Private Banking

Որոնում

Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

+374 (10) 58-59-85


Կապիտալի կառավարում

 

«Փրայմ» փաթեթի հաճախորդներին Բանկն առաջարկում է անձնական կապիտալի կառավարման անհատական մոտեցում։  

Ընթացիկ միջոցների կառավարում

Լիկվիդային կապիտալ` ակտիվներ, որոնք ապահովում են Ձեր ամենօրյա կարիքները։ Մենք կհոգանք Ձեր հաշիվների պարբերական վճարման, փոխանցումների, արժեթղթերի պահպանության, վարկային քարտերի սպասարկման հետ կապված բոլոր հոգսերը։

Լիկվիդային կապիտալի կառավարման գործիքներ`

  • Անհատական խորհրդատուի ծառայություններ
  • Հաշվարկադրամարկղային սպասարկում
  • Visa Infinite քարտ
  • Դեպոզիտար սպասարկում

Ներդրումային կապիտալի կառավարում`

Ներդրումային կապիտալ` կապիտալ, որն աշխատում է Ձեր բարեկեցության համար։ Ներդրման ռազմավարությունը լիովին կախված է Ձեր նախընտրություններից և նպատակներից։ 

Ներդրումային կապիտալի կառավարման գործիքներ

  • Ժամկետային ավանդներ՝ արտոնյալ պայմաններով
  • Անհատական հավատարմագրային կառավարում
  • Արժեթղթերի պորտֆելի ստեղծում և կառավարում
  • Գործառնություններ թանկարժեք մետաղներով և մետաղական հաշիվներով
  • Վարկավորման ծրագրեր 


Թարմացվել է` 15.10.2019 16:48:36

All rights reserved © 2019 VTB

Developed by Articul Media


Ուշադրություն` Հարգելի հաճախորդ, Բանկի կայքում հայերեն և ռուսերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա: Հղված կայքերի բովանդակության ստույգության, արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների, տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը պատասխանատվություն չի կրում.