Հատուկ առաջարկ՝ ՓՄՁ Հաշվապահների Ասոցիացիայի անդամ հաշվապահների հետ համագործակցող կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին

Արտոնյալ պայմաններ Հայաստանի ՓՄՁ Հաշվապահների Ասոցիացիայի հետ համագործակցության շրջանակներում


1.“Cash back”(գումարի հետվերադարձ) 30% չափով` տրամադրվող վարկերից գանձվող միանվագ միջնորդավճարից:

2. Վարկի տարեկան տոկոսադրույք “16.5%” ‘’Ունիվերսալ բիզնես” վարկատեսակի շրջանակներում:

3. Վարկը տրամադրովում է քարտով ` համաձայն VISA և MASTER քարտերի տրամդրման սակագների:

Անհրաժեշտ ներկայացվող փաստաթղթեր՝

1. Հաշվապահի կամ հաշվապահական գրասենյակի հետ կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագիր:

2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (հաճախորդ, ընտանիքի չափահաս անդամներ):

3. ՀՀ քաղաքացու դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական քարտ): Բացակայության դեպքում` հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաμերյալ տեղեկանք:

4. Պետ.ռեգիստրում գրանցման վկայական/քաղվածք:

5. ՀՎՀՀ:

6. Կանոնադրություն (իրավաբանական անձի դեպքում):

7. Վերջին 6 ամիսների հարկային հաշվետվություններ:

8. Լիցենզիա, ՀՍՏ, թույտվություններ և այլն:

9. Ժողովի արձանագրություն (իրավաբանական անձի դեպքում, եթե տնօրենը և հիմնադիրը տարբեր անձինք են):


Վարկի ձևակերպման հայտ