Պահատուփերի վարձակալում

     Փաստաթղթերի և արժեքների պահպանման համար Բանկի հատուկ կահավորված և անվտանգության միջոցներով հագեցված տարածքում,  իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց տրամադրում է անհատական բանկային պահատեղեր: 
Բանկում նախատեսված է առանձնացված , հարմարավետ տարածք, ուր կարող եք աշխատել Ձեր արժեքների հետ, գործարքներ իրականացնել հանգիստ պայմաններում: Բանկը երաշխավորում է Ձեր արժեքների ապահովվածությունն ու գաղտնիությունը:

   
Պահատուփերի վարձակալման սակագներ  (ՀՀ դրամ*)
Կարգ Պահատուփի 
տեսակը
Չափ1-15 օր16-30օր31-90 օր91-180 օր181-365 օր
A դաս
A1(100x220x480) մմ   
10 900
15 900
20 900
30 900
35 900
A2(100x300x460) մմ  
B դաս
B1(200x220x480) մմ
15 900
20 900
30 900
40 900
60 900
B2(175x300x460) մմ
C դաս
C1(200x450x480) մմ
18 900
23 900
35 900
45 900
70 900
C2(200x600x460) մմ
D դաս(450x600x460) մմ20 90025 90040 90050 90080 900
E դաս(780x560x460) մմ25 90050 90080 900100 900160 900
Միջնորդավճար անհատական պահատեղի բանալու կորստի և
նոր բանալի տրամադրելու 
30 000
Ապահովագության գումար**10 000
Պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո արժեքները պահպանելու
և պահատեղը սպասարկելու համար տույժ` յուրաքանչյուր
օրացուցային օրվա համար 
1 000
Պայմանագիրը ժամկետից շուտ 
խզելու պայման
Վճարված միջնորդավճարը ետ չի վերադարձվում


*Ներառյալ ԱԱՀ: 
** Պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո հաճախորդի կողմից անհատաական պահարանի բանալին վերադարձնելուց հետո ապահովագրական գումարը ենթակա է վերադարձման:


Թարմացվել է առ 17.04.2015թ., 16:07