VTB-BANK

Կանխիկով կատարվող գործառնություններ

 • Սակագներ

  Սակագներ

  ՀՀ դրամ / Արտարժույթ

 • Թղթադրամի մանրացում և խոշորացում

  Թղթադրամի մանրացում և խոշորացում

  անվճար

 • Հնամաշ թղթադրամների ընդունում և փոխանակում

  Հնամաշ թղթադրամների ընդունում և փոխանակում

  անվճար

 • Չեկային գրքույկների տրամադրում (յուրաքանչյուր 25 թերթի համար)

  Չեկային գրքույկների տրամադրում (յուրաքանչյուր 25 թերթի համար)

  3 000 ՀՀ դրամ*


Կանխիկով կատարվող գործառնություններ

3.  Կանխիկով կատարվող գործառնություններ 11

Ծառայության անվանումը

Սակագներ

ՀՀ դրամ

Արտարժույթ (ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի) 12

3.1

 

ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ-ում հաճախորդի հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում (Բացառությամբ ժամկետային ավանդային հաշիվների)

անվճար

ըստ Բանկի կողմից սահմանված` գործարքի պահին գործող միջնորդավճարի

3.2

ժամկետային ավանդային հաշիվներին կանխիկ միջոցների մուտքագրում

անվճար

3.3

Կանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկ գումարների տրամադրում ՙՎՏԲ Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ-ում

անվճար

3.4

Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դիմաց կանխիկ գումարների տրամադրում ՙՎՏԲ Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ-ում

0.2%

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

ՌԴ ռուբլի

ըստ Բանկի կողմից սահմանված` գործարքի պահին գործող միջնորդավճարի

ըստ Բանկի կողմից սահմանված` գործարքի պահին գործող միջնորդավճարի

3.5

Թղթադրամի մանրացում և խոշորացում

անվճար

0.5%

3.6

Հնամաշ թղթադրամների ընդունում և փոխանակում

անվճար

Գործարքի պահին Բանկի կողմից սահմանված միջնորդավճարով

3.7

Չեկային գրքույկների տրամադրում (յուրաքանչյուր 25 թերթի համար)

3 000  ՀՀ դրամ *

3.7.1

Մեկանգամյա օգտագործման չեկերի տրամադրում (յուրաքանչյուր օրինակի համար)

500 ՀՀ դրամ *

3.8

Թղթադրամի իսկության ստուգում, փաթեթավորում

գումարի 0.1%

min  1 000 ՀՀ դրամ,                                                                             max 10 000 ՀՀ դրամ

11 Այլ արտարժույթներով կանխիկացման/ապականխիկացման գործարքները հնարավոր է կատարել բացառապես ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ հետ լրացուցիչ համաձայնեցման դեպքում` տվյալ գործարքի համար սահմանված միջնորդավճարով:

 12 Մեկ գործառնական օրվա ընթացքում 3 000 000 ՀՀ դրամից ( կամ համարժեք արտարժույթից) ավելի կանխիկ գումար ստանալու համար, պետք է ներկայացնել համապատասխան հայտը ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚ ՓԲԸ  մինչև նախորդ օրվա ժամը 13.00:

* Ներառյալ ԱԱՀ

3.9  Մետաղադրամների ընդունում

3.9.1

մինչև 100 000 ՀՀ դրամի մետաղադրամների ընդունում

անվճար

միայն հատուկ պայմանագրի առկայության դեպքում

3.9.2

100 010 ՀՀ դրամ և ավելի մետաղադրամի ընդունում

գումարի 0.5%

միայն հատուկ պայմանագրի առկայության դեպքում

 

Գործող պայմաններ՝ 03.06.2022-10.08.2022

Թարմացվել է առ՝ 15-03-2022թ., 04:55:52

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Հասանելի Բանկ 24/7 ռեժիմում

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Շահավետ ակցիաներ և առաջարկներ

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Մասնաճյուղերի և բանկոմատների լայն ցանց

Online հայտեր Online հայտեր ՎՏԲ Ապառիկ ՎՏԲ Ապառիկ Գործընկեր կազմակերպությունների համար Վիդեո բանկինգ Վիդեո բանկինգ Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից Փոխանցումներ ՌԴ քարտերից
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի քարտին
Հարցի հղում Բանկին Հարցի հղում Բանկին Առցանց բողոքի հայտ Առցանց բողոքի հայտ