VTB-BANK

Բանկային երաշխիք


Բանկային երաշխիք
 Բանկային  ՚«Երաշխիքի» տրամադրման պայմանները և սակագները 
Ֆինանսավորման տեսակըԲանկային երաշխիք 
ՎարկառուԱնհատ ձեռնարկատերեր / իրավաբանական անձինք
Երաշխիքի  տրամադրման գումարը ու արժույթը  և միանվագ միջնորդավճարըԵրաշխիքի գումարը և արժույթըԵրաշխիքի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

ՀՀ դրամ

 10 հազ ՀՀ դրամից մինչև  20 մլն  ՀՀ դրամ0.75% եռամսյակի համար*, նվազագույնը 15 000 ՀՀ դրամ երաշխիքի գոծողության ամբողջ ժամկետի համար (գանձվում է միանվագ երաշխիքի տրամադրման ժամանակ, գործողության ողջ ժամկետի համար)
 20 000 001 հազ․ ՀՀ դրամից մինչև   50  մլն ՀՀ դրամ0.5%եռամսյակի համար* (գանձվում է միանվագ երաշխիքի տրամադրման ժամանակ, գործողության ողջ ժամկետի համար)
 50 000 001 ՀՀ դրամից մինչև առավելագույն գումարը սահմանվում է 30 մլն․ ՌՌ համարժեք դրամ՝ վերլուծության պահին. Երաշխիքի չափը 50 միլիոն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում, ԼԱԽ-ի որոշման հիման վրա, պայմանագրային հիմունքներով կարող են փոփոխվել միջնորդավճարի չափը (01-0.5% եռամսյակի համար), հաշվեգրման/հաշվարկի սկզբունքը և գանձման պարբերականությունը
Ժամկետը  1-ից  մինչև  36 ամիս
Երաշխիքի վճարումը0.3% վճարման ենթակա գումարից, նվազագույնը  45 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը  100 000 ՀՀ դրամ.
Երաշխիքի դադարում (վաղաժամկետ մարում)-
Ապահովությունը 10 հազ․ ՀՀ դրամից  մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ 1.Մինչև 3 միլիոն ՀՀ դրամի (համարժեք արտարժույթի) չափի երաշխիքները տրամադրվում են առնվազն 1 անձի (ֆիզիկական / իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր) երաշխիքով` առանց գրավի.
2 3 մլն դրամից ավելի երաշխիքներ
2.1. Ֆիզիկական/իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր երաշխավորություն
2.2. Գրավը:
• Անշարժ գույք
• Շարժական գույք»
20,000,000 հազ ՀՀ դրամից մինչև վարկի առավելագույն գումարը սահմանվում է համարժեք գումարով. 30 միլիոն ռուբլի վերլուծության օրվա դրությամբ:1. Երաշխիք՝ ֆիզիկական/իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր և
2. Գրավ.
• Անշարժ գույք
• Շարժական գույք
Ժամկետանց հիմնական պարտքի նկատմամբ կիրառելի տոկոսներ
 
0.1% օրական 
Ժամկետանց տոկոսների նկատմամբ կիրառվող տույժ0.1%օրական 
Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացառությամբ չափի ավելացման և ժամկետի երկարացման)25 000 ՀՀ դրամ
Նվազագույն պահանջները Հաճախորդը Հայաստանի բնակիչ է
 Ֆիզիկական անձի գործարքի մասնակցի տարիքը 21 տարեկանից ոչ պակաս և 65 տարեկանից ոչ ավելի է:
 Շուկայում գրանցված աշխատանքի ժամկետը առնվազն 6 ամիս է (կախված ապրանքից): Բիզնես սկսելու համար վարկեր չեն տրամադրվում.
Լրացուցիչ պայմաններ* Երաշխիքի վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում վճարված միջնորդավճարը չի վերադարձվում, ոչ լրիվ եռամսյակը հավասար է ամբողջ եռամսյակի։
*Գումարի ավելացման և/կամ երաշխիքային ժամկետի երկարաձգման դեպքում գանձվում է երաշխիք տրամադրելու հավելավճար լրացուցիչ ժամկետի / ավելացված գումարի չափով:

 

Թարմացվել է առ՝ 06-04-2022թ., 15:02:59

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների  լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ