Ստարտ ափ վարկեր ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների զարգացման ազգային կենտրոնի հետ համագործակցության շրջանակներում Բանկն առաջարկում է փոքր բիզնեսի սկսնակ անհատ ձեռնարկատերին և իրավաբանական անձանց շահավետ պայմաններով վարկավորում` տարեկան 10% տոկոսադրույք, ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությամբ և առանց վարկի տրամադրման/սպասարկման ծառայության միջնորդավճարի։
 

Ստարտ ափ վարկերի տրադրման պայմաններն ու սակագները

Վարկի արժույթը AMD
Վարկի առավելագույն գումար 7.000.000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար սպանդանոցների համար  10.000.000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք 10% տարեկան
Վարկի առավելագույն ժամկետ Մինչև 60 ամիս
Վարկի տրամադրման ծառայության վճար -
Հաշվի բացում և վարում Բանկում գործող սակագների համաձայն
Մարման եղանակը անուիտետային կամ ճկուն գրաֆիկով
Տոկոսագումարների մարման կարգ Ամենամսյա
Ժամկետանց հիմնական պարտավորության նկատմամբ կիրառվող տույժ
0.1 % օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ 
0.1 % օրական
Վարկի ապահովություն ՓՄՁ ԶԱԿ-ի դրամական միջոցներ