Private Banking

Որոնում

Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

+374 (10) 58-59-85


Բրոքերային ծառայություններ

1 Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ), բացառությամբ ՙԱ՚ կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ
  Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական անձինք
1.1 Գործարքներ հայկական շուկայում 1
1.1.1. մինչև 50 մլն. ՀՀ դրամ գործարքի  0.04%                                                                                                                                                                                                   min  7'000 ՀՀ դրամ
1.1.2 50 մլն.- 200 մլն. ՀՀ դրամ գործարքի  0.03%  
1.1.3 200 մլն. ՀՀ դրամ և ավելի գործարքի  0.02%
1.2 Գործարքներ ռուսական շուկայում 2
1.2.1 մինչև 10 մլն. ՀՀ  դրամ 0.04% գործաքրի գումարից, նվազագույնը 3'000 ՀՀ դրամ + Օպերատորի սակագին
1.2.2 10 մլն.- 100 մլն. ՀՀ  դրամ 0.035% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
1.2.3 100 մլն. - 1 մլրդ. ՀՀ  դրամ 0.025% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
1.2.4 1 մլրդ. ՀՀ  դրամ և ավելի 0.02% գործաքրի գումարից + Օպերատորի սակագին
1.3 Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան) 3
1.3.1. «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%
նվազագույնը 3'000 ՀՀ դրամ
առավելագույնը 20'000 ՀՀ դրամ
1.4 Այլ կոնտրագենտների համակարգերի միջոցով բրոքերային ծառայությունների սակագները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով1.Ա Արժեթղթերի առք ու վաճառք (Բրոքերային գործարքներ) «Ա» կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ
  Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական անձինք
1.1.Ա Բրոքերային հաշվի բացում և սպասարկում 50'000 ՀՀ դրամ
1.2.Ա Գործարքներ հայկական շուկայում 1 1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10'000 ՀՀ դրամ
1.3 Ա Գործարքներ ռուսական շուկայում 2 1% գործարքի գումարից, նվազագույնը 10'000 ՀՀ դրամ
1.4.Ա Գործարքներ միջազգային շուկաներում (բացառությամբ ռուսական շուկան) 3 «ՙՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲ Ընկերության միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարի 25%, նվազագույնը 30'000 ՀՀ դրամ
1  Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:
2   Սակագներում ներառված չեն հարկերը,
3 Սակագները չեն ներառում միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարները, ինչպես նաև միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը:
* Ներառյալ ԱԱՀ:
2 ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, բացառությամբ «Ա» կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ 4
  Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական  անձինք
2.1 Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում անվճար
2.2 Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում 5
0,05 % տարեկան
min 1'000 ՀՀ դրամ 
2.3 Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում   1'000 ՀՀ դրամ*   
2.4 Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցում անվճար
2.5 Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ առևտրային նպատակով անվճար
2.6 Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով) 1'000 ՀՀ դրամ (մեկ հանձնարարականի համար)
2.7 Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններ Պայմանագրային
2. Ա ՊԱՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, կարգի պետությունների ռեզիդենտ հաճախորդների հետ «Ա»  4
  Ծառայության անվանումը Ֆիզիկական  անձինք
2.1.Ա Դեպո հաշիվների բացում և սպասարկում 50'000 ՀՀ դրամ
2.2.Ա Արժեթղթերի հաշվառում և պահպանում  5 0,5 % տարեկան, min 5'000 ՀՀ դրամ 
2.3.Ա Դեպո հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքի կրկնօրինակի, լրացուցիչ հաշվետվությունների և տեղեկանքների տրամադրում   2'000 ՀՀ դրամ*
2.4.Ա Դեպո հաշիվներով արժեթղթերի փոխանցում անվճար
2.5.Ա Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ առևտրային նպատակով անվճար
2.6.Ա Արժեթղթերի արգելադրման գործառնություններ (բացառության առևտրային նպատակով) 2'000 ՀՀ դրամ* (մեկ հանձնարարականի համար)
2.7.Ա Թողարկողի կորպորատիվ գործունեության հետ կապված գործառնություններ
Պայմանագրային

4 Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ,դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:
5  Վճարումը կատարվում է եռամսյակային կտրվածքով միջին պորտֆելի անվանական արժեքի համար:
* Ներառյալ ԱԱՀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3 Արժեթղթերի առք ու վաճառք ՀՀ ՖԻՆ. Նախարարության առաջնային տեղաբաշխման և հետգնման աճուրդներից 0.025% գործարքի գումարից, նվազագույնը - 10,000 ՀՀ դրամ*, առավելագույնը - 50,000 ՀՀ դրամ* + Օպերատորի սակագին (§ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ¦ Արմենիա ԲԲԸ)
*Սակագներում ներառված չէ ԱԱՀ
4 «ՎՏԲ Կապիտալ Բրոքեր» ՍՊԸ հարթակի միջոցով բրոքերային ծառայությունների մատուցում ռուսական շուկայում  
4.1 Առևտրային օրվա ընթացքում շրջանառություն, Ռուբ. Սակագին
4.1.1 մինչև 100 000 0.035% գործաքրի գումարից, նվազագույնը 2'000 ՀՀ դրամ + Բրոքերի սակագին"
4.1.2 100 000 մինչև 1 000 000 0.03% գործաքրի գումարից + Բրոքերի սակագին"
4.1.3  1 000 000, մինչև 10 000 000 0.025% գործաքրի գումարից + Բրոքերի սակագին"
4.1.4 10 000 000 մինչև 100 000 000 0.02% գործաքրի գումարից + Բրոքերի սակագին"
4.1.5 100 000 000 և ավելի 0.015% գործաքրի գումարից + Բրոքերի սակագին"

1  Սակագներում ներառված չեն այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգեր, բորսաներ, դեպոզիտարիաներ, պահառուներ, ռեեստրավարներ և այլ) ծախսերը և հարկերը:
2  Սակագներում ներառված չեն հարկերը,
3 Սակագները չեն ներառում միջնորդ բրոքերի միջնորդավճարները, ինչպես նաև միջազգային փոխանցումների և այլ ընկերությունների միջնորդավճարները, հարկերը:
 "  Բրոքերի սակագինը  սահմանվում է Բանկին Բրոքերի կողմից տրամադրված սակագնով                                

Թարմացվել է` 19.07.2019 09:14:46

All rights reserved © 2019 VTB

Developed by Articul Media


Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կայքում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա: Հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատասխանատվություն չի կրում.