SMS բանկինգ ծառայություն

«ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ առաջարկում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին SMS Banking ծառայությունը, որը հնարավորություն է տալիս հաշվետեր հաճախորդներին հաշված րոպեների ընթացքում տեղեկանալ և վերահսկել իրենց բանկային, քարտային, ավանդային և վարկային հաշիվները Բանկի կողմից ուղարկվող SMS հաղորդագրությունների միջոցով, ինչպես նաև սեփական նախաձեռնությամբ կատարել SMS հարցումներ` քարտին վերաբերող մի շարք հարցերով:

SMS բանկինգ շուրջօրյա ծառայության շնորհիվ Դուք`

 • տեղեկացված կլինեք Բանկում Ձեր ընթացիկ և քարտային հաշիվների շարժի մասին,
 • կստանաք հիշեցումներ Ձեր ավանդների և վարկերի մարման ժամկետների մասին,
 • կկարողանաք արգելափակել/արգելահանել Ձեր վճարային քարտերը,
 • ինչպես նաև ծանոթանալ Բանկի կողմից առաջարկվող նոր ծառայություններին:

SMS banking ծառայության սակագներ

"SMS բանկինգ" ծառայության սակագներ և պայմաններ
Ծառայության անվանումը Սակագին (ՀՀ դրամ)
"SMS բանկինգ" ծառայության ակտիվացումԱնվճար
"SMS-բանկինգ" ծառայության ամսական միջնորդավճար¹
SMS-հաղորդագրություններ
քարտի/քարտային հաշվի շարժի վերաբերյալ,
ներառյալ հաճախորդների հարցումները
²
190
բանկային հաշվի շարժի վերաբերյալ
Բանկի` արտարժույթների փոխարժեքի վերաբերյալ
Անվճար
վարկերի և տոկոսների մարման ժամկետի վերաբերյալ
վարկային և դեբետային քարտերին վարկային գծի նվազագույն
գումարի մարման ժամկետի վերաբերյալ
վարկի գծով ժամկետանցման վերաբերյալ
ավանդի ժամկետի ավարտի վերաբերյալ
քարտին վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ

ՙSMS- բանկինգ ծառայության փաթեթային առաջարկի շրջանակներում ինչպես Բանկիայնպես էլ Հաճախորդի 
նախաձեռնությամբ անսահմանափակ քանակության SMSհաղորդագրությունների ուղարկման հնարավորություն

¹ 
Ներառյալ ԱԱՀ: Ամսական միջնորդավճար անսահմանափակ քանակությամբ  SMS-հաղորդագրությունների ուղարկման համար:
² Հաճախորդի նախաձեռնությամբ ստացվող հաղորդագրություններ`

 • քարտային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ;
 • լրացուցիչ քարտերի ցուցակի վերաբերյալ;
 • քարտի կարգավիճակի վերաբերյալ;
 • քարտի արգելափակման/արգելահանման վերաբերյալ;
 • քարտային հաշվի հակիրճ քաղվածքի վերաբերյալ;
 • SMS-հաղորդագրությունների տեքստի լեզվի փոփոխման վերաբերյալ;
 • տրամադրվող ծառայությունների ցանկի վերաբերյալ:

Լրացուցիչ տեղեկություններ SMS բանկինգ ծառայության մասին
Թարմացվել է առ 18.04.2015թ., 14:02