Դրամական միջոցներով ապահովված բանկային երաշխիքների պայմաններն ու սակագները

Դրամական միջոցներով ապահովված բանկային երաշխիքների պայմաններն ու սակագները

Երաշխիքի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի, Եվրո

Երաշխիքի ժամկետը

Մինչև 36 ամիս

Երաշխիքի տրամադրման միանվագ վճար

Բազային տոկոսադրույք

Նվազագույնը

Առավելագույնը

Մինչև 90օր

երաշխիքի գումարի 0.3 % միանվագ

10.000 ՀՀ դրամ

սահմանափակում չկա

91-180 օր

երաշխիքի գումարի 0.5 % միանվագ

181 – 270 օր

երաշխիքի գումարի 0.7 % միանվագ

271- 365/366 օր

երաշխիքի գումարի 1 % միանվագ

366 և ավել օր

երաշխիքի գումարի 1 % տարեկան կտրվածքով

Երաշխիքի պայմանների փոփոխություն (բացառությամբ գումարի ավելացումից ուժամկետի երկարացումից), չեղյալ հայտարարարում

25.000 ՀՀ դրամ

Երաշխիքի գծով վճարում

վճարման ենթակա գումարի 0.3%

նվազագույնը 45 000 ՀՀ դրամ

առավելագույնը 100 000 ՀՀ դրամ

Ապահովվածություն

Դրամական միջոցներ