Private Banking

Որոնում

Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

+374 (10) 58-59-85


Ավանդներ

Ժամկետային ավանդ «Փրայմ-Դասական»

 1. Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
 2. Ավանդը առանց լրացուցիչ մուտքագրումների և ելքագրումների է։
 3. Ավանդի դիմաց տոկոսները վճարվում են ժամկետի ավարտին։ 

  Տեղեկատվական ամփոփագիր              
  Պայմաններ

êϽµÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ/ųÙÏ»ï

30 ûñ
60 ûñ

90 ûñ

120 ûñ

150 ûñ

180 ûñ

270 ûñ

365 ûñ

540 ûñ

730 ûñ

1095 ûñ

1460 ûñ

ÐÐ ¹ñ³Ù` 

2 000 000-Çó

5.00%

6.50%

7.00%

7.50%

8.25%

9.00%

9.25%

9.75%

10.00%

10.00%

10.10%

10.20%

²ØÜ ¹áɳñ`  

5000-Çó

0.90%

1.15%

1.30%

1.45%

1.60%

1.75%

1.95%

3.00%

3.10%

3.10%

3.10%

3.10%

ºíñá`

  5000-Çó

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.40%

0.65%

0.90%

1.15%

1.20%

2.50%

è¸ éáõµÉÇ`  

100 000-Çó

0.75%

1.55%

2.45%

2.85%

3.45%

3.85%

4.25%

4.65%

5.05%

5.45%

6.00%

6.50%


Ժամկետային ավանդ «ՓրայմՄանկություն»

 1. Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամով:
 2. Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով է և առանց ելքագրումների։ Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրում կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 60 օրացույցային օր առաջ։
 3. Ավանդի դիմաց տոկոսները ավանդատուի ընտրությամբ կարող են վճարվել` յուրաքանչյուր տարի կամ ժամկետի ավարտին՝ տարեկան կապիտալացմամբ։ 

  Տեղեկատվական ամփոփագիր 
  Պայմաններ

Ավանդի ներդրման գումար/ Ժամկետ

365-5475 օր

ՀՀ դրամ

1.000.000-ից

ՀՀ ԿԲ ՎՏ + 0.5% (6.25%) *


*ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման % 19.06.2019. դրությամբ - 5.75%


 

  Ժամկետային ավանդ «Փրայմ - Եկամտաբեր»

 1. Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
 2. Ավանդը լրացուցիչ մուտքագրումներով է և առանց ելքագրումների։ Ավանդին լրացուցիչ մուտքագրում կարող է կատարվել մինչև ավանդի մարման ժամկետից 30 օրացույցային օր առաջ։
 3. Ավանդի դիմաց տոկոսները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս։  

  Տեղեկատվական ամփոփագիր
  Պայմաններ


êϽµÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ/ųÙÏ»ï

30 ûñ

 

  60 ûñ

90 ûñ

120 ûñ

150 ûñ

180 ûñ

270 ûñ

365 ûñ

540 ûñ

730 ûñ

1095 ûñ

1460 ûñ

ÐÐ ¹ñ³Ù` 

1 000 000-Çó

4.75%

6.25%

6.75%

7.25%

8.00%

8.75%

9.00%

9.50%

9.75%

9.75%

9.85%

9.95%

²ØÜ ¹áɳñ`  

5000-Çó

0.65%

0.90%

1.05%

1.20%

1.35%

1.50%

1.70%

2.75%

2.85%

2.85%

2.85%

2.85%

ºíñá`

  5000-Çó

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.10%

0.15%

0.40%

0.65%

0.90%

0.95%

2.25%

è¸ éáõµÉÇ`  

100 000-Çó

0.50%

1.30%

2.20%

2.60%

3.20%

3.60%

4.00%

4.40%

4.80%

5.20%

5.75%

6.25%


Վերոնշյալ սակագները կիրառվում են, եթե չեն գերազանցում 250 մլն ՀՀ դրամը (համարժեք արտարժույթը): Ներգրավման պահին նշված գումարից ավել գումար ներդնելու դեպքում տոկոսադրույքը անցնում է առանձին հաստատման փուլ: 

Թարմացվել է առ 24.12.2018


 
Թարմացվել է` 19.07.2019 09:14:46

All rights reserved © 2019 VTB

Developed by Articul Media


Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կայքում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա: Հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատասխանատվություն չի կրում.