Սակագներ

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի սակագները թույլ կտան կատարել Ձեզ հետաքրքրող ծառայությունների  օպտիմալ ընտրություն, որոնք կհամապատասխանեն Ձեր իսկ պահանջներին և հնարավորություններին:
Բանկի սակագներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ բաժիններում`

 1. Բանկային հաշվի բացում և վարում
 2. SWIFT փոխանցման համակարգով ռեկվիզիտներ      
 3.  «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ VISA բանկային պլաստիկ քարտերի թողարկում և սպասարկում
 4. «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ MasterCard բանկային պլաստիկ քարտերի թողարկում և սպասարկում
 5. Տեղական և միջազգային քարտերի սպասարկումը «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ բանկոմատներում և կանխիկացման POS-տերմինալներում
 6.  «Ա» կարգի երկրների* ֆիզիկական անձանց համար "ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ՚" ՓԲԸ դեբետային քարտերի թողարկում և սպասարկում
 7.  Քարտից քարտ փոխանցումներ
 8.  «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ կողմից «Աշխատավարձային փաթեթի» շրջանակներում աշխատակիցներին տրամադրված VISA/MasterCard դեբետային քարտերի սպասարկում   
 9.  Տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ԱԿ հիվանդների համար քարտերի թողարկման սակագներ** 
 10.  Պահատվություն
 11.  "Ա" կարգի երկրների* ֆիզիկական անձանց համար արժեքավոր իրերի պահատվության սակագներ  
 12.  Ինտերնետ/Մոբայալ Բանկինգ ծառայություն

*  ԱԿարգի երկրներ

Անգոլա, Աֆղանստան, Գաիտի, Դեմոկրատական երկիր Կոնգո, Հյուսիսային Կորեա, Իրան, Կոտ դիվուար, Լիբերիա, Ռուանդա, Սոմալի, Սուդան, Սիեռա լիոն, Էրիթերիա և Եթովպիա, Հարավային Ռոդեզիա: 

** – 2013թ հունիսի 21-ից դադարեցվել է American Express ճանապարհային չեկերի վաճառքը;
    – 2013թ հունիսի 15-ից ժամանակավորապես դադարեցվել է ԱՄՆ դոլարով առևտրային չեկերի և American Express ճանապարհային չեկերի դիմաց վճարումը և ինկասո պայմաններով ընդունումը։

Ընդհանուր դրույթներ

 •  «ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ -ի մատուցած ծառայությունների պայմանները և սակագները ենթակա են փոփոխման: Փոփոխությունների մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ` այցելելով «ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ –ի ցանկացած մասնաճյուղ, զանգահարելով Բանկի միասնական տեղեկատվական կենտրոն` 87-87 համարով, կամ այցելելով Բանկի ինտերնետային կայքը` www.vtb.am:
 • Սակագներով սահմանված վճարները գանձվում են ՀՀ դրամով:
 • Սակագներով սահմանված վճարներ (բացառությամբ հաշիվներից կատարվող փոխանցումների, ինչպես նաև հաշվին/ից կատարվող կանխիկ գործարքի դեպքում միջնորդավճարները առաջնահերթ գանձվում են գործարքի առարկա հանդիսացող հաշվից/ներից), առաջնահերթ գանձվում են ՀՀ դրամով հաշվից/ներից, վերջինիս/ներիս վրա միջոցների բացակայության կամ անբավարարության դեպքում` Հաճախորդի այլ արտարժույթային հաշվից/ներից, որի արդյունքում արտարժույթի` ՀՀ դրամի փոխարկումն իրականացվում է փոխարկման պահին ՀՀ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով, որը հրապարակվում է ՀՀ ԿԲ կողմից պաշտոնական կայքում: Ընդ որում միևնույն արժույթով Հաշիվներից միջնորդավճարների գանձման նախապատվությունը տրվում է ավելի վաղ բացված Հաշվին: Թարմացվել է առ 27.03.2019.