«Բանկ-Հաճախորդ» համակարգ

«Բանկ-հաճախորդ» հեռակա սպասարկման համակարգը հնարավորություն է տալիս խնայել ժամանակ, զերծ մնալ բանկ այցելելու անհրաժեշտությունից, ստանալ տեղեկատվություն հաշիվների վերաբերյալ, ուղարկել էլեկտրոնային փաստաթղթեր (վճարման հանձնարարականներ, արտարժութով գործարքների դիմումներ).

Համակարգը հարմար է և պարզ օգտագործման համար, ապահովում է տրամադրվող և փոխանցվող տվյալների գաղտնիությունը, հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ կառավարել սեփական ռեսուրսները, ինչպես նաև ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություն համակարգի աշխատանքի վերաբերյալ:

«Բանկ-Հաճախորդ» համակարգով մատուցվող ծառայությունների պայմաններ
Համակարգի տեղադրում, ուսուցում և խորհդատվություն¹ անվճար
Ամսական սպասարկման վճար 5 000   ՀՀ դրամ
ՊՈԱԿ և ՀՈԱԿ-ների (դպրոցներ, մանկապարտեզներ, քոլեջներ, ուսումնարաններ, կրթահամալիրներ) հաշիվների
ամսական սպասարկման վճար
2
անվճար
Համակարգը միայն «հաշվի դիտման» հնարավորությամբ անվճար
Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տեղադրում 5 000  ՀՀ դրամ

¹ Միևնույն կազմակերպությունում լրացուցիչ համակարգիչներում համակարգի տեղադրումը կատարվում է անվճար: Եթե հակարգի տեղադրումը կատարվում Բանկի աշխատակցի` հաճախորդի աշխատավայր այցելելու միջոցով` հաճախորդից գանձվում է լրացուցիչ վճար` համաձայն կնքված պայմանագրի:

2 Եթե տվյալ սակագնի ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած կազմակերպությունը 4 (չորս) ամսվա ընթացքում չի իրականացնում ոչ մի գործարք ՙ"Բանկ-Հաճախորդ" ավտոմատացված համակարգի միջոցով, ապա 5-րդ (հինգ) ամսվանից սկսած տվյալ կազմակերպության համար կգործեն Բանկում տվյալ պահին իրավաբանական անձ "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ"ՓԲԸ հաճախորդին տրամադրվող ՙԲանկ-Հաճախորդ՚ ավտոմատացված համակարգի ստանդարտ սակագները:

* Ներառյալ ԱԱՀ:


Թարմացվել է առ 02.10.2015г., 15:16