Բիզնես վարկ «Սպիտակ»

Բիզնես վարկ հիմնական և շրջանառու միջոցների համալրման համար։ Տրամադրվում է փոքր բիզնեսի հաճախորդներին, որոնք ձեռնարկատիրական գործունեություն են վարում (փաստացի և պաշտոնական) 12 ամիս և ավելի ժամանակահատվածում։

Առավելությունը` վարկը տրամադրվում է առանց գրավի, 2 անձի երաշխավորության հիման վրա։

Վարկի ստացման On-line դիմում

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրվող «Սպիտակ» բիզնես վարկի պայմաններն ու սակագները
Վարկի արժույթ AMD, USD, EUR
Վարկի գումար2.000.000 -30.000.000 AMD 
Տարեկան տոկոսադրույք
AMD16%
USD15%
EUR14%
Վարկի տրամադրման համար գանձվող միանվագ վճար Վարկի գումարի 1% չափով
Վարկի ժամկետ24 ամիս
Տրամադրման եղանակը Անկանխիկ
Երաշխավորություն 2 անձի երաշխավորություն
Հաշիվների բացում և վարումԲանկում գործող սակագների համաձայն
Վարկի ժամկետանց մասի նկատմամբ հաշվեգրվող տոկոսադրույք0.2% օրական
Ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ0.2% օրական
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում կիրառվող տույժՎաղաժամկետ մարվող գումարի 2% չափով

Թարմացված է առ 12.06.2013թ., 14:20