VTB-BANK

«Էքսպրես» ավանդ

 • Ավանդի արժույթ

  AMD, EUR, RUB

 • Ավանդի ժամկետը

  30 օրից մինչև 365 օր

 • Ավանդի գումարը

  սկսած 200.000 ՀՀ դր.

 • Որոշման վերջնաժամկետը

  1-3 րոպե


28.06.2024թ․ սկսած «Էքսպրես» ավանդատեսակի ներգրավումը դադարեցված է:

Արտարժույթ/Ժամկետ

30 օր

60 օր

90 օր

120 օր

150 օր

180 օր

270 օր

365 օր

540 օր

730 օր

AMD

5.62%

6.11%

6.97%

7.34%

7.76%

8.45%

8.72%

8.90%

8.54%

8.17%

USDEUR

0.40%

0.44%

0.44%

0.44%

0.44%

0.44%

0.74%

0.83%

1.02%


RUB

3.94%

4.02%

4.16%

4.10%

4.19%

4.27%

4.36%

4.54%

4.66%

4.68%

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY)
ժամկետի սկզբում տոկոսների վճարմամբ *

Արտարժույթ/

Ժամկետ

30 օր60 օր90 օր120 օր150 օր180 օր270 օր365 օր540 օր730 օր
AMD4.91%4.76%6.79%7.16%7.50%8.10%8.27%8.29%7.82%7.37%
USD          
EUR0.40%0.44%0.44%0.44%0.44%0.44%0.74%0.84%1.08% 
RUB4.02%4.12%4.27%4.22%4.31%4.41%4.54%4.76%4.89%4.98%

Ավանդը առանց մուտքագրման* և ելքագրման

 

Ավանդի տեսակը

Ժամկետային ավանդ

Ավանդի գումարի վրա չի թույլատրվում կատարել մուտքագրումներ և ելքագրումներ

Ավանդի արժույթըՀՀ դրամ/ռուբլի ՌԴ/Եվրո
Ավանդի ժամկետըԱվանդի ժամկետը որոշվում է ավանդատուի կողմից` համաձայն աղյուսակում նշված ժամկետների
Ավանդի նվազագույն չափըՀՀ դրամով – 200.000
ԵՎՐՈ - 400
ՌԴ ռուբլով - 20.000
Տոկոսների վճարումԺամկետի սկզբում` Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։
Ավանդի վերադարձԱվանդը վերադարձվում է պայմանագրում նշված ավանդի գործման ժամկետի վերջում` գումարը Հաճախորդի` Բանկում բացված բանկային հաշվին փոխանցելով։

Վաղաժամկետ մարում

Ավանդը կարող է մարվել ժամկետից շուտ` ըստ ավանդատուի պահանջի։ Վաղաժամկետ մարման դեպքում տոկոսները հաշվարկվում են տվյալ պահին իրավաբանական անձանց համար սահմանված ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով` ելնելով Ավանդի մնացորդից և փաստացի Բանկում պահված լրիվ օրերի թվից։ Վճարված տոկոսների և վերահաշվարկված տոկոսների տարբերությունը պահվում է Ավանդի գումարից:

 

Նկատառում`
*մինչև ավանդի գումարի ներառյալ ՝ 80.000 Եվրո, 15 մլն. ՌԴ ռուբլի չափին հասնելը (ՀՀ դրամով ներգրավման ծավալային սահմանափակումը հանված է)
**-միջանկյալ ժամանակահատվածների համար տոկոսադրույքները հաշվարկվում են գծային ինտերպոլյացիայի միջոցով

Ուշադրություն` Բանկը` «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով, կարող է Հաճախորդից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ Հաճախորդին (նման պահանջի առկայության դեպքում):

Ուշադրություն` Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA))» հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն Բանկը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Ուշադրություն՝ Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է: Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն:

Ուշադրություն` ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանաք դուք՝ ձեր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում:

 

Իրավաբանական անձանց ժամկետային ավանդի պայմանագրի ձև   

Անհատ ձեռներեցների ժամկետային ավանդի պայմանգրի ձև 

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2021-31.03.2021

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2021-30.06.2021

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2021-30.09.2021

Գործող պայմաններ՝ 01.10.2021-31.12.2021   

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2022-31.03.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2022-30.06.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2022-30.09.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.10.2022-17.11.2022

Գործող պայմաններ՝ 18.11.2022-31.12.2022

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2023-31.03.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2023-30.06.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.07.2023-30.09.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.10.2023-31.12.2023

Գործող պայմաններ՝ 01.01.2024-31.03.2024

Գործող պայմաններ՝ 01.04.2024-30.06.2024

Թարմացվել է առ՝ 18-07-2024թ., 11:20:49

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ