

Թարմացվել է առ՝ 25-03-2022թ., 10:54:42

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ