VTB-BANK

Դրամական միջոցների փոխանցում և հաշվեգրում

 • ԱՄՆ դոլարով BEN տարբերակով

  ԱՄՆ դոլարով BEN տարբերակով

  min 5 000 ՀՀ դրամ, max 20 000 ՀՀ դրամ

 • Եվրոյով BEN տարբերակով

  Եվրոյով BEN տարբերակով

  min 5 000 ՀՀ դրամ, 
  max 20 000 ՀՀ դրամ

 • Եվրոյով OUR տարբերակով

  Եվրոյով OUR տարբերակով

  min 7,500 ՀՀ դրամ, max 60,000 ՀՀ դրամ,

 • Այլ արժույթներով BEN տարբերակով

  Այլ արժույթներով BEN տարբերակով

  min 5 000 ՀՀ դրամ max 20 000 ՀՀ դրամ


Դրամական միջոցների փոխանցում և հաշվեգրում
Ծառայության անվանումըՍակագներ
ՀՀ դրամԱրտարժույթ
Հաճախորդի օգտին ստացված գումարների հաշվեգրում բանկային հաշիվներին Անվճար

Հաճախորդի հաշիվներից փոխանցումներ ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ համակարգում

Անվճար
Հաճախորդների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից միջոցների փոխանցում ՀՀ բանկերում գտնվող շահառուներինԱնվճարՀամաձայն արտարժույթային փոխանցումների 
սակագների, միայն OUR տարբերակով
ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ՚ ԲԲԸ   առևտրային գործարքների իրականացման համար միջոցների դեպոնացման նպատակով` Ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպությունների հանձնարարությամբ  իրենց բանկային հաշիվներից փոխանցումներԱնվճար5,000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպությունների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից փոխանցումներ ՀՀ տարածքում գտնվող այլ բանկերի իրենց իսկ հաշիվներինԱնվճար5,000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից միջոցների փոխանցում պարբերական վճարման հանձնարարականի հիման վրա ԱնվճարՀամաձայն արտարժույթային փոխանցումների սակագների

Գործող պայմաններ՝ 03.06.2022-10.08.2022

Ծառայության անվանումը1,2**

Սակագներ (Արտարժույթ)

ԱՄՆդոլարով BEN տարբերակով

Գումարի 0.1%, min 5 000 ՀՀ դրամ,  max 20 000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆդոլարով OUR տարբերակով  (շահառուի կողմից փոխանցվող գումարի ամբողջ չափով ստացումը երաշխավորելու նպատակով հաճախորդի կողմից պետք է ընտրվի GOUR տարբերակը)

* Գումարի 0.15%, min 7 000 ՀՀ դրամ,  max 50 000 ՀՀ դրամ 
* Guaranteed OUR +10 000 ՀՀ դրամ 
"ՎՏԲ Բանկ" ԲԲԸ, "ՎՏԲ 24" ՓԲԸ և "Ռուսաստանի Խնայբանկ" ԲԲԸ-ում սպասարկվող շահառուներին` գումարի 0,12% min 3,000 դր, max  30.000 դր. 

Եվրոյով  BEN տարբերակով

գումարի 0.1%,min 5,000 ՀՀ դրամ,max 20,000 ՀՀ դրամ

Եվրոյով OUR տարբերակով

· մինչև  12.500 Եվրո - 7.500 ՀՀ դրամ,
12.501 եվրոյից մինչև 50.000 եվրոյի դեպքում - գումարի 0.15%,min 11.000 ՀՀ դրամ,max 35.000 ՀՀ դրամ
- 50.001 և ավելիի դեպքում գումարի 0.15%,max 60,000 ՀՀ դրամ
"ՎՏԲ Բանկ" ՀԲԸ և "Ռուսաստանի Խնայբանկ" ԲԲԸ-ում սպասարկվող շահառուներին`  գումարի 0,1% min  4.000  ՀՀ դրամ  max  30.000 ՀՀ դրամ

ՌԴ ռուբլով  OUR կամ BEN տարբերակով

գումարի 0.1 %,min 3.000 ՀՀ դրամ max 200.000 ՀՀ դրամ  

ՀՀ բանկերում գտնվող շահառուների հաշիվներին ՌԴ ռուբլով միջոցների փոխանցման դեպքում

փոխանցվող գումարի 0.15% չափով

Այլ արժույթներով  BEN տարբերակով

գումարի 0.1%  min 5.000 ՀՀ դրամ  max 20.000 ՀՀ դրամ  

Այլ արժույթներով OUR   տարբերակով

գումարի 0.1%  min 10.000 ՀՀ դրամ  max 100.000 ՀՀ դրամ 

Օֆշորային տարածքներում գրանցված Հաճախորդների համար, դրամական փոխանցումները 1 միլին ԱՄՆ դոլարը գերազանցող գումարի դեպքում կամ դրան համարժեք Եվրոյի դեպքում

0.02% փոխանցվող գումարից

Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ոչ օֆշորային տարածքներում գրանցված հաճախորդների համար ` ժամը 19:00-20:00 ընկած ժամանակահատվածում կատարված 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարը կամ համարժեք այլ արտարժույթ գերազանցող գումարի դրամական փոխանցումների դեպքում

փոխանցվող գումարի 0.2%, min 20.000 ՀՀ դրամ, max 200.000 ՀՀ դրամ

Ռեզիդենտ, ոչ ռեզիդենտ ոչ օֆշորային տարածքներում գրանցված հաճախորդների համար ՝ ժամը 20:00 հետո կատարված 3 միլիոն ԱՄՆ դոլարը կամ համարժեք այլ արտարժույթ գերազանցող գումարի դրամական փոխանցումների դեպքում

7.5 մլն ՀՀ դրամ

Եթե փոխանցման գումարը գերազանցում է 5 մլն ռուբլին (կամ համարժեք այլ արժույթով) և ստացողը ներառված է ԱԱՀԳ ցուցակում (OFAC), ապա տվյալ փոխանցման համար գանձվում է տվյալ փոխանցման համար գործող ստանդարտ սակագին +100,000 ՀՀ դրամ

 

1BEN - թղթակից բանկի և միջնորդ բանկի միջնորդավճարները գանձվում են փոխանցվող գումարից   

ԱՄՆ դոլարով GOUR և  եվրոյով OUR - թղթակից բանկի և միջնորդ բանկի միջնորդավճարները գանձվում են ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ

ԱՄՆ դոլարով OUR – Միայն թղթակից բանկի միջնորդավճարն է գանձվում ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ-ից (ծախսերը կիսվում են. ուղարկողի դաշտում ծախսերը կրում է ուղարկողը, իսկ շահառուի դաշտում` շահառուն)

2Միջնորդավճարի հաշվարկման համար  հիմք է ընդունվում տվյալ արժույթի` ՀՀ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքը` հրապարակված ՀՀ ԿԲ-ի կողմից  գործարքի կատարման օրվա դրությամբ: 

* Ներառյալ ԱԱՀ

**ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Ներկա պահին հնարավոր է իրականացնել S.W.I.F.T փոխանցումներ միայն ՌԴ ռուբլով ՌԴ բանկերի հաշիվներին:

Ծառայության անվանումը1,2Սակագներ
ՀՀ դրամԱրտարժույթ
Մինչև 50.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ5.000 ՀՀ դրամ
50.000.001 և ավելի ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ10.000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդի հանձնարարությամբ վճարման հանձնարարականի ռեկվիզիտների անճշտության ուղղման կամ չեղյալ համարման հաղորդագրության ուղղարկում1.000 ՀՀ դրամ5.000 ՀՀ դրամ+թղթակից բանկի ծախսերը

1 Վճարման հանձնարարականն ուղարկվում է "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ կողմից ընդունման պահից 3 (երեք) ժամվա ընթացքում:
2 Կիրառվում է ի լրումն 2.3 - ից մինչև 2.5 կետը ներառյալ նշված սակագներին:

Թարմացվել է առ՝ 29-11-2023թ., 06:18:38

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ