VTB-BANK

Արտահանման ակրեդիտիվներ


Արտահանման ակրեդիտիվներ
Ծառայության անվանում1,2,3Սակագներ
Բազային դրույքՆվազագույնԱռավելագույն
Ակրեդիտիվի նախնական ծանուցում25.000 ՀՀ դրամ
Ակրեդիտիվի ծանուցումգումարի 0.15%45.000 ՀՀ դրամ150.000 ՀՀ դրամ
Պայմանների փոփոխություն, ակրեդիտիվի չեղյալ հայտարարում25.000 ՀՀ դրամ
Ակրեդիտիվի տրամադրում, գումարի բարձրացում, ժամկետի երկարաձգում
դրամական միջոցների ծածկույթով լրիվ (դրամական միջոցների ծածկույթի փոխանցումով)Ակրեդիտիվի գումարի 0,3% չափով առաջին եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, հաջորդող ամիսների կամ դրանց մի մասի համար գումարի 0.1% չափով45.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
այլ դեպքերումՊայմանագրային
Գումարների մուտքագրում հաճախորդի հաշվինԱնվճար
Փաստաթղթերի ստուգում35,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր փաթեթի համար + յուրաքանչյուր չհամապատասխանող փաստաթղթերի փաթեթի (եթե այդպիսիք կան) համար 20,000 ՀՀ դրամ
Փաստաթղթերի ընդունում և առաքումփոստային ծախսեր*
Ակրեդիտիվի փոխանցումակրեդիտիվի գումարի 0,3%45.000 ՀՀ դրամչի սահմանափակվում
Պահուստային ակրեդիտիվներ (Stand-by)
Գործում են փաստաթղթային ակրեդիտիվի պայմանները բացառությամբ "ըստ ներկայացման վճարումների"
Ըստ ներկայացման վճարումներԱնվճար

 

1Տեղեկատվավերլուծական բնույթի տեղեկանքների տրամադրում փաստաթղթային և երաշխիքային գործառնությունների գծով – անվճար

2Ներկայացված սակագները վերաբերվում են ստանդարտ բանկային գործառնություններին: Բոլոր դեպքերում, երբ թղթակից կամ միջնորդ բանկը պահանջում է միջնորդավճարներ կամ գանձում այն "ՎՏԲ-Հայաստան բանկ" ՓԲԸ - ից, վերջինս իրավունք ունի գանձել տվյալ գումարները Հաճախորդից

3Ներառյալ ԱԱՀ

Արտահանման ակրեդիտիվ (բանկի հաճախորդ` Արտահանող )

  • Հաճախորդներին ծանուցում է իրենց օգտին բացված ակրեդիտիվների և փոփոխությունների վերաբերյալ` ՎՏԲ բանկի հաստատմամբ կամ առանց հաստատման.
  • Արտահանող հաճախորդների (շահառուների) խնդրանքով վերլուծում է ՎՏԲ-ի կողմից առաջարկվող ակրեդիտիվների պայմանները.
  • Բանկը աջակցում է պայմանագրերի վճարման պայմանները քննարկելիս և փաստաթղթերի պատրաստման հարցում:

 

Թարմացվել է առ՝ 25-03-2022թ., 10:55:40

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ