Նվեր Visa քարտ

   
   Ցանկացած տեսակի ավանդներ ներդնելու դեպքում ստացե՜ք Բանկի կողմից նվերVISA Int./MasterCard.վճարային քարտ...   

Քարտի տրամադրման պայմաններն են` 
Ավանդի գործողության ընթացքում Բանկն Ավանդատուին տրամադրում է VISA Int./MasterCard վճարային համակարգի պլաստիկ քարտ հետևյալ սակագներով`

  • քարտի սպասարկման ամսական վճար` 0 ՀՀ դրամ Բանկում ներդրված ավանդի/ների ամբողջ ժամանակահատվածի ընթացքում (ներառյալ նաև` ավանդի/ների երկարաձ•ումը),
  • Բանկում Ավանդատուի գործող ավանդի/ների ժամկետը լրանալու և չերկարաձգվելու դեպքում, ինչպես նաևԱվանդատուի կողմից ավանդային պայմանագիրը ժամկետից շուտ դադարեցնելու ամսաթվին հաջորդող ամսից սկսած քարտի համար կիրառվում է ամսական սպասարկման վճար` համաձայն վերոնշյալ քարտի գործող սակագների:
  • քարտի թողարկման և սպասարկման մնացած բոլոր սակագները սահմանվում են համաձայն Բանկում գործող ստանդարտ սակագների:

Քարտի տեսակը որոշվում է Ավանդի գումարից կախված`

  • Visa Classic/ MasterCard Standard – մինչև 7.000.000 ՀՀ դրամ/ 15.000 ԱՄՆ դոլար/ Եվրո/  750.000 ՌԴ ռուբլի ընդհանուր գումարի ավանդ ներդնելու/ունենալու դեպքում,
  • Visa Gold/ MasterCard Gold  - 7.000.001 ՀՀ դրամ/ 15.001 ԱՄՆ դոլար/ Եվրո/ 750.001 ՌԴ ռուբլի և ավել ընդհանուր գումարի ավանդ/ներ ներդնելու/ունենալու դեպքում:
Թարմացվել է առ 24.12.2018թ.,