Դրամական փոխանցումների համակարգ MoneyGram

 MoneyGram դրամական փոխանցումների համակարգը ներկայացված է ավելի քան 191 երկրներում:Արա
գություն - փոխանցումը հասանելի է ուղարկումից հետո 10-15 րոպեի ընթացքում
Փոխանցման արժույթ - ԱՄՆ դոլար` ուղարկում և վճարում, Եվրո արժույթով` միայն վճարում
Հասցեականություն - փոխանցումը հասանելի է փոխանցման երկրում` MoneyGram համակարգի ցանկացած սպասարկման կետում
Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարՄեկ դրամական փոխանցման առավելագույն գումարը սահմանված է մինչև 8.000 ԱՄՆ դոլարի չափով, որը համարվում է առավելագույն սահման 30 օր անընդմեջ միևնույն անձի անունով փոխանցման ուղարկման կամ ստացման համար:

Համակարգի սպասարկման սակագներ
Ուղարկման երկիր Արժույթ Գումար Սակագին (USD)

Բելոռուսիա
Վրաստան
Ղազախստան
Ղրղզստան
Թուրքմենստան               
Լատվիա
Ռուսաստան
Տատջիկստան
 Ուզբեկստան 
Ուկրաինա 
Էստոնիա

USD 0.01-100.00 2
USD 100.01-200.00 4
USD 200.01-300.00 6
USD 300.01-400.00 8
USD 400.01-500.00 10
USD 500.01-750.00 14
USD 750.01-1000.00 19
USD 1000.01-1500.00 28
USD 1500.01-2.000.00 37
USD 2.000.01-2500.00 46
USD 2500.01-3000.00 55
USD 3000.01-3500.00 64
USD 3500.01-4000.00 73
USD 4000.01-4500.00 83
USD 4500.01-5000.00 92
USD 5000.01-5500.00 95
USD 5500.01-6000.00 99
USD 6000.01-6500.00 109
USD 6500.01-7000.00 119
USD 7000.01-10.000.00 139
Այլ երկրներ* USD 0.01 -100.00 12
USD 100.01-250 20
USD 250.01-400 24
USD 400.01-600 32
USD 600.01-800 40
USD 800.01-1000 50
USD 1000.01-1200 60
USD 1200.01-1800 75
USD 1800.01-2500 100
USD 2500.01-5000 150
USD 5000.01-7500 225
USD 7500.01-10000 300

Մեկ փոխանցման առավելագույն գումարը կախված է փոխանցման երկրի ուղղությունից

*Այլ երկրների ցանկին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Ինչպե՞ս ուղարկել դրամական փոխանցում MoneyGram դրամական փոխանցումների համակարգով

Դրամական փոխանցում ուղարկելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է`

  • Մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ,
  • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • Բանկի աշխատակցին հայտնել MoneyGram դրամական փոխանցման համակարգի անվանումը,
  • Հայտնել դրամական փոխանցման երկիրը, քաղաքը, ստացողի տվյալները և այլ պարտադիր տվյալներ համաձայն MoneyGram համակարգի պարտադիր պահանջների,
  • Դրամարկղ մուտքագրել դրամական փոխանցման գումարը և միջնորդավճարը:

Միջնորդավճարը վճարվում է փոխանցողի կողմից ՀՀ դրամով:

Ինչպե՞ս ստանալ ուղարկված դրամական փոխանցումը MoneyGram դրամական փոխանցումների համակարգով

MoneyGram դրամական փոխանցումը ստանալու համար Ձեզ անհրաժեշտ է`

  • Մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ,
  • Ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  • Հայտնել MoneyGram դրամական փոխանցման համակարգի անվանումը,
  • Հայտնել դրամական փոխանցման կոդը, դրամական փոխանցման գումարը, արժույթը,
  • Հայտնել դրամական փոխանցումն ուղարկողի տվյալները (համաձայն MoneyGram համակարգի պարտադիր պահանջների):

Դրամական փոխանցումը ստացողից լրացուցիչ միջնորդավճարներ չեն գանձվում:

Դրամական փոխանցման ստացման լրացուցիչ ծառայություն

Հոգալով Ձեր մասին և կարևորելով Ձեր ժամանակը` Բանկն առաջարկում է Ձեզ օգտվել VTB Transfer ծառայությունից, որը հնարավորություն կտա ստանալ Ձեզ ուղարկված դրամական փոխանցման գումարն առանց Բանկ այցելելու:

MoneyGram դրամական փոխանցումների հիմնական պայմաններ
Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
Բանկի մասնաճյուղային ցանց
VTB Transfer ծառայություն
Բանկում գործող այլ դրամական փոխանցման համակարգեր


Լրացուցիչ տեղեկատվություն համակարգի վերաբերյալ կարելի է գտնել այստեղ:

Թարմացվել է առ 02.07.15թ., 09:02