SWIFT

ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ

SWIFT

1-3օր

BEN տարբերակով

USD/EUR/RUR – գումարի 0,15%, min 5,000 AMD, max 50,000 AMD
Այլ արտարժույթով* – գումարի 0,2%, min 10,000 AMD, max 100,000 AMD

OUR տարբերակով 
USD/EUR/RUR` Ռուսաստանի «ՎՏԲ Բանկ» ՀԲԸ հաշիվներին փոխանցելու դեպքում – գումարի 0,12%, min 2,000  AMD, max 30,000 AMD
USD/EUR/RUR` «Խնայբանկ Ռուսաստան» ԲԲԸ հաշիվներին փոխանցելու դեպքում – գումարի 0,12%, min 3,000  AMD, max 30,000 AMD

Այլ բանկեր՝
USD արժույթով – գումարի 0,15%, min 7,000 AMD, max 50,000 AMD
EUR արժույթով – մինչև 12,500 EUR (ներառյալ)՝ գումարի 0,15%, min 7,000 AMD, max 50,000 AMD, սկսած 12,501 EUR՝ գումարի 0,15%, min 11,000 AMD, max 50,000 AMD
RUR արժույթով – գումարի 0,15%, min 5,000 AMD, max 50,000 AMD
Այլ արտարժույթով*  - գումարի 0,2%, min 10.000 AMD, max 100.000 AMD

GOUR տարբերակով  

USD արժույթով – գումարի 0,15%, min 17,500 AMD, max 50,000 AMD

 
* GBP, CHF, GEL և Բանկի կողմից գնանշված այլ արժույթ:

SWIFT փոխանցման ուղարկում ՎՏԲ-Հայաստան Բանկից

SWIFT փոխանցումներն իրականացվում են Բանկի թղթակից բանկերի միջոցով այլ բանկեր` ստացողի հաշվեհամարին:

SWIFT փոխանցման ուղարկման համար անհրաժեշտ է`

  • Բանկում ունենալ գործող կամ բացել նոր բանկային/քարտային հաշիվ,
  • Մոտենալ Բանկի մոտակա մասնաճյուղերից որևէ մեկը,
  • Ներկայացնել փոխանցողի անձը հաստատող փաստաթուղթը,
  • Ստացողի բանկային/ քարտային հաշվի վավերապայմանները (ռեկվիզիտները) (ճշտվում են ստացողի կողմից)

SWIFT փոխանցման ստացում արտերկրից

Արտերկրից և Ռուսաստանի Դաշնությունից արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու համար անհրաժեշտ է

1. Փոխանցող կողմին հաղորդել Բանկի հետևյալ ռեկվիզիտները` կախված ստացվող փոխանցման արժույթից

  ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների դեպքոմ  
Եվրոյով փոխանցումների դեպքում
Ռուսական ռուբլիով փոխանցումների դեպքում2. Մոտենալ Բանկի մոտակա մասնաճյուղերից որևէ մեկը;

3. Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ:

SWIFT փոխանցումը հասանելի է 1-ից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:


Թարմացված է առ 30.05.2014թ., 16:25