Private Banking

Որոնում

Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

+374 (10) 58-59-85


«Փրայմ» փաթեթի սակագներ

Private Banking հաճախորդներին Բանկը տրամադրում է լիարժեք գաղտնիություն և ինդիվիդուալ սպասարկում լավագույն անհատական խորհրդատուների կողմից, որոնք աշխատում են շուրջօրյա ռեժիմով, սպասարկման օպերատիվություն, ինչպես նաև հաճախորդի տարածքում ծառայությունների մատուցման հնարավորություն:  
ՎՏԲ Private Banking-ը  իր հաճախորդներին տրամադրում է իր հաճախորդներին բանկային ծառայությունների ամբողջական փաթեթ: 

Հաշվի սպասարկում 
Visa Infinite քարտի սպասարկում
Բրոքերային ծառայություններ
Վարկավորում
Դեպոզիտար պահատուփեր
Ավանդներ 
"Internet Banking" ծառայությունը «Փրայմ» փաթեթի հաճախորդների համար

Փրայմ փաթեթի տրամադրման պայմաններ և սակագներ  
Փրայմ փաթեթի սպասարկման վճար              տարեկան 400,000 ՀՀ դրամ
   կիսամյակային 200,000 ՀՀ դրամ
   եռամսյակային 100,000 ՀՀ դրամ
    ամսական 33,000 ՀՀ դրամ
Ժամկետային ավանդի նվազագույն գումար 70 մլն ՀՀ դրամ
Ավանդի ներգրավման պայմաններ (մինչև 250* մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ) մինչև +1% գործող ավանդների տոկոսադրույքին
* - նշված գումարից ավել ավանդների ներգրավման դեպքում տոկոսադրույքը անցնում է առանձին հաստատման փուլ:

    Թարմացվել է առ 15.06.2015թ., 

Թարմացվել է` 17.08.2017 15:21:10

All rights reserved © 2017 VTB

Developed by Articul Media


Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կայքում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա: Հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատասխանատվություն չի կրում.