Բանկային երաշխիքներ "Ստանդարտ"

Բանկային երաշխիքների տրամադրման պայմաններն ու սակագները
Երաշխիքի արժույթ AMDUSDEUR
Երաշխիքի առավելագույն գումար16.000.00040.00030.000
Երաշխիքի տրամադրման միանվագ վճար
Մինչև 181 օր/ՀՀ տարածքում/1.5 - 2%
181 – 365/366 օր/ՀՀ տարածքում/2 - 4%
Մինչև 365/366 օր/միջազգային երաշխիքներպայմանագրային
Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացառությամբ գումարի ավելացումից ու ժամկետի երկարացումից), չեղյալ հայտարարաում25.000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի գծով վճարումվճարման ենթակա գումարի 0.3% նվազագույնը 45 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 100 000 ՀՀ դրամ
Ապահովություն
  • Անշարժ գույք
  • Ապրանքա-նյութական պաշարներ
  • Շարժական գույք
  • Ֆիզիկական/Իրավաբանական անձի, Անհատ ձեռնարկատիրոջ երաշխավորություն  
    Մինչև 3 մլն. ՀՀ դրամ գումարով երաշխիքները կարող են տրամադրվել առանց գրավի ապահովածության, միայն Ֆիզիկական/Իրավաբանական անձի, Անհատ ձեռնարկատիրոջ երաշխավորությամբԹարմացվել է առ 02.06.2014թ., 14:36