VTB-BANK

Ուշադրություն


  Գործող քարտերի սպասարկման սակագներ

   

    ամսական/տարեկան քարտի սպասարկում

  1 500 ՀՀ դրամ/15 000 ՀՀ դրամ

   ամսական/տարեկան լրացուցիչ քարտի սպասարկում

  800 ՀՀ դրամ/9 600 ՀՀ դրամ

   Նվազագույն մնացորդ

  0

   Քարտի տեղական STOP ցուցակում ընդգրկում

  Անվճար

   Քարտի տեղական STOP ցուցակից հեռացնել

  1 900  ՀՀ դրամ

   Քարտին կանխիկ միջոցների մուտքագրում

  AMD

  անվճար

  USD/EUR

  Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնով

  RUR

  Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված սակագնով

    Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ միջբանկային փոխանցումների միջոցով

  Անվճար

    Քարտային հաշվի համալրման միջնորդավճար անկանխիկ միջբանկային փոխանցումներով

  Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվարկային հաշիվների սպասարկման սակագներին համապատասխան

    Կանխիկացման օրական առավելագույն սահմանաչափ

  3 000 000  ՀՀ դրամ

    Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

  10

   Քարտից օրական կանխիկացման սահմանաչափի ավելացում

  1 900 ՀՀ դրամ – սահմանաչափի միանգամյա ավելացման համար

  Կանխիկ միջոցների տրամադրում

  «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ բանկոմատներում

  0.00%

  «ՎՏԲ- Հայստան բանկ» ՓԲԸ-ում քարտից քարտ փոխանցում

  0.3%, նվազագույնը 400 ՀՀ դրամ, 1 USD/EUR, 50 RUB

   "SMS-բանկինգ" ծառայության միացում

  անվճար

   SMS-բանկինգ ծռայության ամենամսյա միջնորդավճար

  199 ՀՀ դրամ

  Վարկի գործողության ժամկետը (տարիներով)

   

   

  5

  Գերածախսի տարեկան տոկոսադրույք

  ԿԲ կողմից սահմանված վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք

   Քարտով կատարված գործարքների քաղվածքների կամ տեղեկանքների տրամադրում

  Համաձայն ««ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ գործող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի հաշիվների բացման և վարման պայմանների և սակագներ»

   Քարտային գործարքների անհիմն ներկայացված բողոքարկման դիմում

  5 900 ՀՀ դրամ

  ԻԱ/ԱՁ տնօրենի կողմից Բանկում լիազորագրի տրամադրում

  1 900 ՀՀ դրամ

   

  Թարմացվել է առ՝ 07-11-2023թ., 10:58:16

  Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

  Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

  Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

  Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

  Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

  Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

  Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
  ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
  Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ