VTB-BANK

ՄԻՐ Պրիվիլեգիա Պլյուս

 • 4 արժույթ 1 քարտում

  4 արժույթ 1 քարտում

  AMD, USD, EUR и RUB

 • Հաշվին առցանց փոխանցում

  Հաշվին առցանց փոխանցում

  TelCell և EasyPay

 • Անվտանգ գնումներ

  Անվտանգ գնումներ

  Secure Code ծառայությամբ

 • Արտոնյալ կանխիկացում

  Արտոնյալ կանխիկացում

  ՎՏԲ բանկոմատների միասնական ցանցում


                              MIRդեբետային վճարային քարտերի թողարկում եվ սպասարկում

 

Անվանում/Սակագին ՀՀ դրամ

ՄԻՐ Պրիվիլեգիա Պլյուս

 

 

 

1

Թողարկում

 

1.1.1

 ՀՀ ռեզիդենտների համար

6000 ՀՀ դրամ

1.1.2

ՀՀ ոչ ռեզիդենտների համար

50000 ՀՀ դրամ

1.2

Քարտի շտապ թողարկում

11000 ՀՀ դրամ

1.3

Կից քարտի տրամադրում

Գլխավոր քարտի թողարկման պայմաններին համապատասխան

 

 

 

2

Սպասարկում

 

2.1.1

Քարտի տարեկան սպասարկում

10000 ՀՀ դրամ

2.1.2

Քարտի ամսեկան սպասարկում

1000 ՀՀ դրամ

 

 

 

3

Նվազագույն մնացորդ

0

 

 

 

4

Հաշվի մնացորդի վրա աշխատող  տարեկան  տոկոսադրույք

 

4.1

AMD/USD/EUR/RUB

Համաձայն ՛՛ՎՏԲ Հայաստան բանկի կողմից ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հաշիվների բացման և վարման՛՛ պայմաններին և սակագներին

 

 

 

5

Հաշվի համալրում

 

5.1

Հաշվին կանխիկի մուտքագրում Բանկի մասնաճյուղերում (AMD, USD, EUR, RUR)

Համաձայն ՛՛ՎՏԲ Հայաստան բանկի կողմից ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հաշիվների բացման և վարման՛՛ պայմաններին և սակագներին

5.2

Հաշվի համալրում Բանկի Cash in բանկոմատներով

անվճար

5.3

Հաշվի համալրում վճարային տերմինալներով

Համաձայն գործարքի պահին ՎՏԲ Հայաստան Բանկի վճարային տերմինալներով կատարվող գործարքների համար գործող պայմանների և սակագների

5.4

Հաշվի համալրում այլ բանկերի Cash in համակարգով

0%

 

 

 

6

Քարտով կանխիկ/անկանխիկ գործարքների իրականացում, այդ թվում POS-տերմինալներով

 

6.1

Կանխիկ դրամական միջոցների տրամադրում

 

6.1.1

ՎՏԲ Հայաստան Բանկի բանկոմատներում

0%

6.1.2

ՎՏԲ Խմբի բանկոմատներում

1.5% min 500 ՀՀ դրամ

6.1.3

Այլ բանկերի բանկոմատներով և POS-տերմինալներով

1.5% min 500 ՀՀ դրամ

6.1.4

Հաշվից կանխիկացում Բանկի մասնաճյուղերում

Համաձայն ՛՛ՎՏԲ Հայաստան բանկի կողմից ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հաշիվների բացման և վարման՛՛ պայմաններին և սակագներին

6.2

Հաշվից փոխանցումներ

Համաձայն ՛՛ՎՏԲ Հայաստան բանկի կողմից ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հաշիվների բացման և վարման՛՛ պայմաններին և սակագներին

6.3

Անկանխիկ գործարքներ առևտրային կետերում

0%

6.4

Քարտային հաշվով առավելագույն գործարքների իրականացման քանակը և սահմանաչափը/առանց քարտի կիրառման/

Առանց սահմանափակման

 

 

 

7

Քարտից քարտ փոխանցումներ

 

7.1

Բանկի բանկոմատներով (ՎՏԲ Հայսատան Բանկի MIRՊրիվիլեգիա+ քարտերից Բանկի այլ քարտերին , ինչպես նաևայլ MIR (տեղական ևմիջազգային) և ArCa (տեղական)քարտերին

 

7.1.1

Փոխանցումներ Բանկի ներսում (AMD, USD, EUR, RUR)

Դեբետային քարտերին - 0.9%, мин 400 AMD

7.1.2

Փոխանցում ՀՀ բանկերին (AMD)

Դեբետային քարտերին - 0.9%, мин 400 AMD

7.1.3

Միջազգային փոխանցումներ (USD, EUR, RUR)

Դեբետային քարտերին – 1.5%, мин 600 AMD

7.1.4

Միանգամյա գործարքի առավելագույն սահմանաչափ

Փոխանցումներ Բանկի ներսում – առանց սահմանափակման

Այլ փոխանցումներ – 250 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 5 փոխանցում 1 օրվա ընթացքում

7.2

Բանկ-հաճախորդ համակարգով և Մոբայլ հավելվածով

Անվճար

 

 

 

8

Քարտից կանխիկացման սահմանաչափեր

 

8.1

Մեկ գործարքի  կանխիկացման առավելագույն սահմանաչափը Բանկի բակոմատներից

500 000 ՀՀ դրամ

8.2

1 օրվա ընթացքում կանխիկացման առավելագույն սահմանաչափ

3 000 000 ՀՀ դրամ

8.3

1 օրվա ընթացքում կանխիկացման գործարքների առավելագույն քանակ

10

8.4

Քարտից օրական կանխիկացման սահմանաչափի ավելացում (միանգամյա)

2000 ՀՀ դրամ

 

 

 

9

Լրացուցիչ պայմաններ (ներառյալ ԱԱՀ)

 

9.1

Քարտի թողարկում PIN կոդի պահպանմամբ (քարտի ժամկետը լրանալուց հետո), Բանկի քարտերի ավտոմատ թողարկման պայմաններին համապատասխանելու դեպքում

Անվճար

9.2

Քարտի վերաթողարկում կորստի, վնասման և երրորդ անձանց տվյալների հասանելի դառնալու դեպքում

3000 ՀՀ դրամ

9.3

Նոր  PIN կոդի տրամադրում (նոր քարտ չի տրամդրվում)

1500 ՀՀ դրամ

9.4

1-ին անգամ քաղվածքի պարտադիր տրամադրում հաճախորդի կողմից նախընտրելի տարբերակով ցանկացած ժամանակահատվածի համար 

Անվճար

9.4.1

Հաշվից քաղվածքների տրամադրում

Համաձայն ՛՛ՎՏԲ Հայաստան բանկի կողմից ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հաշիվների բացման և վարման՛՛ պայմաններին և սակագներին

9.5

Վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների տրամադրում

 

9.5.1

Մինչև 1 տարի վաղեմությամբ թղթային տարբերակով փաստաթղթերի տրամադրում (յուրաքանչյուր տեսակի համար)

3000 ՀՀ դրամ

9.5.2

1 տարուց ավել վաղեմությամբ թղթային տարբերակով փաստաթղթերի տրամադրում (յուրաքանչյուր տեսակի համար)

5000 ՀՀ դրամ

9.5.3

Էլեկտրոնային տարբերակով պահպանված փաստաթղթերի տրամադրում

2000 ՀՀ դրամ

9.6

Տեղեկանքի տրամադրում Բանկի ստանդարտ տարբերակով  (օնլայն տարբերակով Բանկի կայքի միջոցով պատվիրելու դեպքում սակագինը նվազեցվում է 1000 ՀՀ դրամով) հայերեն լեզվով

3000 ՀՀ դրամ

9.6.1

Տեղեկանքի տրամադրում Բանկի ստանդարտ տարբերակով  (օնլայն տարբերակով Բանկի կայքի միջոցով պատվիրելու դեպքում սակագինը նվազեցվում է 1000 ՀՀ դրամով) ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով

4000 ՀՀ դրամ

9.7

Բանկի ոչ ստանդարտ տիպերով տեղեկանքի տրամադրում

6000 ՀՀ դրամ

 

 

 

10

Քարտի բլոկավորում

 

10.1

Քարտի ընդգրկում միջազգային STOP-ցուցակում

15000 ՀՀ դրամ

10.2

Քարտի բացառում միջազգային STOP-ցուցակից

Անվճար

10.3

Քարտի մուտքագրում/բացառում տեղական  STOP-ցուցակ

Անվճար

 

 

 

11

Մնացորդի դիտում

 

11.1

ՎՏԲ Հայաստան Բանկի բանկոմատներով/Մոբայլ հավելվածով/Բանկ-հաճախորդ համակարգով

Անվճար

11.2

ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում

10 ՀՀ դրամ

11.3

ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվող բանկերի բակոմատներում

250 ՀՀ դրամ

 

 

 

12

Քարտից հրաժարվելու տույժ

1500 ՀՀ դրամ

 

 

 

13

Քարտի գործողության ժամկետ (տարի)

5

 

Նկատառում

. Քարտի սպասարկման միջնորդավճարը գանձվում է քարտի ստացման դիմում ներկայացնելու պահին: Այնուհետև գանձվում է քարտի գործողության ողջ ժամկետի ընթացքում հաճախորդի հաշվից անակցեպտ կերպով: Ամսեկան կիրառվող սպասարկման միջնորդավճարի դեպքում գանձվում է յուրաքանաչյուր հաջորդող ամսվա առաջին օրացուցային օրը, տարեկան սպասարկման միջնորդավճարի կիրառման դեպքում՝ տարվա առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը:

Թարմացվել է առ՝ 11-04-2023թ., 01:03:27

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ