VTB-BANK

Դրամական միջոցների փոխանցում և հաշվեգրում

 • ԱՄՆ դոլարով BEN տարբերակով

  ԱՄՆ դոլարով BEN տարբերակով

  min 5 000 ՀՀ դրամ, max 20 000 ՀՀ դրամ

 • Եվրոյով BEN տարբերակով

  Եվրոյով BEN տարբերակով

  min 5 000 ՀՀ դրամ, 
  max 20 000 ՀՀ դրամ

 • Եվրոյով OUR տարբերակով

  Եվրոյով OUR տարբերակով

  min 7,500 ՀՀ դրամ, max 60,000 ՀՀ դրամ,

 • Այլ արժույթներով BEN տարբերակով

  Այլ արժույթներով BEN տարբերակով

  min 5 000 ՀՀ դրամ max 20 000 ՀՀ դրամ


Դրամական միջոցների փոխանցում և հաշվեգրում

 

2. Փոխանցումներ

Ծառայության անվանումը

Սակագներ

ՀՀդրամ

արտարժույթ

2.1

Հաճախորդի օգտին անկանխիկ եղանակով ստացված գումարների հաշվեգրում բանկային հաշիվներին ՀՀ բանկերից

անվճար

0.1%

2.2

Հաճախորդի հաշիվներից փոխանցումներՙ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ համակարգում

անվճար

գումարի 0.1 %, min 3.000 ՀՀ դրամ max 200.000 ՀՀ դրամ

2.3

Հաճախորդների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից միջոցների փոխանցում ՀՀ բանկերում գտնվող շահառուներինՙ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ համակարգում

անվճար

Փոխանցվող գումարի 0.15%-ի չափով

2.3.1

ՙՀայաստանի ֆոնդային բորսա՚ ԲԲԸ   առևտրային գործարքների իրականացման համար միջոցների դեպոնացման նպատակով` Ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպությունների հանձնարարությամբ  իրենց բանկային հաշիվներից փոխանցումներ

անվճար

5,000 ՀՀ դրամ

2.3.2

Ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպությունների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից փոխանցումներ ՀՀ տարածքում գտնվող այլ բանկերի իրենց իսկ հաշիվներին

անվճար

5,000 ՀՀ դրամ

2.3.3

Հաճախորդների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից միջոցների փոխանցում ստացող-Ներդրումային կազմակերպության օգտին

անվճար

0.1% առավելագույնը 2.000.000 ՀՀ դրամ

2.4

Հաճախորդների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից միջոցների փոխանցում պարբերական վճարման հանձնարարականի հիման վրա

անվճար

տես 2.1-2.3.3, 2.5.1 - 2.5.6 կետերը ներառյալ

2.5. Հաճախորդների հանձնարարությամբ հաշիվներից միջոցների փոխանցում 8

2.5.1


ԱՄՆ դոլարով

BEN տարբերակով

X

գումարի 0.1%,min 5 000 ՀՀ դրամ,max 20 000 ՀՀ դրամ

2.5.2

ԱՄՆ դոլարով

OUR տարբերակով  (շահառուի կողմից փոխանցվող գումարի ամբողջ չափով ստացումը երաշխավորելու նպատակով հաճախորդի կողմից պետք է ընտրվի GOUR տարբերակը)

X

գումարի 0.15%,min 7 000 ՀՀ դրամ,max 50 000 ՀՀ դրամ Guaranteed OUR +10 000 ՀՀ դրամ

"ՎՏԲ Բանկ" ՀԲԸ և "Ռուսաստանի Խնայբանկ" ԲԲԸ-ում սպասարկվող շահառուներին` գումարի 0,12% min 3 000 դր, max  30 000 դր.    

2.5.3

Եվրոյով BEN տարբերակով

X

գումարի 0.1%,min 5 000 ՀՀ դրամ,max 20 000 ՀՀ դրամ

2.5.4

Եվրոյով OUR տարբերակով

X

մինչև  12 500 Եվրո 7 500 ՀՀ դրամ, 12 501 եվրոյից մինչև 50 000 եվրոյի դեպքում գումարի 0.15%, min 11 000 ՀՀ դրամ max 35 000 ՀՀ դրամ  50 001 և ավելիի դեպքում գումարի 0.15%,max 60 000 ՀՀ դրամ   

"ՎՏԲ Բանկ" ՀԲԸ և "Ռուսաստանի Խնայբանկ" ԲԲԸ-ում սպասարկվող շահառուներին`գումարի 0,1% min  4 000  ՀՀ դրամ max  30 000 ՀՀ դրամ

2.5.5

ՌԴ ռուբլով OUR կամ BEN տարբերակով

X

գումարի 0.1 %, min 5500 ՀՀ դրամ max 300.000 ՀՀ դրամ

 

ՀՀ դրամով ՀՀ տարածքից դուրս

X

գումարի 0.1% min 5500 ՀՀ դրամ, max 300.000 ՀՀ դրամ 

2.5.6

Այլ արժույթներով BEN տարբերակով

X

գումարի 0.1% min 5.000 ՀՀ դրամ max 20.000 ՀՀ դրամ

Այլ արժույթներով OUR տարբերակով

X

գումարի 0.1% min 10.000 ՀՀ դրամ max 100.000 ՀՀ դրամ 

2.5.6.1

ՉինականCNY-ով

OUR կամ BEN տարբերակով

X

0.2% min 8000 ՀՀ դրամ

2.5.7.

Օֆշորային տարածքներում գրանցված Հաճախորդների համար, դրամական փոխանցումները 1 միլին ԱՄՆ դոլարը գերազանցող գումարի դեպքում կամ դրան համարժեք Եվրոյի դեպքում, 

X

0.02% փոխանցվող գումարից

2.5.8.

Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ոչ օֆշորային տարածքներում գրանցված հաճախորդների համար ` ժամը 19:00-20:00 ընկած ժամանակահատվածում կատարված 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարը կամ համարժեք այլ արտարժույթ գերազանցող գումարի դրամական փոխանցումների դեպքում

X

փոխանցվող գումարի 0.2%, min 20.000 ՀՀ դրամ, max 2000.000 ՀՀ դրամ

2.5.9

Ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ ոչ օֆշորային տարածքներում գրանցված հաճախորդների համար ՝ ժամը 20:00 հետո կատարված 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարը կամ համարժեք այլ արտարժույթ գերազանցող գումարի դրամական փոխանցումների դեպքում

X

        7.5 մլն ՀՀ դրամ

8  BEN - թղթակից բանկի և միջնորդ բանկի միջնորդավճարները գանձվում են փոխանցվող գումարից ԱՄՆ դոլարով GOUR և  եվրոյով OUR - թղթակից բանկի և միջնորդ բանկի միջնորդավճարները գանձվում են ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ

ԱՄՆ դոլարով OUR – Միայն թղթակից բանկի միջնորդավճարն է գանձվում ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ-ից (ծախսերը կիսվում են. ուղարկողի դաշտում ծախսերը կրում է ուղարկողը, իսկ շահառուի դաշտում` շահառուն)

Միջնորդավճարի հաշվարկման համար  հիմք է ընդունվում տվյալ արժույթի` ՀՀ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքը` հրապարակված ՀՀ ԿԲ-ի կողմից  գործարքի կատարման օրվա դրությամբ: 

* Ներառյալ ԱԱՀ

2.6 Հաճախորդների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից միջոցների շտապ փոխանցումներ 9,10

2.6.1

մինչև 50.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

5.000 ՀՀ դրամ

2.6.2

50.000.001 և ավելի ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

10.000 ՀՀ դրամ

2.7

Հաճախորդի հանձնարարությամբ վճարման հանձնարարականի ռեկվիզիտների անճշտության ուղղման կամ չեղյալ համարման հաղորդագրության ուղղարկում

1.000 ՀՀ դրամ

5.000 ՀՀ դրամ+թղթակից բանկի ծախսերը

9  Վճարման հանձնարարականն ուղարկվում է "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ կողմից ընդունման պահից 3 (երեք) ժամվա ընթացքում:

10Կիրառվում է ի լրումն 2.3 - ից մինչև 2.5 կետը ներառյալ նշված սակագներին:

EUR/USD արժույթով փոխանցումները ժամանակավոր դադարեցված են:

Գործող պայմաններ՝ 03.06.2022-10.08.2022

 

Թարմացվել է առ՝ 29-11-2023թ., 06:18:38

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ