Դրամական միջոցների փոխանցում և հաշվեգրում

Դրամական միջոցների փոխանցման և հաշվեգրման պայամններ
Ծառայության անվանումը Սակագներ
ՀՀ դրամԱրտարժույթ
Հաճախորդի օգտին ստացված գումարների հաշվեգրում 
բանկային հաշիվներին
անվճար
Հաճախորդի հաշիվներից փոխանցումներ “ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ
համակարգում
անվճար
Հաճախորդների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից
միջոցների փոխանցում ՀՀ բանկերում գտնվող շահառուներին
անվճարտես կետ 2.5.1 - ից
մինչև 2.5.6 կետը ներառյալ 
"ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ" ԲԲԸ   առևտրային ցգործարքների
իրականացման համար միջոցների դեպոնացման նպատակով`
Ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպությունների հանձնարարությամբ  
իրենց բանկային հաշիվներից փոխանցումներ
անվճար5 000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսական ոչ բանկային կազմակերպությունների հանձնարարությամբ
իրենց բանկային հաշիվներից փոխանցումներ ՀՀ տարածքում գտնվող այլ
բանկերի իրենց իսկ հաշիվներին
անվճար5 000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից միջոցների
փոխանցում պարբերական վճարման հանձնարարականի հիման վրա
անվճարտես կետ 2.5.1 - ից 
մինչև 2.5.6 կետը ներառյալ
Հաճախորդների հանձնարարությամբ հաշիվներից միջոցների փոխանցում ¹
ԱՄՆ դոլարով BEN տարբերակով
X

գումարի 0.1%,
min 5 000 ՀՀ դրամ,
max 20 000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլարով OUR տարբերակով (շահառուի կողմից փոխանցվող գումարի ամբողջ 
չափով ստացումը երաշխավորելու նպատակով հաճախորդի կողմից պետք է 
ընտրվի GOUR տարբերակը)

X
գումարի 0.1%, 
min 8 000 ՀՀ դրամ, max 60 000 ՀՀ դրամ 
Guaranteed OUR +7 000 ՀՀ դրամ 
"ՎՏԲ Բանկ" ԲԲԸ, "ՎՏԲ 24" ՓԲԸ և 
"Ռուսաստանի Խնայբանկ" ԲԲԸ-ում 
 սպասարկվող շահառուներին` 
գումարի 0,1% min 4 000 դր., max 30 000 դր. 
Եվրոյով BEN տարբերակովX

գումարի 0.1%,
min 5 000 ՀՀ դրամ,
max 20 000 ՀՀ դրամ

 

Եվրոյով OUR տարբերակով

X

մինչև 12.500 Եվրո 7.500 ՀՀ դրամ,
12.501 եվրոյից մինչև 50.000 եվրոյի դեպքում գումարի 0.1%,
min 9 000 ՀՀ դրամ, max 30 000 ՀՀ դրամ,
50.001 և ավելիի դեպքում գումարի 0.1%, max 60 000 ՀՀ դրամ    

"ՎՏԲ Բանկ" ԲԲԸ, "ՎՏԲ 24" ՓԲԸ և
"Ռուսաստանի Խնայբանկ" ԲԲԸ-ում
սպասարկվող շահառուներին` գումարի 0,1%
 min 4 000 ՀՀ դրամ, max 30 000 ՀՀ դրամ
ՌԴ ռուբլով OUR կամ BEN տարբերակովX
գումարի 0.1 %,
min 3 000 ՀՀ դրամ
max 30 000 ՀՀ դրամ
Այլ արժույթներով BEN տարբերակովXգումարի 0.1%
 min 5 000 ՀՀ դրամ
 max 20 000 ՀՀ դրամ  
Այլ արժույթներով OUR տարբերակովXգումարի 0.1% 
 min 10 000 ՀՀ դրամ 
 max 100 000 ՀՀ դրամ  
¹ BEN - թղթակից բանկի և միջնորդ բանկի միջնորդավճարները գանձվում են փոխանցվող գումարից ԱՄՆ դոլարով GOUR և եվրոյով OUR - թղթակից բանկի և միջնորդ բանկի միջնորդավճարները գանձվում են "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ:
ԱՄՆ դոլարով OUR – Միայն թղթակից բանկի միջնորդավճարն է գանձվում "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ-ից (ծախսերը կիսվում են. ուղարկողի դաշտում ծախսերը կրում է ուղարկողը, իսկ շահառուի դաշտում` շահառուն):
Միջնորդավճարի հաշվարկման համար  հիմք է ընդունվում տվյալ արժույթի` ՀՀ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքը` հրապարակված ՀՀ ԿԲ-ի կողմից  գործարքի կատարման օրվա դրությամբ:  
* Ներառյալ ԱԱՀ:
Հաճախորդների հանձնարարությամբ իրենց բանկային հաշիվներից միջոցների շտապ փոխանցումներ ²
Մինչև 50.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ5 000 ՀՀ դրամ
50.000.001 և ավելի ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ10 000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդի հանձնարարությամբ վճարման հանձնարարականի ռեկվիզիտների
անճշտության ուղղման կամ չեղյալ համարման հաղորդագրության ուղղարկում 
1 000 ՀՀ դրամ5 000 ՀՀ դրամ+թղթակից բանկի ծախսերը
² Վճարման հանձնարարականն ուղարկվում է "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ կողմից ընդունման պահից 3 (երեք) ժամվա ընթացքում: Կիրառվում է ի լրումն 2.3 - ից մինչև 2.5 կետը ներառյալ նշված սակագներին:

Թարմացվել է առ 04.03.2015թ., 17:05