VTB-BANK

Նոր ծառայություն՝ ՎՏԲ խմբի մասնակից-ընկերությունների միջև


Տվյալ ծառայությունը նախատեսված է իրավաբանական անձանց /անհատ ձեռնարկատերերի և ՎՏԲ Խմբի մասնակից-ընկերությունների համար*:

Իրավաբանական անձանց /Անհատ Ձեռնարկատերերի և ՎՏԲ Խմբի մասնակից-ընկերությունների միջև կնքվելիք  պայմանագրերի փաթեթների ձևակերպմանը՝ «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից աջակցության  և խորհրդատվության տրամադրում:

*ընկերությունների շրջանակը կարգավորվում է տվյալ պահին գործող Բանկի նորմատիվ ակտերով:

200,000 ՀՀ դրամ

Թարմացվել է առ՝ 09-12-2022թ., 11:52:31

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ