Private Banking

Որոնում

Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

+374 (10) 58-59-85


Հաշվի սպասարկում

Հաշվի սպասարկում
1. Բանկային Հաշիվ
1.1 Բանկային հաշվի բացում Անվճար
1.2 Բանկային հաշվի սպասարկում
1.3 Բանկային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք 0.01%
1.4 Բանկային հաշվի չնվազող մնացորդ Չի կիրառվում
1.5 Բանկային հաշվի փակում Անվճար
1.6 Բանկային գրքույկի տրամադրում 300 ՀՀ դրամ
2. Քաղվածքների տրամադրում
2.1 Հաշիվներից ամենամսյա քաղվածքի տրամադրում Անվճար
2.2 Հաճախորդի պահանջով այլ պարբերականությամբ քաղվածքների տրամադրում
2.3 Այլ փաստաթղթերի տրամադրում 5,000 ՀՀ դրամ
2.4 Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքում Անվճար
2.5 Փաստաթղթերի առաքում ՀՀ տարածքից դուրս 25,000 ՀՀ դրամ
2.6 Լիազորագրի ձևակերպում Բանկում 10,000 ՀՀ դրամ
3. Կանխիկ մուտք
3.1. Հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրում  

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Անվճար

ԵՎՐՈ1

EUR արժույթի համար` մինչև 7,000 Եվրո անվճար;
7,001 Եվրո և ավելիի դեպքում 0.2%

  ՌԴ ռուբլի1

RUB - Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված ամենօրյա սակագնի, սակայն 1%-ից ոչ ավել

Ֆունտ ստերլինգ

մինչև 5,000 ֆունտ ստերլինգ` անվճար
5,001-ից և ավելի դեպքում` 1%
 
4. Կանխիկի ելքագրում
4.1 Կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի

Անվճար

Ֆունտ ստերլինգ

1.5% min 1,000 AMD
4.2 Անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից

ՀՀ դրամ

Անվճար

ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ և ՌԴ ռուբլի

0.3%

Ֆունտ ստերլինգ

1.5% min 1,000 AMD
5. Փոխանցումներ և վճարումներ
5.1 Փոխանցումներ ՀՀ դրամով

Ներբանկային

Անվճար

ՀՀ տարածքում միջբանկային

Վճարումներ պետական և տեղական բյուջեներ

5.2 Փոխանցումներ արտարժույթով

ԱՄՆդոլարով, Եվրոյով

BEN 0.1% min 5,000, max -60,000 ՀՀ դրամ
OUR 0.1% min 10,000, max -60,000 ՀՀ դրամ
«ՎՏԲ Բանկ» ԲԲԸ-ի և «Սբերբանկ Ռոսիա» ԲԲԸ հաշիվներին ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով 0.1%, min 5,000, max – 60,000 ՀՀ դրամ
5.3 Այլ փոխանցումներ 0.2%, min 10,000, max -60,000 ՀՀ դրամ
5.4 Շտապ փոխանցման միջնորդավճար2 5,000 ՀՀ դրամ
5.5 Պարբերական վճարումների հանձնարարականի ձևակերպում Անվճար
5.6 Կատարված փոխանցման հանձնարարականի ուղղում
5.6.1 Ներբանկային փոխանցում Անվճար
5.6.2 Այլ բանկեր ՀՀ դրամով փոխանցում 1,000 ՀՀ դրամ
5.6.3 Այլ բանկեր արտարժույթով փոխանցում  

ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքում

25,000 ՀՀ դրամ

Եվրոյով փոխանցումների դեպքում

30,000 ՀՀ դրամ

ՌԴ ռուբլով փոխանցումների դեպքում

10,000 ՀՀ դրամ
5.6 Բանկային հաշվին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում Անվճար
6 Այլ ծառայություններ  
6.1 Վճարման հանձնարարականի SWIFT հաղորդագրության պատճեի տրամադրում Անվճար
6.2 Վճարային փաստաթղթերի պատճեների տրամադրում  
6.2.1 Թղթային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում  
մինչև 1 տարի վաղեմության 2,900 ՀՀ դրամ
1 տարուց ավել վաղեմության 4,900 ՀՀ դրամ
6.2.2 Էլեկտրոնային տարբերակով պահվող փաստաթղթերի դեպքում  1,900 ՀՀ դրամ

Թարմացվել է` 19.07.2019 09:14:46

All rights reserved © 2019 VTB

Developed by Articul Media


Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կայքում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա: Հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատասխանատվություն չի կրում.