Բանկային երաշխիքներ "Փոքր+"

Բանկային երաշխիքների տրամադրման պայմաններն ու սակագները
Երաշխիքի արժույթ AMDUSDEUR
Երաշխիքի նվազագույն գումար80.000.001200.001400.001
Երաշխիքի առավելագույն գումար1.200.000.0003.000.0002.350.000
Երաշխիքի տրամադրման միանվագ վճար
Մինչև 181 օր/ՀՀ տարածքում/1 %
181 – 365/366 օր/ՀՀ տարածքում/1.5 %
Մինչև 365/366 օր/միջազգային երաշխիքներ/պայմանագրային
Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացառությամբ գումարի  
ավելացումից ու ժամկետի երկարացումից), չեղյալ հայտարարաում
25.000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի գծով վճարումվճարման ենթակա գումարի 0.3%, նվազագույնը` 45.000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 100.000 ՀՀ դրամ
Ապահովություն
  •  Անշարժ գույք
  • Ապրանքա-նյութական պաշարներ
  • Շարժական գույք
  • Ֆիզիկական/Իրավաբանական անձի, Անհատ ձեռնարկատիրոջ երաշխավորություն
Թարմացվել է առ 17.05.2014թ., 15:32